int(5491)

Ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów o DMC do 3,5 t.

Przepisy, regulujące przewóz kabotażowy na terenie Unii Europejskiej, są ujednolicone od maja 2010 r. Nie można jednak zapominać o regulacjach poszczególnych krajów, dotyczących m.in. odpowiedzialności przewoźnika, a co za tym idzie – konieczności posiadania właściwej polisy OCP. Jak wygląda kwestia ubezpieczenia przewoźnika wykonującego transport kabotażowy pojazdem o DMC poniżej 3,5 tony? Sprawdźmy.

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie kabotażowym

To właśnie od przepisów prawa odrębnych państw Unii Europejskiej zależy dobór właściwej polisy OCP, która swoim zakresem powinna obejmować również tego typu przewozy. Ponieważ polscy przewoźnicy najchętniej wykonują transport kabotażowy na terenie NiemiecFrancji, warto przyjrzeć się szczegółowym regulacjom w tych krajach.

Kabotaż w Niemczech a odpowiedzialność przewoźnika

Jeżeli chodzi o kabotaż w Niemczech, to dla przewoźników wykonujących taki transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony nie ma żadnych szczególnych regulacji. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami.

Kabotaż we Francji a odpowiedzialność przewoźnika

Przepisy francuskie uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki:

 • przesyłki o wadze do 3 ton – 23 euro (około 20 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 750 euro (około 665 SDR) za 1 paletę
 • przesyłki o wadze 3 tony i więcej – 14 euro (około 12 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2.300 euro (około 2 tys. SDR) za 1 tonę
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie – do wysokości przewoźnego.

Przepisy francuskie nie narzucają na przewoźników konieczności posiadania polisy OCP o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

OCP kabotażowe do 3,5 tony – konieczność czy zbędny wydatek?

Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów, nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika zajmującego się kabotażem specjalnej polisy OCP. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku braku takiego ubezpieczenia, każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności np. w Niemczech, przedsięwzięcie takie może okazać się bardzo kosztowne. Właśnie dlatego zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, obejmującego zakres odpowiedzialności na terenie danego państwa członkowskiego.

Polisa OCP do kabotażu o DMC poniżej 3,5 tony – na co zwracać uwagę?

Do niedawna niewiele firm ubezpieczeniowych posiadało w swojej ofercie polisy OCP na transport kabotażowy wykonywany przez pojazdy o DMC do 3,5 tony. Przez mnogość przepisów prawnych, mocno różniących się w poszczególnych krajach członkowskich, przewoźnicy nie znajdą raczej uniwersalnego rozwiązania. Często spotykaną praktyką jest indywidualne dopasowywanie oferty do potrzeb konkretnego przewoźnika lub oferowanie ubezpieczenia kabotażowego do posiadanego już OCP przewoźnika.
Zawierając umowę każdorazowo należy sprawdzić, czy:

  • OCP kabotażowe obejmuje przewóz pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony

Jest to szczególnie ważne w przypadku firm wykonujących transport różnymi środkami transportu – należy upewnić się, że polisa dotyczy przewozów wszystkimi zgłoszonymi pojazdami

  • polisa uwzględnia limity odpowiedzialności w kraju, w którym świadczone będą usługi kabotażowe

Zbyt niska suma gwarancyjna może nie wystarczyć na pokrycie ewentualnej szkody

  • w ubezpieczeniu uwzględniona została odpowiedzialność wynikająca z umowy przewozu

Zdarza się, że w dokumencie tym widnieje bardzo wysoka kwota odpowiedzialności przewoźnika

  • polisa ta umożliwi nam uporanie się z ewentualną szkodą

Nie można zapominać, że wykonywanie kabotażu wiąże się z podległością prawu obowiązującemu w danym kraju oraz właściwością sądu w danym państwie – może to wymagać zaangażowania lokalnego przewoźnika.

Więcej: Przepisy kabotażu dla pojazdów poniżej 3,5 t. »

Artykuł powstał we współpracy z redakcją 40ton.net.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: