int(5491)

Jak wybrać ubezpieczenie OCPD – checklista

 

Przewoźnicy drogowi często kupują ubezpieczenie OCPD bez głębszego zastanowienia. Z reguły głównym kryterium wyboru jest cena – i to ta najniższa. Niestety – niejednokrotnie najtańsza polisa okazuje się zaskakująco droga! Droga, bo okazuje się, że płacisz składkę za ubezpieczenie, które wcale nie chroni Twojego biznesu, kiedy tego faktycznie potrzebujesz.

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę, która pomoże Ci dobrać dobre jakościowe ubezpieczenie OCPD. Takie, które realnie ochroni Twój biznes.

1⃣ Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować (w zapisach podstawowych lub w postaci klauzul dodatkowych) co najmniej 3 ryzyka:

👉 odpowiedzialności za podwykonawców,
👉 kradzież i rozbój,
👉 załadunek i rozładunek.

2⃣ Załadunek i rozładunek

Najczęściej warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest to, by załadunek i rozładunek został zlecony w dokumentacji transportowej. Przewoźnik powinien zadbać o obecność takiego zapisu w polisie.

3⃣ Podwykonawcy

Na mocy prawa przewoźnik automatycznie ponosi odpowiedzialność za swoich podwykonawców, jednak polisa OCPD niekoniecznie tak samo automatycznie będzie udzielać niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Ogólne warunki ubezpieczenia przewoźnika zwykle milczą na ten temat. Aby uniknąć niedomówień i ewentualnych problemów w razie ewentualnej szkody, dobrze jest włączyć do polisy tzw. klauzulę podwykonawców.

4⃣ Zakres terytorialny

W przypadku transportu międzynarodowego mamy do czynienia z różnymi rozwiązaniami, stosowanymi przez ubezpieczycieli do określania zakresu terytorialnego w polisach:

➡ Europa (z wyłączeniem krajów WNP¹) – to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla przewoźnika,
➡ Kraje UE (z wyłączeniem krajów WNP¹) – tego rodzaju zakres ubezpieczenia obecnie nie obejmuje Wielkiej Brytanii,
➡ włączenie odpowiedzialności na terenie krajów WNP¹.

Należy mieć na uwadze, że podział pomiędzy Europą a Azją jest umowny. W szczególności oznacza to, że jeśli przewoźnik wysyła pojazdy do Gruzji, która nie jest już członkiem WNP¹, to powinien zapytać ubezpieczyciela, czy ubezpieczenie obejmuje swym zakresem zdarzenia powstałe na terenie tego kraju.

Osobnym tematem jest kabotaż. W polisach możesz spotkać się z zapisami które obejmują:

➡ kabotaż w Unii Europejskie, z wyłączeniem Niemiec,
➡ kabotaż w Niemczech,
➡ kabotaż na terenie Bułgarii, Rumunii, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii.

¹ Kraje członkowskie Wspólnoty Niezależnych Państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Turkmenistan był członkiem zwyczajnym do 2005, od tego czasu posiada status członka stowarzyszonego.

5⃣ Rodzaje przewożonego mienia

Upewnij się czy rodzaj mienia przyjmowanego do transportu jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Na rynku nie istnieją żadne konkretne standardy. Dlatego też, aby mieć absolutną pewność, że dany rodzaj mienia nie został wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej, należy wnikliwie przeczytać dwa dokumenty: polisę i ogólne warunki ubezpieczenia. Zawsze powinieneś sprawdzić zakres ubezpieczenia, gdy przedmiotem transportu jest:

✅ alkohol,
✅ wyroby tytoniowe,
✅ metale nieżelazne,
✅ pojazdy,
✅ żywe zwierzęta,
✅ elektronika,
✅ przesyłki kurierskie pomiędzy magazynami,
✅ ADR,
✅ ATP,
✅ ponadgabaryty.

6⃣ Rodzaj sumy gwarancyjnej

Suma gwarancyjna to kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu polisy. Funkcjonują dwa rodzaje sum gwarancyjnych:

👉 nieredukcyjna – suma gwarancyjna na każde zdarzenie – rekomendujemy to rozwiązanie,
👉 redukcyjna – suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia – nie rekomendujemy tego rozwiązania.

Redukcyjna suma gwarancyjna działa jak karta prepaid – każde wypłacone odszkodowanie pomniejsza jej wartość. Wyczerpanie całej sumy gwarancyjnej prowadzi więc do wygaśnięcia polisy – i wtedy zostajesz z niczym.

7⃣ Parkowanie pojazdu

Unikaj nadmiernie rygorystycznych klauzul parkingowych, które nakazują parkowanie:

➡ tylko na parkingach strzeżonych,
➡ tylko w miejscach oświetlonych,
➡ tylko na parkingach przy stacjach paliw tylko wówczas, gdy są one otwarte.

8⃣ Analiza floty pojazdów

Przed zakupem polisy upewnij się czy posiadana przez Ciebie flota pojazdów zostanie objęta pełnym ubezpieczeniem i na jakich warunkach.

📍 Rodzaj pojazdów – upewnij się, że posiadasz flotę pojazdów odpowiednią do przyjmowanego zlecenia transportowego. Jeśli nie posiadamy pojazdu niezbędnego do realizacji zlecenia, a na dokumentacji znajdzie się zakaz podzlecania przewozu, wówczas albo przewoźnik nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązania, albo – jeśli zleci transport podwykonawcy – dopuści się rażącego niedbalstwa.

📍 Chłodnia – sprawdź czy ubezpieczyciel nie uzależnia ochrony ubezpieczeniowej od wieku pojazdu chłodni (np. brak ochrony ubezpieczeniowej, jeśli pojazd ma więcej niż 7 lat).

📍 Rotacja pojazdów – upewnij się czy ubezpieczyciel dopuszcza zgłaszanie do ubezpieczenia nowych pojazdów w trakcie okresu ubezpieczenia, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

9⃣ Rozliczanie polisy

Jeśli składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od obrotu uzyskiwanego przez przewoźnika w skali roku, wówczas należy się liczyć z tym, że ubezpieczyciel będzie mógł zażądać rozliczenia polisy (dopłaty składki). Zwykle dzieje się tak, gdy przewoźnik chce zmienić ubezpieczyciela na innego (nie odnawia umowy ubezpieczenia u swojego aktualnego ubezpieczyciela).

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: