int(5491)

Dofinansowanie i dotacje do firmy transportowej – kto może skorzystać i jak je uzyskać?

Dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej ułatwia początkującym przewoźnikom wejście na rynek. Bezzwrotne dotacje dla firm transportowych przyznawane są do określonej kwoty, która zazwyczaj wystarczy na zakup dość mocno wyeksploatowanego samochodu ciężarowego. Natomiast dofinansowanie do firmy transportowej w formie preferencyjnych pożyczek pozwala na uzyskanie wyższych kwot środków na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności przewozowej. Podpowiadamy, czym charakteryzują się wspomniane formy dofinansowania i kto może się o nie ubiegać.

Dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej – od czego zacząć?

Dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej często wynika z konieczności poniesienia przez przewoźnika niemałych kosztów na starcie. Największym wydatkiem jest zazwyczaj zakup samochodu ciężarowego. Nie można też zapomnieć o pozostałych kosztach, takich jak uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych, licencji, czy polisy ubezpieczeniowej. Szczegółowe informacje na temat obowiązków i wydatków stojących przed początkującym przewoźnikiem znajdziesz w naszym poradniku jak założyć firmę transportową?

Mając świadomość wszystkich kosztów, nie ulega wątpliwości, że dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej można znacznie ułatwić rozpoczęcie biznesu. Przygotowaliśmy zestawienie form wsparcia finansowego dla podmiotów planujących założenie firmy transportowej. Wybierz dofinansowanie, które będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Otwarcie firmy transportowej – dotacje to jedna z form dofinansowania

Dotacje unijne na założenie firmy transportowej to temat, który budzi spore zainteresowanie wśród początkujących przewoźników. Warto zauważyć, że bezzwrotne dofinansowania na otwarcie nowych przedsiębiorstw w dużej mierze zostały zastąpione preferencyjnymi pożyczkami z funduszy unijnych. Nadal przyznawane są jednak środki przez Powiatowe Urzędy Pracy na otwarcia firmy transportowej. Dotacje według przepisów Ustawy o finansach publicznych z dnia. 27 sierpnia 2009 r. definiuje się jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Sprawdźmy, na jakie dotacje może liczyć firma transportowa.

Dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej może mieć postać bezzwrotnej dotacji. Inicjatywy tego typu realizowane są zazwyczaj przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), a środki finansowe pochodzą z funduszu pracy. Wysokość dofinansowania może maksymalnie osiągnąć 6-krotność aktualnego przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie można więc liczyć na uzyskanie kwoty przekraczającej 35 tys. zł, choć o wysokości wsparcia decydują władze jednostki przyznającej dofinansowanie. Ustanowienie niższego limitu dotacji często ma na celu zapewnienie wsparcia większej liczbie początkujących przedsiębiorców z wielu branż.

 

Promocja Trans.eu dla przewoźników 10%

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej w formie bezzwrotnej dotacji?

Dotacje dla firm transportowych planujących rozpoczęcie działalności przyznawane są na podstawie złożonych wniosków w ramach określonych budżetów finansowych. Należy mieć na uwadze, że przyznane pule pieniędzy zazwyczaj szybko się wyczerpują, a na kolejny nabór wniosków o dotację trzeba czasem czekać nawet do kolejnego roku kalendarzowego. Niezwykle ważne jest zatem, aby odpowiednio wcześnie dopełnić wszystkich formalności. Sprawdź, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby otrzymać pieniądze na otwarcie firmy transportowej. Dotacje przyznawane są osobom fizycznym:

👉 bezrobotnym,

👉 poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych,

👉 absolwentom kursów integracji społecznej (KIS) oraz centrów integracji społecznej (CIS).

Status osoby bezrobotnej lub innej z wyżej wymienionych jest kluczowy, aby wnioskować o dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej. Ponadto bezrobotny przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do poszukiwania pracy, udziału w szkoleniach i innych inicjatywach wskazanych przez urząd pracy. Przed pandemią COVID-19 osoba ubiegająca się o dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej w okresie poprzedzającym o 12 miesięcy złożenie wniosku nie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Obecnie przepis ten zniesiono, lecz profil planowanej firmy nie może być taki sam jak zamkniętej wcześniej działalności.

Środki dofinansowania na otwarcie firmy transportowej przyznawane są na podstawie złożonych wniosków, które muszą zawierać:

✅ kompletne dane wnioskodawcy,

✅ symbol PKD planowanej działalności gospodarczej. W przypadku transportu drogowego jest to 49.41.Z,

✅ kwotę wnioskowanego dofinansowania,

✅ kalkulację kosztów związanych z prowadzeniem działalności oraz wskazanie źródeł ich finansowania. W przypadku firmy transportowej sprawdzonym źródłem zleceń jest giełda przewoźników. Sprawdź jak szybko i łatwo możesz znaleźć wolne frachty za pomocą tego funkcjonalnego narzędzia.

✅ specyfikację wydatków, które mają zostać poniesione z dofinansowania na otwarcie firmy transportowej, w tym m.in. zakup środków trwałych, czyli np. samochodu ciężarowego.

W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub złamania innych warunków umowy należy zwrócić dofinansowanie do firmy transportowej wraz z odsetkami ustawowymi. Dlatego niezbędne jest także wskazanie we wniosku zabezpieczenia, takiego jak poręczenie osób trzecich, blokada pieniędzy na rachunku bankowym, weksel, czy gwarancja bankowa.

Wnioskodawca o dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej nie może być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed ubieganiem się o dotację. Wymagane jest także złożenie oświadczenia o prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy. Przepisy znowelizowane z powodu COVID-19 dopuszczają zawieszenie firmy na okres maksymalnie 6-miesięcy. Wniosek o dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej należy złożyć do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres planowanej działalności gospodarczej.

Preferencyjne dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej w formie pożyczki

Bezzwrotne dotacje dla firm transportowych z funduszu pracy nie są rozwiązaniem dla każdego. Po pierwsze kwota dofinansowania ograniczona jest do ok. 35 tys. zł, co pozwala na zakup dość wyeksploatowanego auta ciężarowego. Po drugie pula środków zazwyczaj jest mocno ograniczona, więc nie wystarczy dla wszystkich chętnych. Ciekawą alternatywą są dotacje dla firm transportowych w postaci preferencyjnych form pożyczek.

Preferencyjne formy dofinansowania na otwarcie firmy transportowej przyznawane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach środków unijnych i państwowych przewidzianych na program pierwszy biznes – Wsparcie w starcie. Wnioskodawca może ubiegać się o środki w maksymalnej kwocie równej 20-krotnej wielkości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie maksymalna kwota pożyczki to ok. 130 tys. zł. Z kolei maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące. Ponadto osoba ubiegająca się o preferencyjne dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej może skorzystać z odroczenia w spłacie rat nawet przez okres 12 miesięcy od udzielenia pożyczki. Decyzję o skorzystaniu z karencji należy podjąć przed uzyskaniem finansowania, ponieważ odroczenie płatności może dotyczyć jedynie początkowych miesięcy spłaty pożyczki.

Największą korzyścią, jaką niesie preferencyjne dofinansowanie do firmy transportowej jest niskie oprocentowanie, które w momencie pisania tego tekstu wynosiło 1,7 proc. lub 0,68 proc. w skali roku. Oznacza to, że w przypadku pożyczenia kwoty 100 tys. zł na okres 7 lat całkowita kwota odsetek wyniesie ok. 6 tysięcy złotych. To znacznie mniej niż w przypadku komercyjnego finansowania. Co więcej, za udzielenie pożyczki niepobierane są żadne opłaty ani prowizje. Wnioskodawcy mogą także liczyć na fachowe doradztwo przed i po zawarciu umowy pożyczki.

dofinansowanie na otwarcie firmy transportowej w postaci preferencyjnej pożyczki mogą się ubiegać:

👉 studenci ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,

👉 poszukujący pracy absolwenci uczelni i szkół wyższych w ciągu 4 lat od ukończenia studiów,

👉 zarejestrowani w urzędzie pracy bezrobotni, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego,

👉 opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Podobnie jak osoby ubiegające się o bezzwrotne dotacje dla firm transportowych także przyszli przedsiębiorcy starający się o preferencyjne finansowanie muszą złożyć poprawny formalnie wniosek. Dokument musi zawierać m.in. opis planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidzianych efektów ekonomicznych, a także szczegółową specyfikację wydatkowania środków pochodzących z pożyczki. Konieczne jest także wskazanie formy zabezpieczenia. Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca planujący rozpoczęcie działalności transportowej może skorzystać tylko z jednej formy wsparcia: bezzwrotnej dotacji lub preferencyjnej pożyczki.

Jakie dofinansowanie do firmy transportowej obecnej już na rynku?

Programy wspierające rozwój dostępne są także dla firm transportowych obecnych już na rynku. W ramach programów realizowanych ze środków unijnych i państwowych udzielane są preferencyjne pożyczki. Produkty tego typu umożliwiają uzyskanie pożyczki do 500 tys. zł. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalny okres finansowania to 7 lat, a oprocentowanie wynosi obecnie od 3,81 proc. w skali roku, czyli mniej niż w przypadku finansowania komercyjnego dostępnego w bankach.

Preferencyjnie oprocentowane dofinansowanie do firmy transportowej w formie pożyczki może być oferowane na jeszcze korzystniejszych warunkach. Ostateczny kształt oferty zależy od podmiotu przyznającego finansowanie. Często w wybranych województwach oferowane są specjalne programy, w ramach których można otrzymać pożyczki:

✅ na kwoty sięgające nawet 2,5 mln zł,

✅ z obniżonym oprocentowaniem,

✅ z okresem karencji wynoszącym nawet do 24 miesięcy.

Na stronie BGK możesz sprawdzić, jakie dofinansowanie do firmy transportowej aktualnie dostępne jest w województwie, w którym mieści się siedziba Twojej firmy transportowej.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: