int(5491)

Zmiany w przepisach transportowych do Wielkiej Brytanii – Border Force oraz strefy LEZ i ULEZ

Zmiany w przepisach transportowych do Wielkiej Brytanii - Border Force oraz strefy LEZ i ULEZ, Trans.eu

Od czasu Brexitu branża TSL musi dostosowywać się do kolejnych zmian w przepisach dotyczących transportu drogowego do Wielkiej Brytanii. W roku 2023 należy przygotować się na prawdziwą kumulację. Nie tylko na zmiany w zakresie kabotaży czy przewozów intermodalnych, ale również na większe wymagania nałożone przez służby celne Border Force. Dodatkowo należy pamiętać o rejestracji pojazdów w strefach LEZ i ULEZ w przypadku przejazdów przez Londyn.

Akredytacja Border Force

Świadczenie usług transportowych na terenie Zjednoczonego Królestwa wiąże się z ryzykiem nałożenia przez służby celne Border Force wysokich kar za znalezienie nielegalnych imigrantów w pojazdach czy naczepach. Grzywna jest nakładana zarówno na kierowcę jak i przewoźnika, a jej wysokość to od 13.02.2023 r. nawet 10 000 funtów za jednego obcokrajowca. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się przed tego typu sytuacjami. W interesie przewoźników świadczących usługi transportowe na terenie Wielkiej Brytanii jest uzyskanie akredytacji Border Force.

Jak przebiega akredytacja Border Force

Aby uzyskać certyfikat programu, wymagane jest złożenie wniosku – Civil Penalty Accreditation Scheme Application Form. Należy do niego dołączyć szereg dokumentów, m.in. listy kontrolne, zaświadczenie o odbytych przez kierowców szkoleniach czy poświadczenia o stosowanych zabezpieczeniach.

Wszystkie wymagane dokumenty mają poświadczać, że:

✅ przewoźnik wdrożył w firmie system zabezpieczający przed wjazdem nielegalnych imigrantów; 

✅ prowadzi działania monitorujące skuteczność tych zabezpieczeń.

Należy też pamiętać, że służby celne regularnie sprawdzają firmy, które otrzymały taką akredytację.

Szkolenia dla kierowców

Ważnym elementem w otrzymaniu certyfikatu Border Force są cykliczne szkolenia dla kierowców wykonujących przewozy do Wielkiej Brytanii. Odnoszą się one przede wszystkim do sposobów zapobiegania wejściu do pojazdu imigrantów lub innych osób nieuprawnionych. W trakcie podróży do Wielkiej Brytanii, przeszkolone osoby powinny mieć przy sobie dokumenty potwierdzające odbycie takiego szkolenia.

Procedury zabezpieczające

Ubiegając się o akredytację Border Force należy także wdrożyć odpowiednie procedury. Powinny one się w głównej mierze odnosić do wymaganych środków zapobiegających wtargnięciu nielegalnych imigrantów do pojazdu czy naczepy. Wykaz takich środków można znaleźć w Kodeksie Praktyki wydanym zgodnie z paragrafem 33 Ustawy z 1999 roku o Imigracji i Udzielaniu Azylu. Dodatkowo kierowcy muszą mieć przy sobie szablon raportu do przeprowadzenia kontroli podczas załadunku, postojów czy przeprawy statkiem, samolotem lub pociągiem.

Postępowanie w trakcie kontroli celnej

Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której służby celne odkryją w prowadzonym pojeździe pasażerów na gapę, kierowca powinien niezwłocznie skontaktować się z przełożonym. Należy też przedstawić urzędnikom Border Force wszystkie dokumenty poświadczające stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Dobrą praktyką jest także zrobienie zdjęć pojazdu i jego zabezpieczeń przed rozpoczęciem transportu.

Odwołanie od kary

Po otrzymaniu wezwania od Border Force przewoźnik i kierowca mają 28 dni na złożenie wyjaśnień. W odpowiedzi należy szczegółowo opisać zaistniałą sytuację i dodać wszelkie możliwe dowody potwierdzające zastosowane zabezpieczenia.

Jeżeli jednak służby celne nałożą mandat na kierowcę i przewoźnika, to można się od niego odwołać również w ciągu 28 dni. Gdyby jednak przesłane wyjaśnienia nie zostały uwzględnione, Border Force wyznaczy termin na wniesienie opłaty.

  • Lucica Kucharec
  • Aplikantka radcowska TC Kancelaria Prawna
  • Na każdym etapie ubiegania się o akredytację Border Force firmy transportowe mogą skorzystać z pomocy specjalistycznej kancelarii prawnej. TC Kancelaria Prawna zajmuje się nie tylko wsparciem przewoźników w tym zakresie, ale również w odwoływaniu się od nałożonych kar.

LEZ i ULEZ – Co czeka na kierowcę po wjeździe do Londynu

Wjazd do strefy Londynu objętej ograniczeniami emisji spalin bez odpowiedniego zezwolenia może skutkować otrzymaniem wysokiego mandatu. Low Emission Zone w stolicy Anglii jest największą tego typu strefą na starym kontynencie i obejmuje większość miasta. Londyn posiada także podstrefę ULEZ – Ultra Low Emission Zone, której wymogi również trzeba spełnić po wjeździe do ścisłego centrum.

Jak uniknąć mandatu za nieuprawniony wjazd do strefy LEZ

W strefach LEZ i ULEZ bez dodatkowych opłat, mogą poruszać się pojazdy o DMC do 3,5 t., które spełniają normę emisji spalin Euro 6. Jeżeli pojazd nie mieści się w tych standardach, to konieczne jest wniesienie opłaty dziennej za poruszanie się we wspomnianych obszarach. 

W przypadku pojazdów spełniających normę Euro 5 opłata ta wynosi 100 funtów dziennie, a dla pojazdów o niższej emisji spalin to już 300 funtów dziennie. 

W przypadku, gdy pojazd spełnia odpowiednie normy i nie musi ponosić opłat, należy go zarejestrować w strefie LEZ lub/i ULEZ. Można tego dokonać online, podając odpowiednie informacje dotyczące pojazdu oraz załączając dokumenty potwierdzające normę emisji spalin. Za wjazd w któryś z tych obszarów bez uiszczenia opłaty lub rejestracji pojazdu, grożą bardzo wysokie mandaty. 

Odwołanie od mandatu za wjazd do strefy LEZ lub ULEZ

Jeżeli przewoźnik otrzyma taki mandat (lub nierzadko – mandaty), może się od niego odwołać w terminie 28 dni od jego otrzymania. W takim wypadku, w pierwszej kolejności należy zarejestrować pojazd w strefie LEZ. Wstecznie można też dokonać odpowiednich opłat. Kolejnym krokiem jest złożenie odwołania.

  • Lucica Kucharec
  • Aplikantka radcowska TC Kancelaria Prawna
  • Od wielu lat pomagamy naszym klientom odwoływać się od takich mandatów. Począwszy od rejestracji pojazdu w odpowiedniej strefie po sporządzenie i złożenie odwołania w odpowiednim urzędzie. W większości przypadków mandaty zostały anulowane, a klienci uniknęli konieczności opłacenia mandatów w kwotach przewyższających nawet 200 tys. zł.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: