int(5491)

ADR, czyli przewóz towarów niebezpiecznych. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

ADR, czyli przewóz towarów niebezpiecznych. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć, Trans.eu

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR to jeden z najbardziej wymagających typów transportu. Przewoźnik realizujący przewozy materiałów niebezpiecznych musi mieć fachową wiedzę, przeszkolonych kierowców i odpowiednio wyposażone pojazdy ciężarowe. Wyjaśniamy, czym jest transport ADR.

Co to znaczy ADR?

Chyba każda osoba zajmująca się zawodowo transportem spotkała się z terminem ADR. Co to jest? Pod akronimem ADR kryją się francuskie słowa Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Po polsku oznacza to europejską umowę dotyczącą międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych. Transport ADR na dobre wszedł do słownictwa używanego w branży, stąd zazwyczaj nie ma problemów ze zrozumieniem tego terminu nawet w najdalszych zakątkach Europy.

Konwencja ADR ma postać obszernego aktu prawnego, który zawiera szereg przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych. Umowę sporządzono w 1957 r. w Genewie, jednak jej postanowienia weszły w życie dopiero 11 lat później. Obecnie przepisy ADR nowelizowane są co dwa lata. Pozwala to dopasować postanowienia umowy do najnowszych rozwiązań technologicznych i prawnych. W umowie ADR znajdują się m.in. przepisy dotyczące pakowania, zabezpieczenia i oznakowania materiałów niebezpiecznych podczas wykonywania transportu drogowego.

Dowiedz się, gdzie szukać zleceń transportowych także dotyczących przewozu towarów ADR.

Kiedy towar jest ADR?

Transport towarów niebezpiecznych podlega przepisom ADR. Według postanowień wspomnianej umowy za towary niebezpieczne uważane są substancje lub przedmioty mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, środowiska i zdrowia, gdy nie są odpowiednio przygotowane i obsługiwane podczas przewozu. Właściwe opakowanie i oznakowanie przedmiotów leży w gestii nadawcy i stanowi obowiązkowy warunek, bez którego przewóz ADR nie może się odbyć.

Umowa ADR wyróżnia wiele rodzajów towarów niebezpiecznych, które mogą występować w różnej postaci:

✅ stałej – np. granulaty lub pasty,

✅ ciekłej – np. benzyna lub niektóre rozpuszczalniki, farby czy nawozy sztuczne,

✅ gazowej – np. propan lub acetylen.

Jakie są klasy ADR?

Konwencja ADR dzieli towary niebezpieczne na 13 klas. Im niższy numer w klasyfikacji, tym większe zagrożenie stwarza produkt:

👉 klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,

👉 klasa 2 – gazy,

👉 klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,

👉 klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone,

👉 klasa 4.2 – materiały podatne na samozapalenie,

👉 klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

👉 klasa 5.1 – materiały utleniające,

👉 klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,

👉 klasa 6.1 – materiały trujące,

👉 klasa 6.2 – materiały zakaźne,

👉 klasa 7 – materiały promieniotwórcze,

👉 klasa 8 – materiały żrące,

👉 klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Kto musi mieć ADR?

Każdy przewoźnik realizujący przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym musi wyposażyć pojazd w przedmioty zapewniające bezpieczeństwo załodze samochodu i środowisku. Do obowiązkowego wyposażenia przeciwpożarowego zalicza się gaśnice zapewnione w ilości odpowiedniej do wielkości pojazdu realizującego transport ADR:

👉 do 3,5 t DMC – min. 2 gaśnice o masie 2 kg każda,

👉 od 3,5 do 7,5 t. DMC – min. 2 gaśnice o łącznej masie co najmniej 8 kg,

👉 pow. 7,5 t. DMC – min. 2 gaśnice o łącznej masie co najmniej 12 kg.

Samochód, którym wykonywany jest transport ADR, musi być także wyposażony w m.in.:

👉 dwa stojące znaki ostrzegawcze,

👉 kliny pod koła,

👉 łopatę,

👉 osłonę kanałów kanalizacyjnych,

👉 płyn do płukania oczu,

👉 pojemnik do zbierania pozostawionych nieczystości.

Ponadto każda osoba z załogi realizującej przewóz ADR musi mieć zapewnioną:

👉 kamizelkę ostrzegawczą,

👉 latarkę,

👉 rękawice ochronne,

👉 maskę ucieczkową.

Co powinny zawierać dokumenty ADR?

Dokumenty ADR to m.in. list przewozowy dotyczący transportu materiałów niebezpiecznych, który musi zawierać następujące dane:

✅ numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału wg klasyfikacji ONZ poprzedzony literami UN,

✅ nazwę towaru,

✅ numery wzorów nalepek ostrzegawczych,

✅ grupę pakowania,

✅ ilość sztuk przesyłki,

✅ całkowitą ilość towarów niebezpiecznych zawierających nr UN,

✅ nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy,

✅ kod ograniczeń przejazdu przez tunele.

Jak zostać kierowcą ADR?

Kierowca ADR musi mieć ukończony kurs początkowy, który występuje w wersji podstawowej lub specjalistycznej. Ten ostatni dzieli się na kilka rodzajów, które pozwalają m.in. realizować transport ADR towarów klasy 1 oraz 7.2, a także cieczy transportowanych w cysternach. Ponadto kierowca ADR musi mieć skończone 21 lat oraz czynne prawo jazdy wybranej kategorii.

Transport towarów niebezpiecznych to wymagające zadanie

Transport ADR to proces podlegający wielu przepisom. Ponadto wymaga specjalnego wyposażenia oraz przeszkolenia kierowców. To wszystko ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas całego procesu przewozu materiałów niebezpiecznych. Przewoźnicy wyspecjalizowani w tej wymagającej gałęzi transportu mogą szybko i łatwo znaleźć wolne frachty ADR za pomocą giełdy ładunków Trans.eu.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: