int(5491)

Z jakimi problemami mierzą się firmy transportowe

Działalność w sektorze TSL, choć kluczowa dla światowej gospodarki, okazuje się niepokojąco droga. Wysokie koszty operacyjne transportu są nieuniknione ze względu m.in. na ceny paliwa, utrzymanie pojazdów, opłaty drogowe, rosnące wynagrodzenie pracowników, a także wymogi związane z przestrzeganiem przepisów. Niestety, terminowa regulacja tych wydatków coraz częściej utrudniona jest przez problemy związane ze spływem należności, co poważnie wpływa na rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw.

Koszty, koszty…

Jak się okazuje, około 40% kosztów operacyjnych w branży TSL stanowią opłaty za paliwo. Pamiętajmy, że większość pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym jest napędzana paliwem kopalnym, w związku z tym zmiany cen ropy mają bezpośredni wpływ na koszty operacyjne firm transportowych. Co więcej, wysokie ceny paliwa mogą poważnie zmniejszać zyski, szczególnie w okresach, gdy nie jest możliwe przeniesienie wzrostu kosztów na klientów poprzez podniesienie cen usług transportowych.

Oprócz paliwa, kosztowne jest także utrzymanie pojazdów w należytym stanie technicznym. Wiąże się to z regularnymi przeglądami, naprawami oraz zakupem części zamiennych, co generuje dodatkowe wydatki dla przedsiębiorstw transportowych. Do tego dochodzą opłaty drogowe, podatki,

Wyzwania generujące problemy

Oprócz rosnących kosztów operacyjnych, przedsiębiorstwa transportowe napotykają szereg innych trudności, które znacząco wpływają na efektywność ich działalności oraz płynność finansową. Jednym z najbardziej palących problemów są wyzwania związane z opóźnieniami w należnościach lub długimi cyklami rozliczeniowymi.

Innym wyzwaniem są niejasne i niedoprecyzowane warunki umów handlowych. Brak odpowiednio sformułowanych ustaleń często prowadzi do konfliktów i rozbieżności interpretacyjnych dotyczących rozliczeń i płatności. Zlecenia transportowe bywają naszpikowane rozmaitymi karami umownymi, zwykle dotkliwymi finansowo. A spory o warunki umów mogą nie tylko przedłużać czas oczekiwania na zapłatę, ale również obciążać przedsiębiorstwo kosztami prawno-windykacyjnymi.

Kłopoty z windykacją i egzekucją są często uciążliwe dla firm transportowych. Jeżeli nie powierzy się sprawy wyspecjalizowanym jednostkom, proces odzyskiwania długów może być czasochłonny i kosztowny, a nierzadko nieskuteczny, co pogłębia trudności związane z kontrolą płynności finansowej.

Jak sobie radzić z codziennymi wyzwaniami w prowadzeniu firmy transportowej?

Obejrzyj darmowy webinar!

Czy istnieje panaceum?

W kontekście tych wyzwań, ważne jest, aby przedsiębiorstwa w branży transportu drogowego skoncentrowały się na efektywnym zarządzaniu płynnością finansową i optymalizacji kosztów operacyjnych.

Pomóc w tym  może dobrze skonstruowana umowa np.  z zastosowaniem klauzuli paliwowej, która zabezpiecza firmę przed nagłymi zmianami cen. Przydatne będą również szkolenia kierowców z ecodrivingu, ale też modernizacja floty – nowsze pojazdy to mniejsze spalanie i niższe koszty utrzymania. Obniżyć koszty może także odpowiednie planowanie tras, czyli wykorzystanie systemów teleinformatycznych (TMS) oraz unikanie pustych przejazdów. Warto również kłaść nacisk na współpracę ze sprawdzonymi firmami na zasadzie kontraktów długoterminowych, a nie zleceń jednorazowych. Nie zapominajmy, że w utrzymaniu płynności finansowej pomaga też korzystanie z zewnętrznego finansowania, np. faktoringu.

Co ważne, ścisła analiza zdolności płatniczych klientów przed rozpoczęciem współpracy może pomóc w minimalizacji ryzyka związanych z opóźnieniami w płatnościach. Dążenie do przejrzystych i transparentnych umów handlowych również przynosi korzyści w postaci zmniejszenia ryzyka konfliktów i sporów.

Nieznajomość prawa szkodzi?

Warto mieć na uwadze to, że nieznajomość prawa ma negatywny wpływ na prowadzoną działalność.  Przykładowo, jeśli kierowca wjedzie w obszar, gdzie obowiązują określone przepisy ruchu drogowego i nie będzie ich przestrzegać, otrzyma mandat. Tak też jest w innych przypadkach związanych z działalnością transportową, na przykład w związku  z brakiem staranności przy rejestracji i  zgłoszeniu pojazdów. Wielu przedsiębiorców może pomijać te obowiązki lub nie sprawdzać pojawiających się zmian w przepisach. Często zdarza się, że osoby, które zarejestrowały swoje pojazdy kilka lat temu, uważają, że dokumenty te wciąż obowiązują bez zmian. To jednak błąd, ponieważ przepisy się zmieniają, dlatego monitorowanie i regularne dostosowywanie się do nowych norm jest niezbędne.

Firmy transportowe muszą codziennie stawiać czoła różnym problemom, także tym prawno-organizacyjnym, które znacząco wpływają na ich działalność. Część z nich jest związana z wprowadzeniem Pakietu Mobilności i nowymi wymaganiami dotyczącymi wynagradzania pracowników. Do poważnych konsekwencji prawnych mogą prowadzić również nieścisłości w umowach przewozu i dokumentacji CMR. Z tego względu ważne jest, aby firmy transportowe regularnie aktualizowały swoją wiedzę prawno-organizacyjną. Nieocenioną pomocą w tym zakresie służą wyspecjalizowane kancelarie prawne,   których wiedza i doświadczenie pozwalają unikać lub rozwiązywać problemy i konflikty prawne.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: