int(5491)

3 sposoby na ochronę przed nierzetelnymi płatnikami

Branża TSL jest szczególnie wrażliwa na problemy związane z płynnością finansową. Na szczęście istnieją narzędzia, które pozwalają ustrzec się problemów z płatnościami, takie jak faktoring, ubezpieczenie należności, czy windykacja polubowna z gwarancją płatności. 

Sposób pierwszy – pełny faktoring

Kluczowe zalety faktoringu to gwarancja szybkiej zapłaty należności i przerzucenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora. Dzięki temu nie musisz sięgać po kredyt czy pożyczkę, by zachować finansową płynność. Daje to poczucie stabilizacji, szczególnie w obliczu dynamicznie rosnących stóp procentowych. 

Pełny faktoring (bez regresu), polecany jest firmom posiadającym stałe relacje z kontrahentami. Mogą one liczyć na korzystną prowizję i wysokie limity finansowania zgodne z potrzebami swojej działalności.

Jak skorzystać z faktoringu?

KROK 1: Zgłaszasz faktorowi kontrahentów, których faktury chcesz finansować.

KROK 2: Faktor weryfikuje zgłoszenie, a w przypadku akceptacji dochodzi do globalnej cesji wierzytelności.

KROK 3. Faktor wypłaca Ci pieniądze za wszystkie faktury, jakie wystawiłeś wskazanemu kontrahentowi, a ściągnięcie należności z dłużnika bierze na siebie.

Sposób drugi – ubezpieczenie należności

Od ryzyka, w tym od niewypłacalności kontrahenta, warto się ubezpieczyć. Minusem ubezpieczenia należności (znanego również jako ubezpieczenie długu kupieckiego) jest kwota. Poza podstawą, czyli składką, mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami windykacji i oceny ryzyka. Wysokość składki zależy od obrotów.

Niestety też – ubezpieczenie należności to rozbudowany i rozłożony w czasie proces, na który składa się rozpatrywanie wniosków i daleko idąca formalizacja umów. W związku z tym, ubezpieczenie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w umowie. Niemniej gwarantuje ono ochronę przed nieprzewidzianymi zmianami i zwiększa poczucie bezpieczeństwa w trakcie nawiązywania współpracy z nowymi kontrahentami. 

Sposób trzeci – SafePay

Jak zabezpieczyć się w sytuacji, gdy faktura jest po terminie, a dłużnik nadal nie płaci? Z pomocą przyjść może SafePay – usługa windykacji polubownej z gwarancją płatności, oferowana przez Transcash. 

Jeśli faktura, którą zgłosisz, zostanie przyjęta, usługodawca podejmuje się windykacji. Wówczas możliwe są dwa scenariusze:

  • Windykacja kończy się sukcesem – otrzymujesz zwrot należności po potrąceniu prowizji wynoszącej 9,9%;
  • Windykacja kończy się niepowodzeniem – SafePay wypłaca Ci 87% kwoty brutto widniejącej na fakturze.

Oba przypadki łączy jedno: gwarancja wypłaty pieniędzy niezależnie od powodzenia procesu windykacji.

Które rozwiązanie wybrać?

Wybór konkretnej usługi to kwestia indywidualna, związana z charakterem i potrzebami Twojej działalności. Na szczególną uwagę zasługuje pełny faktoring, który ma działanie prewencyjne – zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych, zanim zdążą się pojawić. 

Warto rozważyć usługę pełnego faktoringu od Transcash. Gwarantuje on:

  • wysokie limity płatnicze i brak opłat za ich zmianę;
  • możliwość negocjacji prowizji za usługę
  • brak ukrytych opłat dodatkowych. 

Ryzyko niewypłacalności dłużnika także ponosi faktor. To gwarantuje, że nieopłacone faktury nie zaburzą funkcjonowania Twojego biznesu.

Podobne artykuły: