int(5491)

Kabotaż dla pojazdów poniżej 3,5 t. Jakie są przepisy?

Od 2009 roku polscy przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportu kabotażowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Dobra wiadomość jest taka, iż w maju 2010 roku przepisy prawa dotyczące tego typu przewozów zostały ujednolicone na terenie całej Wspólnoty. Jak wyglądają te regulacje?

Kabotaż – krótki przewodnik dla przewoźników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych:

 • kabotaż musi odbyć w ramach realizacji transportu międzynarodowego
 • przewóz kabotażowy może wykonywać przewoźnik, który posiada licencję wspólnotową (a jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy)
 • kabotaż można wykonać wyłącznie tym samym środkiem transportu, który uczestniczy w ruchu międzynarodowym.

Kabotaż po wyładunku na terenie państwa

Jeżeli przewoźnik wykonuje kabotaż na terenie państwa, które stanowiło miejsce przeznaczenia wykonywanego przewozu międzynarodowego, ma prawo do 3 takich operacji. Co ważne, każdy list przewozowy traktuje się tu jako jeden kabotaż. Inne ważne ograniczenie to termin – przewozy te muszą mieć miejsce w ciągu 7 dni od dnia wyładowania towaru stanowiącego przedmiot transportu międzynarodowego.

Wjazd bez ładunku do państwa członkowskiego

Możliwa jest również sytuacja, kiedy to przewoźnik realizujący transport międzynarodowy wjeżdża do danego państwa „na pusto”. W takim wypadku na terenie tego kraju może on wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu do tego państwa.

Transport kabotażowy – niezbędna dokumentacja

W przypadku transportu kabotażowego niezwykle istotne jest również posiadanie przez przewoźnika właściwej dokumentacji:

 • CMR – międzynarodowy list przewozowy, który dotyczy wcześniejszej transakcji przewozu międzynarodowego
 • LP – listy przewozowe, dotyczące każdej zrealizowanej transakcji kabotażu
 • Licencja wspólnotowa na transport międzynarodowy (nie dotyczy pojazdów poniżej 3,5 t.).

Należy zwrócić uwagę, by poza wymaganymi danymi, dokumenty te wskazywały datę wyładunku towarów oraz numer rejestracyjny pojazdu, który dokonał transportu.

Więcej: Ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów o dmc do 3,5 tony »

Artykuł powstał we współpracy z redakcją 40ton.net.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: