int(5491)

Monitoring ładunku – rozwiązanie wymagane przez załadowców

Przewoźnik na Trans for Carriers może udostępnić sygnał swojego systemu GPS wybranemu kontrahentowi. To od niego zależy kiedy, i jakie dane z monitoringu zdecyduje się przekazać.

Wszystkie ładunki pod kontrolą dzięki integracji

Integracja TfC ze źródłem danych o frachtach (np. z ERP) lub systemem magazynowym pozwala na śledzenie pojazdu oraz sprawdzanie statusu realizacji frachtu bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

Informacja o transporcie jest dostępna 15 min. przed planowanym startem zlecenia (i 15 min. po jego zakończeniu). Właściciel ładunku bez pośredników sprawdza czy pojazd dedykowany do realizacji zadania jest w drodze do punktu, w którym ma podjąć ładunek oraz czy towar dotarł w miejsce docelowe. Przesyłanie danych kończy się automatycznie po zakończeniu zlecenia i jest całkowicie bezpieczne dla przewoźnika.

Transparentność danych = jakość usług

Dla firmy transportowej udostępnienie danych z monitoringu to potwierdzenie jakości świadczonych usług oraz szansa na pozyskanie nowego klienta. Szybkie porównanie informacji z telematyk z warunkami zlecenia przewozu (czas rozładunku, załadunku, planowana trasa) pozwala obiektywnie ocenić, czy przewoźnik przeprowadził operację transportu zgodnie z ustalonymi wcześniej wymaganiami.

Udostępnianie danych służy też firmie transportowej. Dane z monitoringu mogą stanowić dowód w sytuacji, kiedy przewoźnik występuje do załadowcy z roszczeniem (np. kiedy operacja załadunku towaru przedłużyła się z winy właściciela ładunku). Na podstawie informacji o zgłoszeniu się pojazdu na załadunek lub rozładunek oraz po weryfikacji czasu wykonania całej operacji przewoźnik może sprawdzić, czy załadowca nie naruszył warunków umowy.

Zautomatyzowana komunikacja

W trakcie realizacji zlecenia transportowego zdarza się, że przewoźnik musi dokonać zmian w zestawie obsługującym dane zadanie (np. ciągnik lub kierowcę). W TfC informacja o takiej modyfikacji odbywa się automatycznie bez konieczności ponownego kontaktu przewoźnika z załadowcą.

Monitoring w Trans for Carriers to:

 • automatyczne statusowanie zleceń;
 • możliwość udostępniania danych z monitoringu partnerom biznesowym;
 • potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej operacji przewozu;
  zoptymalizowany proces komunikacji.

Monitoring na Platformie Trans.eu pomaga efektywnie zarządzać zleceniem transportowym. Daje dostęp do kluczowych informacji o pojeździe oraz ładunku przewoźnikom, ale też załadowcom, spedytorom i operatorom logistycznym. Skraca proces komunikacji, a jawność udostępnianych danych pozwala na budowę trwałych relacji biznesowych.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: