int(5491)

Zmiany w przepisach transportowych do Wielkiej Brytanii – procedury celne i kabotaż

Zmiany w przepisach transportowych do Wielkiej Brytanii - procedury celne i kabotaż, Trans.eu, Wielka Brytania, kabotaż, odprawa celna

31 stycznia 2020 roku, kiedy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej, transport drogowy zastała nowa rzeczywistość prawna związana z wymianą handlową pomiędzy oboma podmiotami. Na niekorzyść dla przewoźników, jest ona jeszcze nie w pełni ukształtowana, co oznacza wprowadzanie kolejnych zmian, przepisów i obowiązków.

Procedury celne

Od wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, należy dokonać następujących procedur celnych: 

👉 odprawy celnej eksportowej, 

👉 otwarcia tranzytu, 

👉 zamknięcia tranzytu i 

👉 odprawy towaru w imporcie. 

Ta sama procedura funkcjonuje w obie strony, bez względu na to, czy jest to import czy eksport. Należy również posiadać numer EORI GB, który dotyczy wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw. Poza odbiorcą lub nadawcą towaru, również przewoźnicy powinny taki numer uzyskać. Dodatkowo pojawił się wymóg rejestracji w systemie GVMS i nadawanie numer GMR przy przeprawach promowych do Wielkiej Brytanii i z powrotem.

Zmiany w kabotażach

Kiedy sytuacja się ustabilizowała i wszystkie strony wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a krajami UE oswoiły się z wszelkimi wymaganiami prawnymi, w 2022 roku weszły kolejne zmiany, które nakładają na przewoźników dodatkowe restrykcje. Należy zacząć od przepisów dotyczących kabotażu w Wielkiej Brytanii. Dnia 2 grudnia 2022 roku Zjednoczone Królestwo zniosło udogodnienia, z których korzystali polscy przewoźnicy. Przepisy te weszły w życie 24 grudnia 2022 roku, jednak do końca marca nie będą nakładane kary za ich nieprzestrzeganie. Mowa tu o kilku ważnych zmianach:

👉 Przewozy kabotażowe – można je wykonywać w UK tylko pod warunkiem, że auto przyjechało tzw. na pełno (z towarem w  imporcie), ponadto dozwolone są tylko 2 kabotaże w ciągu 7 dni;

👉 Transport intermodalny – zakaz odbioru towaru naczepami nie zarejestrowanymi w UK;

👉 Przewozy towarów między UK a krajami trzecimi – przewozy takie są dozwolone tylko na pozwoleniach EKMT (European Comission of Ministers of Transport), ważność zezwolenia ograniczona jest terytorialnie i czasowo, a  ilość wydawanych pozwoleń jest limitowana.

Zmiany celne dotknęły nie tylko sfery kabotażu. Dnia 1 października 2022 roku dokonano zmiany systemu celnego do obsługi importu w Wielkiej Brytanii. Wcześniej był to system CHIEF, obecnie zamieniony na CDS. Znacznie wydłużył się proces odprawy, agenci celni nie tylko muszą ręcznie wypełniać każdą rubrykę, ale często dokonywać też ponownej taryfikacji towarów, gdyż zmieniły się niektóre kody celne. Zmiana systemu celnego do obsługi zmieni się również co do eksportu z UK. Zmiana z systemu CHIEF na Customs Declaration Service (CDS) w eksporcie ma nastąpić 30 listopada 2023 roku.

System CDS ma na celu ujednolicenie oraz pro-europejskie podejście do zgłoszeń celnych poprzez przygotowywanie ich w pełnej formie – wraz z podaniem wszystkich niezbędnych kodów wymaganych przy pełnych zgłoszeniach celnych, takich jak kod procedury, pełen kod HS towaru czy Unique Consignment Rreference (UCR).

System NCTS5

Poza zmianami w obsłudze celnej eksportu i importu na Wyspach należy wspomnieć również o procedurze tranzytu, ponieważ oczekiwana jest także zmiana systemu NCTS4, obsługującej deklaracje celne, na nowy system NCTS5. Dotyczy to całej Unii Europejskiej i wchodzi w życie 30 listopada 2023 roku. Przejście na NCTS5 pozwoli na prezentowanie zgłoszeń na smartfonie lub tablecie, a co za tym idzie – umożliwi także wprowadzenie eCMR – cyfrowego dokumentu TAD. Dodatkowym atutem NCTS5 będzie również możliwości zmiany wstępnie złożonych deklaracji – zamiast konieczności ich anulowania.

Istotnym atutem nowego systemu jest to, że w przypadku jakiegokolwiek incydentu podczas realizacji procedury tranzytowej zgłaszający otrzyma powiadomienie w czasie rzeczywistym dotyczące działań we wskazanym tranzycie wraz ze wskazaniem pełnej informacji odnośnie ich zakresu oraz celowości.

Jeździsz do Wielkiej Brytanii? Przygotuj się na zmiany! Obejrzyj DARMOWY WEBINAR

Kontrola towarów SPS

Ostatnią z aktualnie ogłoszonych zmian jest wprowadzenie kontroli towarów SPS oraz deklaracji bezpieczeństwa pod koniec roku 2023. Mowa tu o kontroli weterynaryjnej czy certyfikatach zdrowia. Do końca 2023 roku mają zostać wprowadzenie kontrole weterynaryjne i fitosanitarne w BCP (Border Control Posts), wymogi deklaracji bezpieczeństwa dla ładunków wprowadzanych do obrotu na terytorium UK (tzw. END do UK), a także kontrole certyfikatów zdrowia i dalsze kontrole SPS dla towarów z EU do UK etc. 

Dobrą stroną wprowadzanych zmian jest długi okres ich implementacji, a także wydłużenie okresu nie nakładania kar za niezastosowanie się do nowych przepisów. Daje to czas przewoźnikom, firmom spedycyjnym oraz samym importerom czy eksporterom na przygotowanie się do nowych wymogów narzucanych przez Wielką Brytanię.

Przeczytaj także: Zmiany w przepisach transportowych do Wielkiej Brytanii – Border Force oraz strefy LEZ i ULEZ

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: