int(5491)

IMI – kto musi być zgłaszany na platformie

Jedne z bardziej znaczących zmian wprowadzonych w ramach Pakietu mobilności dotyczą obowiązku zgłaszania kierowców za pośrednictwem platformy do delegowania pracowników w ramach IMI. To kolejne wyzwanie formalne, z którym od lutego 2022 roku muszą poradzić sobie przewoźnicy. 

Co to jest system IMI?

IMI to System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. Pozwala na ich bezpieczną i wygodną wymianę między organami administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym państw członkowskich EOG, a także instytucjami samej Unii Europejskiej. 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej i przy współpracy członków wspólnoty, powstał interfejs publiczny, przez który możemy dokonywać zgłoszeń. Jego celem jest ułatwianie i zacieśnianie współpracy administracyjnej, oraz niesienie wzajemnej pomocy między organami członkowskimi na różnym szczeblu. To z kolei ma przełożyć się na poprawę funkcjonowania wspólnego rynku. 

Co to oznacza w praktyce? Na pewno spore ułatwienie dla organów kontrolnych. Jednak dla przewoźników będzie to kolejne wyzwanie. Będą musieli zmierzyć się z dodatkowymi formalnościami związanymi z rozszerzeniem obowiązku delegowania na wszystkie kraje członkowskie, a co za tym idzie – dodatkowe możliwości kontroli i sankcji za wykroczenia, uchybienia lub niedopełnienie formalności. 

Co ważne – platforma do delegowania IMI ma zastosowanie także w odniesieniu do zgłoszeń w tych państwach, w których do tej pory nie musieliśmy tego robić (np. Czechy).

Załóż profil na stronie Komisji Europejskiej.

Zaloguj się do systemu IMI.

Kogo i co zgłaszamy na platformie IMI?

✅Delegacje kierowców wykonujących przewozy kabotażowecross-trade.

Kto powinien zgłaszać delegacje na platformie?

✅ Wyłącznie przewoźnik zatrudniający kierowcę.

Kto może może zgłaszać delegacje na platformie w imieniu przewoźnika?

✅Osoba reprezentująca przewoźnika.

✅Podmiot zewnętrzny, który prowadzi ewidencję czasu pracy danej firmy.

W przypadku braku pewności, jaki transport będzie wykonywany (np. w momencie powrotu) zalecamy zgłosić delegację kierowcy. 

Jak dokonać delegowania kierowców?

Korzystanie z platformy do delegowania w ramach IMI, wymaga założenia i aktywowania konta zarówno na stronie Komisji Europejskiej jak i interfejsu IMI, wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych, takich jak:

✅ tożsamość przewoźnika – adres siedziby i co najmniej numer licencji wspólnotowej, w przypadku gdy ten numer jest dostępny, 

✅ dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej do kontaktu,

✅ tożsamość, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy,

✅ data rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy oraz właściwe dla niej prawo,

✅ przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania,

✅ numery rejestracyjne pojazdów,

✅ informacja o charakterze danego przewozu.

Konto zostanie przypisane do osoby, która je założyła. System pozwala jednak na zaproszenie do jednego konta innego użytkownika. Wtedy też zyska on uprawnienia do m.in. dokonywania zgłoszeń w imieniu przewoźnika lub obsługi procesu kontroli drogowej danego kierowcy przez służby kontrolne danego państwa członkowskiego. Taka sytuacja stwarza możliwość powierzenia prowadzenia zgłoszeń i całej platformy IMI przez profesjonalny zewnętrzny podmiot, który jest doświadczony w kwestiach delegowań w krajach Unii Europejskiej.

Z czego powinna składać się deklaracja w systemie IMI?

Do złożenia samej deklaracji niezbędne będą następujące dane:

✅ Data rozpoczęcia i zakończenia delegacji wraz z państwem

✅ Numer rejestracyjny pojazdu

✅ Rodzaj wykonywanych usług (na przykład przewóz osób, towarów)

✅ Dane kierowcy (imię, nazwisko, numer karty kierowcy, miejsce zamieszkania, dane z dokumentu tożsamości)

✅ Dane kontaktowe osoby zarządzającej transportem lub dedykowanej do platformy IMI

Każde zgłoszenie jest oznakowane własnym kodem QR, który umożliwi odpowiednim organom dostęp do wszystkich zawartych w zgłoszeniu informacji. Niestety większość służb kontrolnych nie jest wyposażona w czytniki kodów QR, co może powodować problemy podczas kontroli drogowej. Z tego względu zaleca się, aby mieć zaświadczenie również w formie papierowej, zarówno te generowane poprzez IMI, jak również poprzednie z systemu np. MiLoG czy SIPSI.

Platforma do delegowania w ramach IMI w komunikacji ze służbami kontrolnymi

Moduł delegowania, który jest udostępniony w ramach systemu IMI, służy nie tylko dokonywaniu zgłoszeń, ale także komunikowaniu się z organami kontrolnymi. Oznacza to, że do kontroli dokumentacji związanej z wynagrodzeniem i płacą minimalną, organy kontrolne państw UE będą wykorzystywać od tej pory drogę elektroniczną, a nie tradycyjną. Użytkownicy portalu powinni mieć jednak na względzie, że będą oni zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania służb kontrolnych w wymagalnym terminie. Po jego upływie, organ kontrolny może wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy, celem interwencji w podmiocie kontrolowanym.

 

  • Grzegorz Dziuba
  • Dyrektor Operacyjny Kancelarii Transportowej LEGALTRANS
  • Absolwent University of Bradford oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dyrektor operacyjny Kancelarii Transportowej LEGALTRANS, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, strategii przedsiębiorstwa i rozwoju rynków zagranicznych.

Podobne artykuły: