int(5491)

Za co odpowiada spedytor?

W założeniu główny spedytor odpowiada przed klientem za cały proces transportu, jednak sprowadza się to do wyboru właściwego podwykonawcy. Zgodnie z prawem musi on dołożyć „należytej staranności”, weryfikując kompetencje kontrahenta oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zlecenia.

Za co ponosi odpowiedzialność spedytor?

Spedytor odpowiada z tytułu winy w wyborze. Oznacza to, że w przypadku szkody zakłada się, że dopuścił się niedopatrzenia, weryfikując danego kontrahenta. Sprawdzeniu powinny ulec wszystkie:

 • pozwolenia
 • licencje
 • ubezpieczenia
 • dokumenty dotyczące pojazdów, niezbędne do realizacji zlecenia

Uwadze nie powinny uciec też inne elementy wpływające na wiarygodność, takie jak certyfikaty czy opinie byłych współpracowników. Jeśli zatem wystąpiły przesłanki ku temu, by nie wybierać danej firmy, które spedytor z jakichś względów pominął, wina leży po jego stronie.

Za co odpowiada podwykonawca spedytora?

W sytuacji, gdy podwykonawcą spedytora jest bezpośrednio przewoźnik, odpowiada on głównie za bezpieczeństwo powierzonego ładunku oraz za termin doręczenia go do miejsca przeznaczenia.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: