int(5491)

Wsparcie dla młodych logistyków

Pod koniec 2013 r. na kierunkach logistyki i transportu studiowało 33 000 studentów, czyli potencjalnych pracowników logistyki. Mimo, że liczba absolwentów to średnio ok. 7500 rocznie, czyli o ponad połowę mniej, niż wynosi liczba potrzebnych pracowników, to zaufanie do świeżo upieczonego absolwenta jest wciąż zbyt niskie.

Teoria w transporcie to za mało

Problem ten próbują rozstrzygnąć uczelnie. Na prośbę wykładowców przygotowaliśmy plan prezentacji narzędzi pracy w branży transportowej. Więcej, stworzyliśmy opartą na giełdzie grę. Tak powstała Akademia TransEDU.
Bogumił Paszkiewicz, Manager TransEDU
Nie chodzi nam o to, by przekazywać podstawową wiedzę, bo robią to uczelnie, ale o to, by młodzi logistycy posiadali świadomość tego, czym jest praca w logistyce w praktyce.
Właśnie dlatego powstały wykłady, które w ramach projektu przeprowadzane są we współpracy z OZPTD. Leszek Luda, wiceprzewodniczący OZPTD, zwraca uwagę na etykę biznesowązasady uczciwej konkurencji. Ponadto podczas zajęć w laboratoriach komputerowych studenci poznają umiejętności wykorzystywania nowych technologii oraz realia pracy spedytorówprzewoźników.

Jak każdy pracodawca, chcielibyśmy, aby absolwent, który świeżo opuścił mury szkoły, oprócz wiedzy akademickiej, posiadał też odpowiednie umiejętności praktyczne i biegłość posługiwania się nowymi technologiami – mówi B. Paszkiewicz.

Praktyka jeszcze przed startem

Zazwyczaj wiedzę i umiejętności nabywane w trakcie edukacji akademickiej weryfikuje dopiero pracodawca. Akademia TransEDU promuje młodych ludzi, u których widać potencjał, zanim ci opuszczą mury uczelni. W tym celu w skład programu Akademii wchodzi również Turniej TransEDU.
Na przełomie listopada i grudnia 2013 r. odbyła się jego druga edycja, na którą składa się gra na aplikacji oraz test wiedzy. W Turnieju wzięło udział 600 studentów z 40 szkół uczących Logistyki w Polsce.

Laureaci Turnieju TransEDU

Ewelina UrodaPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa SilesiusaWałbrzychu, studentka III roku, zajęła pierwsze miejsce w tej edycji Turnieju, chwaląc się średnią 4.59.
Ewelina Uroda
Uważam, że odnalazłabym się w pracy w zespole logistyków zajmujących się zaopatrzeniem niezbędnych surowców do produkcji, dystrybucją lub w dziale spedycji. Uważam, że praca spedytora jest idealnym zajęciem dla mnie, ponieważ każdy dzień niesie nowe przygody, a przed organizatorem transportu stoi wiele wyzwań.
Emil KowalczykPolitechniki Poznańskiej, który zajął drugie miejsce, rozpoczął właśnie studia II stopnia.
Emil Kowalczyk
Najchętniej widzę siebie w obszarze zarządzania centrum dystrybucyjnym. Niewątpliwie byłoby to dla mnie nie lada wyzwanie i możliwość sprawdzenia się.
Zdobywca 3 miejsca reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Łukasz Kaczmarek studiuje na kierunku Zarządzanie o specjalności Logistyka menedżerska.
Łukasz Kaczmarek
Posiadam pierwsze pozytywne doświadczenie w logistyce zaopatrzenia. Przyznaję również, że TransEdu zaraziło mnie spedycją, która wydaje się być ciekawa i w której każdy dzień wygląda inaczej. Bardzo cenię w logistyce to, że tworzy wartość dodaną dla klienta.

Nagrody w Turnieju TransEDU

Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, pieniężne oraz certyfikaty dla potencjalnych pracodawców, które potwierdzają znajomość technologii stosowanych przez system Trans. eu oraz wiedzę o Transporcie, Spedycji i Logistyce. Akademia TransEdu działa już 2 lata. Z wykładami i ćwiczeniami zapoznało się 2 000 studentów z Polski, ale wciąż zgłaszają się kolejne szkoły chcące nawiązać współpracę. Wsparcie Akademii jest bezpłatne.
Na podstawie artykułu Polskiej Gazety Transportowej, 3/2014

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: