int(5491)

Szacowanie ryzyka przez przewoźnika – jak oceniają polisę OCP załadowcy?

Szacowanie ryzyka przez przewoźnika – jak oceniają polisę OCP załadowcy?
Dla Zlecającego przewóz jednym z ważniejszych elementów kontroli wiarygodności Przewoźnika jest sprawdzenie posiadanego przez niego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). Na tym polu często dochodzi do wielu błędów, które w efekcie mogą doprowadzić do braku możliwości uzyskania stosownego odszkodowania w przypadku powstania szkody. Jak się przed tym strzegą?

5 najważniejszych wskazówek, co jest weryfikowane przez zleceniodawcę:

1. Autentyczność polisy OCP

Weryfikacja, czy polisa jest autentyczna i czy taką polisę rzeczywiście wystawił dany zakład ubezpieczeń.

2. Zakres ubezpieczenia

Sprawdzenia, czy zakres ubezpieczenia obejmuje dany rodzaj towaru, jaki ma być zlecony do przewozu, przejrzenie klauzul, rozszerzających zakres ubezpieczenia, ze szczególną uwagą na ryzyka, które są ujęte w polisie.

3. Okres ubezpieczenia

Czy początek lub koniec okresu ubezpieczenia nie wychodzi poza termin zlecenia transportu?

4. Suma gwarancyjna

Podczas kontroli sumy gwarancyjnej, jaka widnieje na polisie ubezpieczenia, nie wystarczy sprawdzić, czy jest ona równa lub wyższa od wartości przewożonego towaru. Suma gwarancyjna może być na jedno i wszystkie zdarzenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia lub na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia, a różnica pomiędzy nimi jest zasadnicza. Szerzej opisywałem to w Jak określić sumę gwarancyjną w OCP?

5. Płatność składki / ważność polisy

Może się okazać, że składka za ubezpieczenie OCP nie została opłacona i jest ono nieważne, stąd nacisk zleceniodawców na udostępnienie potwierdzenia opłaty polisy. Uwaga! Polisa wystawiona 1.IV.2016 z okresem ubezpieczenia od 2.IV.2016 i gdy strony umówiły się, że składkę należy opłacić najdalej do 15.IV.2016r. – też może być ważna.
UWAGA: Problem weryfikacji polisy polega na tym, że w Zlecający przewóz ładunku zazwyczaj nie ma żadnego umocowania od Przewoźnika do weryfikacji zakresu jego ubezpieczenia OCP w zakładzie ubezpieczeń. Bez tego żaden zakład ubezpieczeń nie powinien udzielać jakichkolwiek informacji o polisie, bo może się narazić na ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej.
Kapitalnym rozwiązaniem tego problemu zarówno dla Przewoźników jak i ich Zleceniodawców jest system OCP Audit w Systemie Trans.eu. System przyznaje specjalne logo: Audited Insurance, po wcześniejszej dokładnej weryfikacji wszystkich niezbędnych obszarów ubezpieczenia przez brokera ubezpieczeniowego Transbrokers.eu (www.transbrokers.eu).
Jak już uda się zweryfikować polisę OCP – można się dokładniej przyjrzeć zakresowi ubezpieczenia i klauzulom dodatkowym, ale to już zupełnie inna historia.
Specjalnie dla certyfikowanych przewoźników
Krzysztof Cichecki
Prezes Zarządu Transbrokers.eu
www.transbrokers.eu

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: