int(5491)

Przewóz czy spedycja?

Wynikające z różnego charakteru i treści umowy, istnieją różne prawa i obowiązki spedytora i przewoźnika, a co za tym idzie – inne korzyści dla zleceniodawców.

Jakie są korzyści ze współpracy z przewoźnikiem?

Na podstawie umowy przewoźnik zobowiązuje się do przewozu rzeczy za wynagrodzeniem. Istotą umowy jest przewóz towaru z punktu A do punktu B. Jednocześnie przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość i terminowość dostawy ładunku. Doświadcza pełnych konsekwencji uszkodzenia lub zaginięcia ładunku. Łatwo jest więc wyegzekwować konsekwencje prawne w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez przewoźnika.

Jakie są korzyści ze współpracy ze spedytorem?

Zakres umowy ze spedytorem jest znacznie większy, ponieważ spedytor zobowiązuje się nie tylko do przewozu rzeczy, ale zorganizowania całego procesu wysyłki towaru:

 • Sprawdzenie stanu, jakości i wagi ładunku
 • Opracowanie dokumentów związanych ze zleceniem przewozu
 • Zawarcie umowy przewozu
 • Dostarczenie ładunku przewoźnikowi
 • Zorganizować formalności celnych
 • Transport ładunku
 • Składowanie i przechowywanie towaru
 • Odbiór ładunku

Współpraca ze spedytorem jest o tyle korzystna, ponieważ oferuje pełne pośrednictwo w przewozie ładunków – nie tylko w transporcie, ale też kwestiach prawnych, administracyjnych i logistycznych.
Czytaj także:

Za co ponosi odpowiedzialność spedytor?

Za co odpowiada przewoźnik?

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: