int(5491)

Licencja wspólnotowa i Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Pakiet Mobilności wprowadził wiele zmian, dla przewoźników dysponujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej między 2,5 – 3,5 t. Wśród z nich jest obowiązek posiadania licencji wspólnotowej na wykonywanie transportu w kategorii międzynarodowej, oraz posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Podsumowujemy, jak zdobyć i wykazać te dokumenty.

Licencja wspólnotowa – co to jest?

Licencja wspólnotowa, czyli licencja na transport międzynarodowy, uprawnia do realizacji przewozów na terenie Unii Europejskiej. Organ odpowiedzialny za jej wydanie to Biuro Transportu Międzynarodowego przy GITD.

Złóż wniosek o licencję wspólnotową. 

Jak zdobyć licencję wspólnotową?

Krok 1: Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Krok 2: Wykaż gwarancję finansową na pokrycie każdego pojazdu (1800 € na pierwszy, 900 € na każdy kolejny).
Krok 3: Uzyskaj Certyfikat Kompetencji Zawodowej.
Krok 4: Udokumentuj posiadanie bazy transportowej na terytorium Unii Europejskiej.
Krok 5: Złóż wniosek o licencję wspólnotową do Biura Transportu Międzynarodowego przy GITD.

Licencja wspólnotowa a koszt

Zdobycie licencji wspólnotowej może wiązać się z kosztami takimi jak:

👉 1000 zł – opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

👉 300-800 zł – opłata za egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych (alternatywnym kosztem może być zatrudnienie osoby, która w imieniu firmy zarządza transportem). 

👉 4000 zł (do 5 lat) lub 8000 zł (5 – 10 lat) – opłata za udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego;

👉 440 zł lub 880 zł, czyli 11% opłaty za udzielenie licencji wspólnotowej – opłata za wypis na każdy zgłoszony do licencji pojazd.

Dodatkowo należy zadbać o zabezpieczenie zdolności finansowej na pojazdy, natomiast możemy je wykazać poprzez:

👉 Środki trwałe (nieruchomości, urządzenia, środki transportu), których potwierdzeniem będzie sprawozdanie finansowe);

👉 Polisę ubezpieczeniową (OCZ);

👉 Gwarancję bankową.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – co to jest?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego rzeczy lub osób. Wydaje go Instytut Transportu Samochodowego po zdaniu egzaminu państwowego.

Wzór Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych wciąż wywołuje sporo emocji. Dlatego warto odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania: 

👉 Kto jest zwolniony z Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Absolwenci kierunków studiów, na których w programie nauczania został uwzględniony zakres wiedzy obowiązujący na egzaminie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

👉 Czy przewoźnik, który ma udokumentowaną dziesięcioletnią praktykę, jest zwolniony z egzaminu?

NIE. W Polsce nie ma możliwości skorzystania z furtki, jaką dają w tym zakresie przepisy unijne. 

👉 Czy nadal można użyczać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

TAK. Przewoźnik nie musi posiadać swojego własnego certyfikatu. Może mieć umowę cywilno-prawną z osobą, która taki certyfikat posiada, i w jego ramach jest dla tej firmy osobą zarządzającą transportem.

UWAGA. Osoba taka powinna:

✔ posiadać miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej;

✔ posiadać dobrą reputację i kompetencje zawodowe;

✔ kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

👉 Gdzie uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Jedynym organem uprawnionym do wydania tego certyfikatu jest Instytut Transportu Drogowego w Warszawie. Złóż wniosek o egzamin.

👉 Ile kosztuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Koszt Certyfikatu Kompetencji Zawodowych to wydatek rzędu 300-800 zł. Jeśli:

✔ wydawany jest po raz pierwszy – cena egzaminu i certyfikatu to 800 zł;

✔ osoba starająca się o niego nie jest obywatelem Polski – cena egzaminu i certyfikatu wynosi 800 zł;

✔ osoba jest zwolniona z egzaminu – uiści opłatę w wysokości 300 zł;

✔ dodatkowo – cena egzaminu poprawkowego to 500 zł.

Podobne artykuły: