int(5491)

Pakiet mobilności, a zdolność finansowa – OCZ dla pojazdów do 3,5 t.

Od 20 maja 2022 wchodzą w życie kolejne zapisy Pakietu Mobilności, dla przewoźników realizujących przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym pojazdami o DMC między 2,5-3,5 t. Jednym z nowych obowiązków, będzie konieczność wykazania zdolności finansowej. W jaki sposób to zrobić? Jedno z najprostszych i najbardziej atrakcyjnych rozwiązań oferuje Transbrokers i jest to: ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. 

W jaki sposób wywiązać się z nowych obowiązków?

Przewoźnicy użytkujący flotę pojazdów dostawczych, będą zobligowani udowodnić, że w każdym momencie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Zgodnie z przepisami mogą to zrobić na dwa sposoby:

przedstawić poświadczone przez audytora lub upoważnioną osobę roczne sprawozdania finansowe, że co roku dysponują kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 1 800 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu, i 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd

skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

Mając do wyboru, jedną z tych opcji, warto zdecydować się na ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Jest ono najszybszym, najprostszym i najtańszym sposobem wywiązania się z obowiązków, jakie na tzw. “busiarzy” nakłada Pakiet Mobilności. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – jak skorzystać z najlepszej oferty?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników Transbrokers, we współpracy z TUW TUZ, wprowadził do swojej oferty ubezpieczenie OCZ (pod licencję transportową), które w całości spełnia wymogi określone w Pakiecie Mobilności i posiada najtańszą na rynku składkę ubezpieczeniową.

Aby zakupić ubezpieczenie OCZ wystarczy:

👉 zadzwonić pod nr telefonu 071 726 31 74 lub 

👉napisać maila na adres zapytania@transbrokers.eu i podać liczbę użytkowanych pojazdów o DMC między 2,5-3,5 t.

Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest od ręki.

Ubezpieczenia OCZ i OCPD – to nie jest to samo!

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OCZ, o którym mowa w Pakiecie Mobilności i znane wszystkim od dawna ubezpieczenie OCPD to dwa różne produkty. Ubezpieczenie OCPD chroni przewoźnika w przypadku wystąpienia szkody w przewożonym ładunku, zgodnie z przepisami prawa drogowego (transport krajowy) lub Konwencji CMR (transport międzynarodowy). Wykupienie ubezpieczenia OCPD w żadnym przypadku nie zwalnia przewoźnika z obowiązków nałożonych na niego przez Pakiet Mobilności.

Ubezpieczenie OCZ należy odnawiać co roku

Należy też podkreślić, że zgodnie z przepisami przewoźnik musi legitymować się zdolnością finansową, o której mowa powyżej, na każdy dzień swojej działalności. Oznacza to, że ubezpieczenie OCZ to nie jest jednorazowa sprawa, przy okazji wyrabiania licencji transportowej, ale należy je odnawiać każdego roku.

Podobne artykuły: