int(5491)

Raport Trans.eu o kondycji polskiego transportu w 2012 r.

Na początku maja opracowaliśmy krótką infografikę, która prezentuje kondycję polskiego sektora transportowego po I kwartale br. Infografika wskazuje także, jak na tle firm przewozowych m.in. z Niemiec, Słowacji, Czechy czy Litwy wypadają polscy przewoźnicy.


Na potrzeby infografiki przeprowadziliśmy badanie ankietowe pośród ponad 800 firm z branży transportowej z 6 europejskich krajów: Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy.
W badaniu zapytaliśmy uczestników branży transportowej m.in. o:

 • liczbę otrzymanych zleceń transportowych w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku,
 • ogólną ocenę kondycji finansowej firm, 
 • opóźnienia w otrzymywaniu płatności, 
 • skalę nowych inwestycji wśród firm.

Na infografice prezentujemy dominujące odpowiedzi przebadanych firm tzn. jakich odpowiedzi udzieliła większość ankietowanych z danego kraju.
Kierunek strzałek oznacza:
– strzałka w prawo – sytuacja w I kwartale 2012 analogicznym okresie br. jest podobna,
– strzałka w dół – sytuacja firmy w br. uległa pogorszeniu,
– strzałka w górę – sytuacja się polepszyła.
Liczby obok strzałek określają procentową ilość firm, które wskazały daną odpowiedź. Flagi wskazują, jak wygląda sytuacja przedsiębiorców z poszczególny państw.

Jeżeli prezentacja się nie wyświetla bądź wyświetla częściowo, prosimy kliknąć TUTAJ ».

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: