int(5491)

Co to jest transport drobnicowy i jakie ma zalety

transport drobnicowy

Transport drobnicowy to coraz popularniejsza forma przewozu towarów, która niesie szereg korzyści dla przewoźników i zleceniodawców. Przed rozpoczęciem świadczenia tego typu usług transportowych warto jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Wyjaśniamy, co to jest transport drobnicowy oraz jakie mocne strony zapewnia to rozwiązanie.

Co to jest transport drobnicowy?

Alternatywą dla popularnych przewozów całopojazdowych jest transport drobnicowy. Co to oznacza dla przewoźnika? Ładunki drobnicowe zajmują jedynie część przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego. W praktyce przewoźnik musi zazwyczaj skompletować kilka przesyłek, aby wykorzystać potencjał transportowy ciężarówki i osiągnąć zamierzony zysk. Popularne nazwy towarów drobnicowych to częściówki oraz doładunki.

Transport drobnicowy często pozwala osiągać przewoźnikowi wyższe marże. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie przeanalizować poszczególne zlecenia transportowe, a w szczególności daty oraz miejsca załadunku i rozładunku każdej z przesyłek. Istotne jest również zestawienie wymiarów i wagi wielu ładunków z parametrami samochodu ciężarowego. Transport drobnicowy wymaga optymalnego planowania tras przejazdu obejmujących wszystkie punkty załadunku. Pomocne w tym mogą być nowoczesne narzędzia z zakresu monitoringu GPS samochodów ciężarowych.

Przeczytaj także: FTL i LTL – czym różnią się te dwa rodzaje transportu?

Co zalicza się do towarów drobnicowych?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie są ładunki drobnicowe? Wynika to z szerokiego asortymentu tego typu przesyłek. Co to towary drobnicowe? Przykłady to m.in. niewielki kraton, jedna europaleta, a także wiele jednostek ładunkowych w ramach jednej lub kilku przesyłek. Z formalnego punktu widzenia wszystkie przesyłki, które nie wykorzystują w pełni przestrzeni ładunkowej ciężarówki, można uznać za towary drobnicowe. W praktyce trudno jednak uznać za doładunek np. towar, który zajmuje 30 europalet na naczepie o maksymalnej pojemności wynoszącej 33 jednostki ładunkowe.

Najłatwiej połączyć ze sobą przesyłki neutralne, które nie wymagają specjalnych warunków przewozu. Na rynku nie brakuje jednak przewoźników oferujących np. transport drobnicowy w temperaturze kontrolowanej. Warto zauważyć, że nowoczesne naczepy obsługujące transport chłodniczy dysponują możliwością ustawienia dwóch zakresów temperatur w przestrzeni ładunkowej. W przypadku braku tego rozwiązania transport drobnicowy chłodniczy wymaga połączenia ładunków o zbliżonych wymogach temperaturowych.

Jakie są mocne i słabe strony transportu drobnicowego?

Giełda transportowa zapewnia dostęp do tysięcy ofert dotyczących transportu drobnicowego niemal każdego dnia. Dostęp do przesyłek tego typu pozwala w pełni wykorzystać możliwości transportowe ciężarówek i uzyskiwać wyższą rentowność z tras. Spore grono przewoźników specjalizuje się w transporcie drobnicowym na wybranych kierunkach. Przydatny jest wtedy dostęp do infrastruktury magazynowej, gdzie można kompletować ładunki częściowe aż do uzyskania wolumenu zapewniającego założoną rentowność. Z perspektywy zleceniodawcy transport drobnicowy jest korzystny, ponieważ znacznie ogranicza koszty przewozu.

Nie każda przesyłka o wadze i wymiarach znacznie mniejszych od możliwości transportowych ciężarówki może zostać sklasyfikowana jako towary drobnicowe. Przykładem są przesyłki, po których załadunku zakładana jest plomba uniemożliwiająca dostęp do przestrzeni ładunkowej. Uwagi dotyczące plombowania auta powinny znajdować się w zleceniu transportowym, podobnie jak informacje dotycząca zakazu doładunku innych towarów. Problematyczne bywają także łączone ładunki wymagające dokonania odpraw celnych, ponieważ w przypadku wystąpienia np. braków w dokumentacji cały transport może zostać poważnie opóźniony.

Czy transport drobnicowy opłaca się przewoźnikowi?

W porównaniu do ładunków całopojazdowych transport drobnicowy wymaga realizacji większej liczby zleceń transportowych, a także dopasowania dat i warunków przewozu. Do istotnych czynników wpływających na rentowność trasy należy lokalizacja wszystkich punktów załadunku i rozładunku. Więcej zleceń to także większa liczba dokumentów oraz czynności związanych z księgowością, fakturowaniem i rozliczeniem zrealizowanych frachtów. Nie można więc zapomnieć o dokładnej kalkulacji wszystkich kosztów związanych z transportem przesyłek drobnicowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że znaczna liczba załadunków i dostaw zwiększa ryzyko wystąpienia opóźnień, co może utrudniać terminowe dostarczenie wszystkich przesyłek. Kompletując towary drobnicowe lepiej unikać przesyłek ze ściśle określoną datą i godziną dostawy, tzw. FIX. W ich przypadku opóźnienia mogą powodować nałożenie na przewoźnika kar finansowych, co powoduje znaczne zmniejszenie rentowności obsługiwanej trasy drobnicowej.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: