int(5491)

60% polskich firm gotowych zatrudniać kierowców bez doświadczenia. Poznaj wyniki badania

raport rynek pracy kierowców w polsce
Właściciel Systemu Trans.eu na zlecenie platformy TransJobs.eu przeprowadził badanie zapotrzebowania na kierowców zawodowych wśród właścicieli firm z branży transportowej. Jego wyniki potwierdzają, że znaczna część pracodawców cierpi brak kierowców okresowo, lub ma stały problem z przypisaniem pełnej obsady, co obniża jakość świadczonych usług.

W związku z trudną sytuacją pracodawcy szukają kierowców również wśród młodych osób bez doświadczenia. Niemal połowa z nich chce pokryć koszty uzyskania przez nich uprawnień. Problem jest poważny. Nowy projekt TransJobs.eu właśnie rozpoczął działania, które pomogą polskim przewoźnikom w znalezieniu profesjonalnych kierowców.

Struktura badanych

W badaniu wzięło udział 462 właścicieli i menadżerów firm transportowych oraz spedycyjnych. Struktura badanych:
43% – małe firmy transportowe
25% – średnie firmy transportowe
7% – firmy produkcyjne
9% – małe firmy spedycyjne
9% – duże i średnie firmy spedycyjne
10% – inne.
flota polskich przewoźników
77% badanych firm transportowych operuje na trasach krajowych i międzynarodowych, 17% tylko na krajowych, a 6% – tylko na międzynarodowych.

Rotacja kierowców wpływa na działalność firmy

Rotacja wśród kierowców jest poważnym problemem branży transportowej. Aż u połowy badanych firm jest ona wyższa niż 10% w skali roku. Zapotrzebowanie na kierowców jest zwykle ciągłe, bądź zależne od czynników losowych, sezonowość ogrywa tu znikomą rolę.
W firmach najmniejszych, zatrudniających do 3 kierowców, poziom rotacji sięga do 10% w skali roku. Najwyższy jest on natomiast w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 50 kierowców (blisko połowa z nich deklaruje rotację na poziomie do 20%, a co trzeci – na poziomie od 20 do 30%).
rotacja kierowców
Aż u 19% firm obecny poziom rotacji wpływa na regularnie występujące problemy z przypisaniem pełnej obsady. Może to skutkować zarówno rezygnacją z części zleceń, jak i spadkiem jakości wykonywanych usług (np. opóźnieniami).
Najczęściej firmom brakuje od 1 do 3 kierowców, co w przypadku mniejszych firm dominujących w badanej grupie niejednokrotnie podwaja liczbę już pracujących w firmie kierowców (24% respondentów zatrudnia do 3 kierowców, a 42% od 4-10).
Najbardziej pożądani kandydaci na kierowców pojazdów ciężarowych powinni, oprócz niezbędnych uprawnień, być “wyposażeni” w takie cechy osobowości jak: odpowiedzialność, zaangażowanie, kultura osobista. Dla blisko połowy badanych istotne jest doświadczenie, a co 5. polega na rekomendacjach innych kierowców.
pożądane kompetencje kierowców ciężarówek

Firmy otwarte na pracowników bez doświadczenia

Problem niedoboru kierowców zawodowych zmusza polskich pracodawców do złagodzenia wymagań, w szczególności tych dotyczących stażu pracy. Aż 60% respondentów deklaruje chęć zatrudnienia kierowcy bez doświadczenia.
praca kierowcy bez doświadczenia
To nie wszystko. Pracodawcy są też gotowi ponieść za kierowcę kosztów uzyskania przez niego odpowiednich kwalifikacji kierowcy tj.:

 • kursy specjalistyczne (ADR)
 • kursy na prawo jazdy kat. B i ciężarowej
 • badania psychologiczne i lekarskie
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • szkolenie wewnętrzne w firmie
 • ubezpieczenia.

Warunki, na jakich firmy są skłonne zapłacić za kursy kandydata na kierowcę to: zobowiązanie do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy przez 2-3 lata (84% wskazań). 16% respondentów albo nie stawia żadnych warunków, albo umożliwia spłacenie przez kierowcę kursów w ratach. Odpowiedzią na tę potrzebę rynku jest platforma TransJobs.eu, która ułatwia dotarcie do kandydatów na kierowców gotowych skorzystać z takiej oferty w zamian za umowę lojalnościową.

System pracy i wynagrodzenie

Najpopularniejsza forma wynagrodzenia to umowa o pracę uzupełniona dietami i innymi dodatkami. Inne popularne sposoby rozliczeń to faktura, występująca przy outsourcingu, umowa o dzieło oraz zlecenia.
wynagrodzenie kierowców zawodowych
dodatki do wynagrodzenia kierowcy zawodowego
Wiele firm transportowych odczuwa niedobór kierowców na rynku przynajmniej okresowo, a aż 19% ma regularne problemy z przypisaniem pełnej obsady. Aż 60% badanych firm szkoli kierowców bez doświadczenia. Niemal połowa (42%) chce pokryć część kosztów ich przeszkolenia. W tym 19% sfinansowałoby kandydatowi na kierowcę kurs prawa jazdy kategorii ciężarowej.
Rynek pracy kierowców zawodowych jest dziś rynkiem pracownika. Może on liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie i wsparcie pracodawcy przy zdobywaniu niezbędnych kwalifikacji. Praca kierowcy zawodowego jest więc wartą rozważenia drogą kariery dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.
Badanie tylko potwierdza to, o czym mówi się od dawna. Jeśli na rynku nie będą pojawiać się nowi wykwalifikowani kierowcy zawodowi to może oznaczać poważne problemy całej branży.
Z pomocą przychodzi platforma TransJobs.eu, gdzie pracodawcy nie tylko szybko dotrą do doświadczonych kierowców szukających pracy, ale przede wszystkim do kandydatów na kierowców czyli osób, które są zainteresowane pracą w transporcie.
Dodatkowo twórcy projektu informują o dostępnych źródłach finansowania kursów dla przyszłych pracowników, a także wspierają i inicjują działania mające na celu organizację refundowanych szkoleń dla kandydatów.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: