int(5491)

W Polsce brakuje 100 tys. kierowców. Jak temu zaradzić?

gotowidojazdy
Ponad 60% polskich przewoźników ma okresowe, a około 20% stałe problemy z przypisaniem pełnej obsady do planowanych przewozów. A zapotrzebowanie na rynku wciąż rośnie. Jednym z rozwiązań jest program Gotowidojazdy.pl, który pomoże przewoźnikom pozyskać solidnych pracowników.

Najnowszy raport “Rynek pracy kierowców”, wydany przez PwC na zlecenie i przy współpracy z Systemem Trans.eu i ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska, odzwierciedla skalę i specyfikę problemu. Okazuje się, że dynamiczny wzrost w branży transportowej jest źródłem nie tylko nowych możliwości, ale także wielu wyzwań – zwłaszcza dla przewoźników.
Co roku 35 tys. osób uzyskuje kwalifikację wstępną kierowcy zawodowego, lecz nie każdy z nich decyduje się na podjęcie pracy. Jednocześnie z branży rocznie odchodzi 25 tys. wykwalifikowanych kierowców. Wymagania rynku są znacznie większe. Aby utrzymać aktualny wzrost, polscy przewoźnicy potrzebują rocznie co najmniej 60 tys. kierowców gotowych do podjęcia pracy. Pozwoliłoby to do 2025 roku zapełnić powstałą lukę oraz sprostać przyszłym wyzwaniom. Problemy kadrowe sprawiają, że firmy przewozowe muszą pracować coraz intensywniej i codziennie borykają się z problemem niewystarczającej obsady.

Kim są polscy kierowcy?

Statystyczny kierowca ma 40 lat i 13-letnie doświadczenie zawodowe. W ciągu swojej kariery podejmuje pracę u 3 przewoźników, spędzając u każdego niecałe 5 lat. Wśród kierowców brakuje młodych ludzi, którzy coraz rzadziej decydują się na uzyskanie niezbędnych uprawnień. A jest to stosunkowo droga inwestycja. Suma cen wszystkich kursów i kwalifikacji to ok. 10-12 tys. zł, czyli niemal trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
72% kierowców znajduje nową pracę w czasie krótszym niż tydzień. Co piąty deklaruje, że w wkrótce zdecyduje się na zmianę pracodawcy. Duża rotacja pracowników to problem wielu przewoźników, którzy chcą zapewnić kontrahentom najwyższą jakość usług. Coraz częściej szukają oni rozwiązań wspierających zdobycie kwalifikacji przez przyszłego pracownika i starają się mu pomóc w niezbędnych formalnościach.

Gotowi do jazdy poszukiwani

Dlatego też na początku października ruszył pilotażowy program Gotowidojazdy.pl, który ma łączyć pracodawców z przyszłymi kierowcami. Przewoźnicy mają możliwość zdobycia dofinansowania na przeszkolenie kandydatów, którzy jeszcze nie zdobyli doświadczenia. Są wspierani w zakresie procesu rekrutacji, kształcenia przyszłej i obecnej kadry oraz poszukiwania nowych pracowników.
Z kolei młodzi ludzie zyskują możliwość łatwiejszego startu w transportowym świecie, bo od początku są wspierani przez specjalistów. Mogą m.in. przejść bezpłatny test predyspozycji zawodowych, przygotowany przez ekspertów z zakresu psychologii pracy, aby zwiększyć szansę na zdobycie kwalifikacji i zatrudnienia. Zainteresowanie jest duże. W ciągu 6 tygodni od startu programu zgłosiło się 400 osób chętnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie kierowcy, a ich liczba systematycznie rośnie.

Potrzebne działania

Wsparcie procesu zdobywania kwalifikacji przez młodych ludzi i pomoc przewoźnikom w poszukiwaniu nowych kierowców to działania niezbędne, aby Polska pozostała liderem transportu w Europie. Jak pokazują badania PwC, przy obecnym tempie rozwoju w 2025 roku będzie brakować co najmniej 300 tys. kierowców zawodowych.
– Problem braku kierowców na rynku pracy widoczny jest od wielu lat,. Brak też zdecydowanych działań, które mogłyby tę sytuację zmienić. Bez kierowców cała branża transportowa nie ma szans na dalszy rozwój. – mówi Marcin Wolak, menedżer projektu Gotowidojazdy.pl. – Praktycznie w każdej z firm transportowych zauważalny jest ich brak. Postanowiliśmy działać na szeroką skalę. Chcemy przekonywać młodych ludzi do tego, aby zainteresowali się tym zawodem, a co najważniejsze: pomóc im zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego.
Organizatorzy programu zapraszają do współpracy firmy szukające kierowców. Oferują kontakty do potencjalnych pracowników i wsparcie kandydatów w uzyskaniu finansowania kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę. Aby przystąpić do programu, wystarczy zgłosić się TUTAJ.
Informacje o programie dla kierowców na gotowidojazdy.pl.
Monika Kaczmarczyk
Menedżer Projektu Gotowi do Jazdy / Gotowi do Jazdy Project Manager
Loginstrans Sp. z o. o.
tel.: +48 71 733 37 95
email: mkaczmarczyk@trans.eu

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: