int(5491)

Prowadzisz firmę transportową? Sprawdź, jakie wsparcie możesz otrzymać w związku z koronawirusem

Zagrożenie epidemią wpływa praktycznie na każdy sektor gospodarki, jednak w szczególnie trudnej sytuacji znajduje się branża transportowa, która odnotowała znaczne spadki przewozów międzynarodowych. W odpowiedzi na kryzys, został przygotowany specjalny projekt ustawy zawierającej pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy, na jakie wsparcie mogą liczyć rodzime firmy. 

 

Podatki i ZUS uregulujesz później

Wszelkie obowiązkowe płatności, związane z podatkami VAT, PIT, CIT oraz ZUS-em mają zostać odroczone. W ten sposób rząd planuje pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. Dzięki temu zabiegowi, przedsiębiorcy skupią się na innych, kluczowych wydatkach, związanych z prowadzeniem biznesu. Za późniejszą spłatę nie będą naliczane odsetki. Co więcej, planowane na kwiecień wejście nowego JPK, służącego do rozliczenia VAT, ma zostać przesunięte na lipiec. Łatwiejsze będzie również samo zawieszenie działalności gospodarczej, a do takich sytuacji również może dojść w związku z kryzysem w branży. .


Otrzymasz pożyczkę zabezpieczona przez BGK

Pożyczki de minimis są obecnie gwarantowane przez BGK na poziomie 60%. Rząd planuje zwiększyć tę kwotę do 80% , co oznacza że w razie problemów ze spłatą BGK zabezpieczy aż 80% zaciągniętego kredytu. W przypadku odnotowania straty z prowadzonej działalności, będzie można ją odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na dopłaty, związane z funduszem klęskowym i jego poszerzeniem o zakres epidemii z czym niewątpliwie się stykamy..

 

Zabezpieczysz siebie i swoich pracowników

Trudna sytuacja dotyczy również rynku pracy, dlatego ustawa skoncentruje się na znalezieniu rozwiązań dla firm w kryzysie. Jednym z nich będzie skrócenie tzw. okresu kryzysu (gdy obroty spadną o 15%)– z 6 do 3 miesięcy, który uprawnia do wypłat środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Sama wysokość tych świadczeń wzrośnie do kwoty zasiłku dla bezrobotnych, czyli 823,60 zł. Dodatkowo, w przypadku zarażania koronawirusem, przedsiębiorca objęty ubezpieczeniem chorobowym otrzyma zasiłek na zasadach ogólnych na podstawie zwolnienia lekarskiego lub decyzji inspektora sanitarnego o kwarantannie. Będzie możliwe również otrzymanie zasiłku opiekuńczego na chore dziecko lub innego członka rodziny.


Nie musisz czekać na ustawę. Z ulg i umorzeń składek ZUS możesz skorzystać już teraz.

Okazuje się, że istnieją narzędzia pomocy dla przedsiębiorców w trudnych sytuacjach, takich jak: zatory płatnicze, brak dostaw, czy absencja pracowników. Już teraz można skorzystać z odroczeniem terminów płatności składek, czy możliwości rozłożenia zadłużenia w ZUS na raty. W razie kryzysu warto zasięgnąć informacji u doradców ds. ulg i umorzeń, których rolą jest pomoc i udzielanie informacji. Doradcy są obecni w placówkach ZUS – można porozmawiać z nimi również telefonicznie

Podsumowując, warto mieć świadomość działań prewencyjnych szykowanych przez rząd, aby w razie kryzysu szybko i sprawnie zabezpieczyć swoją działalność. Dziękujemy naszemu partnerowi – Związkowi „Transport Logistyka Polska” za zebranie powyższych informacji.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: