int(5491)

Poprawa sytuacji branży TSL. Zobacz raport

Zgodnie z dostępnymi danymi makroekonomicznymi w 2013 roku na rynku transportowym odnotowano delikatny wzrost. Chcąc zweryfikować, co myślą na ten temat reprezentanci branży, przeprowadziliśmy badanie na 605 firmach, które potwierdziło tę tezę – faktycznie jest nieco lepiej.

Kondycja firm transportowych

W badaniu „Wskaźnik kondycji rynku polskich firm transportowych” poprosiliśmy firmy transportowe, spedycyjne oraz produkcyjno-usługowe o udzielenie kilku krótkich odpowiedzi na pytania związane głównie z ich kondycją finansową. Chcieliśmy tym sposobem sprawdzić, co zmieniło się w stosunku do roku ubiegłego
i jak pokazały rezultaty, widać delikatną poprawę.
Najbardziej optymistyczne dane dotyczą liczby realizowanych zleceń transportowych. 35% podmiotów odnotowało w tym zakresie wzrost (30% w 2012 r.), natomiast 25% odnotowało spadek (32% w 2012 r.).

Lepsza sytuacja finansowa

Spośród ankietowanych 27% odnotowało poprawę swojej sytuacji finansowej w stosunku do roku ubiegłego, co stanowi wynik o 3% lepszy niż w 2012 r. Połowa respondentów badania nie dostrzegła ani pogorszenia, ani polepszenia sytuacji.
Przedsiębiorcy zachowali dystans w stosunku do zmian, ponieważ zwiększenie swoich nakładów inwestycyjnych zadeklarowało 26% – o 6% mniej niż w zeszłym roku. Spadki widoczne były w kwestii zatorów płatniczych. 20% ankietowanych twierdziło, że jest ich więcej (w 2012 – 14%), jednak średnia długość opóźnienia była już dwukrotnie krótsza – 14-30 dni w porównaniu do 30-60.

Kondycja rynku transportowego 2012-2013

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: