int(5491)

Rejestracja transportu odpadów w systemie SENT

System SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu służy do rejestracji towarów wrażliwych, takich jak paliwo, alkohol czy tytoń. Od 22 lutego, rejestracji w SENT podlegać będzie również przywóz do Polski, oraz tranzyt przez teren naszego kraju wszystkich rodzajów odpadów w ilości większej niż 20 kg. 

Co nowego należy zgłaszać do SENT

Zgłaszanie w systemie zaczęło obejmować rozpuszczalniki i rozcieńczalniki z kodem CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki wspomnianego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Z kolei z tego obowiązku zwolnione są przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Jak zgłaszać towary do SENT

Podmioty, które zobowiązane są do dokonania zgłoszenia, muszą zarejestrować się na elektronicznej platformie PUESC Ministerstwa Finansów. Kiedy system zatwierdzi zgłoszenie, co nie powinno trwać dłużej niż kilka sekund, uzyska się numer referencyjny wraz z kluczami.

Poznaj szczegółową instrukcję

Jakich kar możemy się spodziewać za niezgłoszenie przewozu do SENT?

Rozporządzenie Ministra Finansów pochodzi z dnia 25 stycznia br. Branża miała zaledwie trzy tygodnie na zgłoszenie, rejestrację i uwierzytelnienie w systemie SENT. To, jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS Adam Małyszko, zdecydowanie zbyt krótki okres:

Poprzednie zmiany dawały trzy miesiące i taki okres powinien mieć zastosowanie również w tym przypadku. Zwłaszcza, że sankcje za niedostosowanie się są bardzo duże. Podmiot odbierający może być ukarany kwotą 46% wartości przewożonego towaru, nie mniejszą niż 20 000 zł, a firma transportowa kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł, w zależności od naruszenia.

Na najmniejsze kary narażony jest kierowca, który za rozpoczęcie przewozu bez numeru referencyjnego lub niewłączenie/wyłączenie lokalizatora może otrzymać mandat od 5000 zł do 7500 zł. W przypadku, gdy nie nastąpiło uszczuplenie podatkowe organ na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o SENT nie wszczyna postępowania w sprawie nałożenia kar, ale tego przepisu nie stosuje się do przewoźników.

Nieścisłości ustawy

W rozporządzeniu z 25 stycznia 2022 r. użyto sformułowania „towarów będących jednocześnie odpadami”. Można to interpretować, że mamy do czynienia z towarem lub odpadem. Odpady podlegają ewidencji w systemie BDO, natomiast towary nie. Dlatego określenie „towar będący jednocześnie odpadem” może budzić pewne kontrowersje. Ponadto, aby Minister Finansów mógł skorzystać z tej ustawowej delegacji, musi uwzględnić konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS uważa więc, że poza olejami odpadowymi, ustawa wprost nie obejmuje pozostałych odpadów:

 Minister Finansów nie przedstawił dostatecznego uzasadnienia ani dowodów na to, że sprowadzane do Polski odpady, w tym odpady metali (złom), naraża Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku od towarów i usług. Przedstawia natomiast uzasadnienie Ministra Klimatu i Środowiska, który chce poprzez objęcie systemem SENT odpadów rozwiązać problem ich nielegalnego sprowadzania. Delegacja na podstawie art. 3 ust. 11 takiej możliwości nie daje. Dlatego jestem zdania, że aby objąć wszystkie odpady systemem SENT należy zmienić ustawę.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: