Czy spedytorzy w Twojej firmie rozumieją umowy, które podpisują?

Monika Ulińska 21.10.2019

Zrozumienie podpisywanych dokumentów i znajomość przepisów transportowych to kwestie kluczowe dla osoby odpowiedzialnej za interes firmy spedycyjnej – czyli dla każdego spedytora. Zobacz, jak podnieść kompetencje Twoich pracowników w zakresie zawierania umów i dochodzenia roszczeń w procesie przewozu.

Jako środkowe ogniwo procesu transportowego, spedytor musi dbać zarówno o jego najwyższą jakość, jak i o interes własnej firmy. Nieznajomość prawidłowej konstrukcji dokumentów i przepisów prawnych może narazić firmę na niemałe straty finansowe. Niestety, najważniejszy dokument w procesie przewozu – zlecenie transportowe – często napisane jest w sposób, którego wielu spedytorów nie rozumie. Pracownicy spedycji często nie wiedzą też, gdzie przebiegają granice między odpowiedzialnością poszczególnych stron przewozu za szkody w transporcie. Niewiedza nie zwalnia jednak spedytora z odpowiedzialności za podjęte decyzje, a firmy – z konieczności ponoszenia za nie konsekwencji.

27 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla spedytorów, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady prawidłowego tworzenia zleceń transportowych, weryfikacji płatnika i przewoźnika, oraz poznają zagadnienia związane z procesem reklamacyjnym oraz dochodzeniem roszczeń w przewozie międzynarodowym i krajowym. Podczas całodniowych warsztatów doświadczeni eksperci z branży dadzą uczestnikom podłoże teoretyczne, które będzie punktem wyjścia do wspólnych ćwiczeń praktycznych.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

  • jesteś spedytorem lub właścicielem firmy spedycyjnej
  • chcesz tworzyć zlecenia transportowe, które realnie zabezpieczają interes firmy
  • nie wiesz, jak prawidłowo zweryfikować płatnika i przewoźnika
  • chcesz zminimalizować ryzyko wymuszeń i braku płatności
  • chcesz uniknąć kradzieży i uszkodzenia ładunku
  • chcesz poznać role i odpowiedzialności przewoźnika oraz spedytora za szkody w transporcie
  • nie znasz zasad składania i sporządzania reklamacji i zastrzeżeń oraz udzielania odpowiedzi na nie
  • chcesz poznać zasady wypłaty odszkodowań i przygotowywania dokumentów dla ubezpieczyciela

Cena szkolenia to 1500 zł netto. W cenę wliczony jest lunch i przerwy kawowe. Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennej pracy spedytora.

->  Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw. Spotkanie dla producentów na Śląsku

Informacje o ekspertach prowadzących szkolenie oraz formularz zapisowy znajdują się na stronie warsztatów: https://konferencje.trans.eu/warsztaty/zawieranie-umow-i-dochodzenie-roszczen-w-procesie-przewozu/

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw. Spotkanie dla producentów z Wielkopolski