int(5491)

Wzrasta popyt na transport do 3,5 t. – podsumowanie pierwszego kwartału 2023

Wzrasta popyt na transport do 3,5 t. - podsumowanie pierwszego kwartału 2023, Trans.eu

Sektor pojazdów do 3,5 t. radził sobie bardzo dobrze ze spowolnieniem gospodarczym przez całą drugą połowę roku 2022, co  opisywaliśmy w raporcie “Rynek transportowy w Polsce i Europie”. Pierwszy kwartał 2023 roku potwierdził dobrą kondycję transportu lekkiego, co widać zarówno po rosnącym popycie, jak i zwiększającej się liczbie ładunków na Platformie Trans.eu.

Wzrosty popytu prawie na wszystkich kierunkach

Pozytywne tendencje w sektorze busiarskim najlepiej obrazują dwa parametry. Po pierwsze, popyt na transport do 3,5 t. wzrastał przez większość tygodni pierwszego kwartału na prawie wszystkich analizowanych przez nas kierunkach. Po drugie – w porównaniu do ubiegłego roku, między styczniem a marcem wzrosła liczba ofert:

👉 na trasach krajowych o 12%;

👉 na trasach międzynarodowych o 4%.

Przeczytaj też: Ładunki do 3,5 t.? Najwięcej ofert w Europie znajdziesz na Trans.eu

Warto zauważyć, że pierwszy kwartał 2022 roku był czasem popandemicznego odbicia gospodarczego, a początek tego roku stał pod znakiem wyhamowania produkcji i zmniejszonej aktywności konsumentów. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem spadły natomiast stawki za transport. Może być to powiązane z obniżeniem cen paliw, które w ostatnich miesiącach mocno wpływały na kwoty przewozu towarów. Poza tym oprócz większego popytu na transport lekki, zwiększa się też podaż pojazdów do 3,5 t., co oznacza większą konkurencję w tym sektorze. Nie można też nie wspomnieć o tym, że częściową odpowiedzialność za tę sytuację ponosi sama branża, która operuje na zaniżonych stawkach.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę stawek, popytu i podaży na rynku krajowym i 18 kierunkach europejskich.

Spis treści:

✅ Polska i kierunki zachodnie

✅ Skandynawia

✅ Południowa Europa

✅ Turcja, Kazachstan, Ukraina

Polska i kierunki zachodnie

Rynek krajowy

Zapotrzebowanie na transport do 3,5 t. na rynku krajowym przez cały pierwszy kwartał było bardzo wyrównane i utrzymywało się na poziomie większym o ok. 20% w porównaniu do 2022 roku (w momentach krańcowych wynosił on 17,2% między 12-18 marca, oraz 30,6% między 5-11 lutego). Ta tendencja podtrzymana została również w pierwszym tygodniu kwietnia. 

Podobny był też wzrost podaży aut, który oscylował wokół 20% w odniesieniu do poprzedniego roku.

Stawki na rynku krajowym różniły się niewiele w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 i były bardzo stabilne w porównaniu do innych kierunków. Do 10 tygodnia były minimalnie większe (między 12-18 lutego nawet o 12% względem analogicznego okresu rok wcześniej), by później nieznacznie spaść (poniżej 5% w porównaniu do 2022 roku).

Polska- rynek krajowy, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +22,1%

✅ Mediana podaży: +16,8%

✅ Mediana stawek: +5,0%

✅ Liczba ładunków: +12,2%

Niemcy

Stały wzrost popytu w odniesieniu do roku poprzedniego, można było zaobserwować na najpopularniejszym dla przewoźników kierunku, czyli na trasie do Niemiec. Najbardziej widoczny spadek miał miejsce na początku stycznia, kiedy z tygodnia na tydzień wartości zmieniły się z 86,2% na 11,9%. Nadal jednak były one dodatnie.

Podobnie jak w przypadku rynku krajowego na wysokim poziomie wzrostu utrzymywała się podaż (przez większość czasu o 30% większa niż w 2022 roku), a stawki podlegały niewielkim wahaniom.

Polska-Niemcy, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +4,1%

✅ Mediana podaży: +9,2%

✅ Mediana stawek: -6,1%

✅ Liczba ładunków: -8,3%

Niderlandy

Wśród pozostałych kierunków zachodnich poddanych analizie, warto zwrócić uwagę na duże wahania popytu na trasie do Niderlandów (+41,8% w 8 tygodniu i -17,6% w 12 tygodniu roku). Przez większość kwartału podaż na tej trasie była większa niż w poprzednim roku (przez 9 tygodni z analizowanych). Z kolei stawki po styczniowym wzroście, spadły w lutym i marcu (od -1,4% do -17,8% w zależności od tygodnia), by z powrotem odbić na przełomie kwartałów. W 13 i 14 tygodniu miesiąca wzrosły kolejno o 4,3% i 14,9%.

Polska-Niderlandy, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +8,6%

✅ Mediana podaży: +10,1%

✅ Mediana stawek: -7,3%

✅ Liczba ładunków: +0,1%

Wielka Brytania

Mimo wielu zmian wprowadzanych w transporcie do Wielkiej Brytanii nie maleje też zainteresowanie tym kierunkiem. Świadczą o tym wzrosty: popytu – od lutego aż do początku kwietnia i podaży – przez cały kwartał z wyjątkiem 2 i 5 tygodnia. Niestety poza pierwszym tygodniem stycznia i trzecim tygodniem marca bardzo zauważalne są dość wysokie spadki stawek, utrzymujące się również na początku kwietnia. 

Polska-Wielka Brytania, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +9,3%

✅ Mediana podaży: +10,9%

✅ Mediana stawek: -17,2%

✅ Liczba ładunków: +6,9%

Francja

Pozostając przy stawkach – bardzo mocno w porównaniu do roku 2022, rzucają się w oczy różnice procentowe oferowanych cen za przewóz towarów na trasie do Francji (nawet 42,1% na przełomie stycznia i lutego). Podobnie jednak jak w przypadku Niderlandów, i tutaj mamy odbicie i dodatki wynik w pierwszym tygodniu drugiego kwartału (wzrost o 6,9% w porównaniu z rokiem poprzednim). Może być to związane z równoległym wzrostem popytu na transport do Francji w pierwszym tygodniu kwietnia (42,1%). 

Polska-Francja, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +16,3%

✅ Mediana podaży: +22,0%

✅ Mediana stawek: -15,6%

✅ Liczba ładunków: +0,5%

Włochy

Na kierunku włoskim widoczne są dwie wyraźne fale większego zapotrzebowania na transport do 3,5 t. W porównaniu do 2022 roku, największe skoki odnotowane zostały pod koniec stycznia i przez większość marca. Mocno rozpoczął się również drugi kwartał – wzrost o 31,2%. 

Na dosyć solidnym poziomie utrzymywała się podaż, chociaż ze spadkami w pierwszym tygodniu stycznia i drugim tygodniu marca. Jak na większości kierunków i tutaj widoczne były znaczące spadki stawek, nawet do 41,5% między 12-18 marca.

Polska-Włochy, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +15,8%

✅ Mediana podaży: +22,9%

✅ Mediana stawek: -14,2%

✅ Liczba ładunków: +7,7%

Belgia

Na trasie do Belgii zaobserwowaliśmy duże wahania popytu, ale w większości operujące na wartościach dodatnich. W porównaniu do roku 2022, mniejsze zapotrzebowanie na transport do 3,5 t. dało o sobie znać  tylko w 6 i 10 tygodniu, ale było ono niewielkie (kolejno -1,2% i -2,3%). Również podaż utrzymywała się na wyższym poziomie z wyjątkiem okresu między 19-25.02. Z kolei stawki na tym kierunku ulegały dużym zmianomod -21,3% w trzecim tygodniu, do wzrostu o 24% w 9 tygodniu roku. 

Polska-Belgia, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +11,3%

✅ Mediana podaży: +11,6%

✅ Mediana stawek: -3,8%

✅ Liczba ładunków: -5,9%

Hiszpania

Bardzo mocny początek roku odnotowaliśmy na kierunku hiszpańskim. W styczniu wzrost popytu wahał się między 6,7% a 81,4%, podaży między 7,3% a 65,3%, a stawek między 2,2% a 61,4%. Kolejne dwa miesiące w większości utrzymywały dodatnie wartości w przypadku zapotrzebowania na transport i podaży pojazdów, natomiast stawki, jak na większości tras, były niższe niż rok wcześniej. Warto jednak wspomnieć, że odbiły wyraźnie w pierwszym tygodniu drugiego kwartału (o 8,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku).

Polska-Hiszpania, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +9,9%

✅ Mediana podaży: +11,5%

✅ Mediana stawek: 0,0%

✅ Liczba ładunków: +7,7%

Skandynawia

Norwegia

Najwyższe wskaźniki popytu i podaży, w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 odnotowaliśmy na kierunku norweskim. Powiązane jest to ze znaczącym, wzrostem liczby oferowanych ładunków na tej trasie (o 20,5%). Szczególnym pikiem wyróżnił się 10 tydzień, w którym popyt wzrósł o 152,3%, podaż o 98,4%, a stawki o 214,5%.

Polska-Norwegia, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +21,1%

✅ Mediana podaży: +38,6%

✅ Mediana stawek: -2,3%

✅ Liczba ładunków: +20,5%

Finlandia

Bardzo mocny początek roku widoczny był z kolei na trasie do Finlandii. Wszystkie wskaźniki – popytu, podaży i stawek miały wartości dodatnie przez pierwsze dwa tygodnie stycznia. Mocna w kontekście zapotrzebowania na transport i mocy przewozowych była również końcówka marca. Niestety stawki od 10 do 13 tygodnia roku były mniejsze niż rok wcześniej od -12,5% do -46,6%.

Polska-Finlandia, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +17,1%

✅ Mediana podaży: +28,8%

✅ Mediana stawek: -6,4%

✅ Liczba ładunków: +8,9%

Szwecja

Szwecja, podobnie jak Norwegia i większość państw europejskich, była kierunkiem, na którym odnotowaliśmy zauważalny spadek stawek, nawet do -34,7% na przełomie lutego i marca. Warto jednak podkreślić, że w końcówce marca i na początku kwietnia nastąpiła zmiana tej tendencji, charakteryzująca się wzrostem cen za przewóz towarów kolejno o 8,8% i 27,6%. Koniec pierwszego i początek drugiego kwartału to również czas wyraźnego ożywienia i wzrostu popytu o 72,6% w 13 i 39,6% w 14 tygodniu roku, a także podaży (53,8% i 41,1%).

Polska-Szwecja, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +12,2%

✅ Mediana podaży: +16,0%

✅ Mediana stawek: -9,3%

✅ Liczba ładunków: +6,3%

Dania

Najsłabiej spośród państw skandynawski prezentowała się trasa do Danii (jedyny kierunek z ujemną kwartalną medianą popytu). Widoczne tu były duże skoki w zależności od tygodnia. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, potrafiły one wynosić od +49% w pierwszym tygodniu stycznia, do -40,6% w tygodniu ostatnim. Podobnie wyglądały wahania podaży. W ciągu 9 na 13 tygodni pierwszego kwartału, stawki utrzymywały się na poziomie ujemnym, od -0,8% do 24,2%. Jednak pierwszy tydzień kwietnia nastąpił wzrost o 0,8%. 

Polska-Dania, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: -8,8%

✅ Mediana podaży: +3,2%

✅ Mediana stawek: -8,3%

✅ Liczba ładunków: -22,18%

Południowa Europa

Czechy, Rumunia, Słowacja

Bardzo dobre wyniki można zauważyć na kierunkach południowych. Biorąc pod uwagę medianę za cały kwartał, najlepiej wypadają trasy do Czech i Rumunii, gdzie wszystkie wskaźniki – popytu, podaży i stawek były dodatnie. Bardzo dobrze wypada też Słowacja, gdzie nastąpił jedynie minimalny spadek stawek (-4,0%). 

Polska-Rumunia, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +17,9%

✅ Mediana podaży: +34,1%

✅ Mediana stawek: +1,7%

✅ Liczba ładunków: +20,3%

Polska-Czechy, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +19,6%

✅ Mediana podaży: +20,8%

✅ Mediana stawek: +6,7%

✅ Liczba ładunków: +12,0%

Polska-Słowacja, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +26,0%

✅ Mediana podaży: +20,8%

✅ Mediana stawek: -4,0%

✅ Liczba ładunków: +13,9%

Węgry

Największe wahania zauważalne były na trasie do Węgier. Po dobrym styczniu w lutym nastąpił regres, który charakteryzował się spadkami popytu (nawet o -33,6% w 6 tygodniu roku), podaży (-12,9% w 7 tygodniu roku) i stawek (-23,5% w 7 tygodniu roku). W  drugiej połowie marca nastąpił ponowny wzrost popytu, natomiast duże różnice były widoczne w dostępności pojazdu (32,1% w 12 i -13,4% w 13 tygodniu roku) oraz stawkach (-15,5% w przedostatnim i 18% w ostatnim tygodniu marca). 

Polska-Węgry, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: -7,1%

✅ Mediana podaży: +9,2%

✅ Mediana stawek: -0,8%

✅ Liczba ładunków: -7,8%

Turcja, Kazachstan, Ukraina

Analizując rynek transportowy do 3,5 tony, wzięliśmy pod lupę także mniej oczywiste kierunki, takie jak Turcja i Kazachstan, na których notujemy duże wzrosty procentowe liczby ofert (w porównaniu do pierwszego kwartału 2022). Przyjrzeliśmy się też, jak wygląda zapotrzebowanie na transport lekki do objętej wojną Ukrainy.

Kazachstan

Kierunkiem, na którym popyt wzrósł najbardziej jest Kazachstan. Piki na tej trasie nastąpiły w drugim i trzecim tygodniu stycznia (kolejno 163,2% i 188,6%) oraz drugim i trzecim tygodniu marca (kolejno 305% i 152,5%). W skali trzech miesięcy tylko dwukrotnie zdarzyło się, aby spadał procent stawek i podaży w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

Polska-Kazachstan, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +102,5%

✅ Mediana podaży: +65,6%

✅ Mediana stawek: 38,3%

✅ Liczba ładunków: 72,8%

Turcja

Na szczególną uwagę zasługuje  Turcja, która ze względu na wojnę w Ukrainie i zmieniające się wciąż łańcuchy dostaw, staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem. Widać to chociaż po wzroście liczby ofert, ale właściwie wszystkie parametry zachęcają do śledzenia tendencji na trasach przecinających Dardanele. Częściowo za wzrost liczb na tym kierunku odpowiedzialne są ogłoszenia dotyczące pomocy humanitarnej, ale jeszcze przed 6 lutego (trzęsienie ziemi) wskaźniki popytu na transport wynosiły między 50% a 164%, a liczba ofert ładunków była o 38,7% wyższa niż w styczniu i na początku lutego 2022 roku.

Polska-Turcja, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +50,9%

✅ Mediana podaży: +24,7%

✅ Mediana stawek: +40%

✅ Liczba ładunków: +61,0%

Ukraina

Ze względu na trwająca w Ukrainie wojnę, ciężko w ten sam sposób co w innych krajach europejskich analizować statystyki dotyczące transportu. Warto jednak odnotować, że wymiana handlowa pomiędzy Polską, a objętym wojną państwem cały czas się odbywa, a popyt na transport rośnie nie tylko ze względu na pomoc humanitarną. 

Polska-Ukraina, Q1 2023 vs Q1 2022:

✅ Mediana popytu: +38,7%

✅ Mediana podaży: +46,8%

✅ Mediana stawek: -6,3%

✅ Liczba ładunków: +11,9%

Przeczytaj też: Co czeka transport i gdzie szukać rozwiązań?

*

Przedstawione przez nas dane pochodzą z narzędzia Metrix, analizującego transport drogowy towarów na rynku spotowym, w którym:

👉 Indeks popytu obliczany jest na podstawie zrealizowanych i niezrealizowanych zapytań klientów. 

👉 Indeks podaży obliczany jest na podstawie podjętych przez przewoźników negocjacji odnośnie wspomnianych zapytań. 

👉 Indeks stawek obliczany jest w oparciu o zrealizowane ceny za przewóz.

✅ Wykresy liniowe obrazują procentowe zmiany stawek, popytu lub podaży w pierwszym kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, przy czym:

👉 oś pozioma “x” wskazuje kolejne tygodnie roku (1. 1-7.01.; 2. 8-14.01.; 3. 15-21.01.; 4. 22-28.01.; 5. 29.01-04.02.; 6. 5-11.02.; 7. 12-18.02; 8. 19-25.02.; 9. 26.02-04.03.; 10. 5-11.03.; 11. 12-18.03.; 12. 19-25.03.; 13. 26-31.03.; 14. 1-7.04.);

👉 oś pionowa “y” wskazuje procent wzrostu lub spadku.

✅ Przedstawiane dane nie uwzględniają weekendów.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: