int(5491)

Negocjacje w sprawie przewozów na terenie Rosji (aktualizacja)

rosja
Negocjacje z polsko-rosyjskie w sprawie przepisów regulujących przewozy na terenie Federacji Rosyjskiej zostały przerwane. Warunki, które przedstawiła strona rosyjska były nie do przyjęcia – stwierdził wiceminister infrastruktury i budownictwa. Strony umówiły się na kolejne spotkanie. Nie określono jeszcze jego terminu.

Ruch ciężarówek pomiędzy Rosją a Polską został wstrzymany z powodu braku porozumienia w sprawie pozwoleń na transport. Rosja natomiast utrzymuje, że wina leży po stronie nowego polskiego rządu, który chce zmieniać rosyjskie prawo i zwiększyć przywileje. Zachowanie Polski szokuje wszystkich, nawet Unię Europejską – twierdzi strona rosyjska.
Przeczytaj na Trans.info: stanowisko Rosji w sprawie konfliktu transportowego.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydało oficjalny komunikat o treści:
Rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie przewozów drogowych zostały przerwane.
Podczas negocjacji w pierwszej kolejności, co podkreślają sami przewoźnicy, konieczne jest określenie zasad, na jakich mają być wykonywane przewozy w ramach transportu drogowego. Niestety Rosja wielokrotnie łamała  zawarte dotychczas porozumienia i ustalenia, zarówno dwustronne, jak i międzynarodowe. Dodatkowo Rosja podjęła działania administracyjne, mające na celu wyeliminowanie polskich przewoźników z rosyjskiego rynku.
Wydana została ustawa federalna z lutego 2015 r. o kontroli przewozów międzynarodowych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, które jednostronnie zmieniają dotychczasowe ustalenia. Ponadto wydany został dekret Prezydenta FR z końca grudnia 2015 r. ograniczający przewozy tranzytem przez terytorium FR produktów objętych rosyjskim embargiem. Ogranicza to istotnie dostęp polskim producentom do rynków Azji środkowo-wschodniej.
Próbowaliśmy uzgodnić warunki, na których dotkliwość nowych rosyjskich regulacji będzie mniejsza.Niestety to co przedstawiła nam strona rosyjska dla naszych przewoźników okazało się nie do przyjęcia. Próbowaliśmy rozstrzygnąć to na gruncie umowy między Polską a Federacją Rosyjską dotyczącej transportu, jednak strona rosyjska chciała stosować prawo Federacji, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym – mówił wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.
Minister zapowiedział też na Twitterze:

Przebieg rozmów

2.02., o 10:00 w siedzibie ministerstwa w Warszawie rozpoczęła się kolejna część negocjacji w polsko-rosyjskiej komisji eksperckiej, mającej ustalić zasady realizowania przewozów drogowych w Federacji Rosyjskiej i wysokość kontyngentu zezwoleń na rok bieżący.
2.02., 16:00: Rzeczniczka MIB Elżbieta Kisil powiedziała, że prowadzone negocjacje są burzliwe. Przedstawiciele obu ministerstw odbyli dziś rozmowę telefoniczną, podczas której ustalili spotkanie na jutro na godzinę 10, niezależnie od trwających negocjacji ekspertów.
3.02., od 9:00:  polsko-rosyjskie negocjacje eksperckie przedstawicieli obu ministerstw będą kontynuowane. Na godzinę 11:00 wstępnie zaplanowano rozmowy z udziałem wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita oraz wiceministra  transportu Federacji Rosyjskiej Nikołaja Asauła. Według strony polskiej rozmowy są trudne i złożone, ale jest szansa na porozumienie. Wieczorem rozmowy zostały przerwane bez ustalenia wspólnego stanowiska.

Kwestia sporna i dotychczasowe ustalenia

Polski wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podkreśla, że zasady realizowania przewozów drogowych pomiędzy Polską a Rosją, w tym tranzytu do krajów trzecich, określa umowa międzyrządowa z 1996 r.
Nieoczekiwanie w grudniu 2015 roku Rosjanie wydali do niej przepisy wykonawcze, które zmieniły sens pojęcia przewozu na rzecz kraju trzeciego.
Nowe przepisy strona rosyjska rozciąga także na towary produkowane w Polsce, np. w firmach zagranicznych. Zgodnie z nowym prawem taki przewóz podlega restrykcyjnym limitom i jest niekorzystny dla Polski.
Te jednostronne ustalenia są sprzeczne zarówno z międzynarodowym prawem przewozowym i umową polsko-rosyjską z 1996 roku. Dla strony polskiej są one nie do przyjęcia
– powiedział na konferencji prasowej w piątek wiceminister.
Strona rosyjska twierdzi natomiast, że wprowadzone w ubiegłym roku przepisy nie są sprzeczne z umową międzynarodową Polska-Rosja z 1996 r. Strona Polska pokazuje negatywne konsekwencje wprowadzonych przepisów, które zmierzają do eliminacji polskiego transportu na rosyjskich szlakach.
W niedzielę 31.01.2016 straciły ważność zezwolenia dla polskich kierowców, wykonujących przewozy na terenie Federacji Rosyjskiej. Aż 25% polskich ciężarówek wykonuje przewozy do Rosji. Do tej pory Polska i Rosja nie doszły do porozumienia w sprawie zezwoleń na kolejny rok.
Rosja zgodziła się na propozycję Polski, by do 15 lutego kierowcy, którzy wjechali na terytorium  federacji w ubiegłym roku, mogli z niego bez problemów wyjechać, mimo że zeszłoroczne zezwolenia utraciły ważność z końcem stycznia.
Źródło: mib.gov.pl, cargonews.pl

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: