int(5491)

Płaca minimalna w Niemczech – najnowsze doniesienia

Mijają właśnie dwa tygodnie od wejścia w życie rozporządzenia o płacy minimalnej w Niemczech, a wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi w tej kwestii. Najważniejsze pytania, które zadają sobie transportowcy, to czy w ogóle zasadnym jest obejmowanie polskiego kierowcy niemiecką płacą minimalną i jakie są szanse na to, że Niemcy wycofają się z tego pomysłu.

Komisja Europejska zajmie się sprawą zakresu zastosowania MiLoG?

Jeszcze w grudniu Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak skierowała pisma do komisarz odpowiedzialnej za transport Violety Bulc, komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen oraz odpowiedzialnej za rynek wewnętrzny Elżbiety Bieńkowskiej, w których zwracała uwagę na potencjalne negatywne skutki wejścia w życie MiLoG dla przewoźników spoza Niemiec. Nowymi przepisami zainteresowały się również Rumunia i Węgry czy Litwa.
Zgodnie z informacją przytoczoną przez Polskie Radio: „W Brukseli odbyły się już pierwsze konsultacje dyplomatów w tej sprawie (…) a w czwartek z polskiej inicjatywy w Brukseli odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Litwy oraz Estonii. Niewykluczone, że w tym lub najpóźniej w przyszłym tygodniu Bruksela rozpocznie projekt „Pilot”, czyli platformę wymiany informacji z państwami członkowskimi mającą na celu wyjaśnienie czy przepisy są zgodne z prawem Wspólnoty. „Pilot” zwykle uznawany jest za próbę rozwiązania tego typu problemów tak, aby – jeśli to możliwe – uniknąć oficjalnej procedury naruszenia prawa, która może się wiązać ze skargą do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.”
Zwiększył się więc zdecydowanie krąg państw, osób i mediów zaangażowanych w sprawę, co daje nadzieje na przyszłość. Warte uwagi jest także wystąpienie do Komisji europosła prof. Bogusława Liberadzkiego, który skierował do Komisji kilka bardzo ważnych pytań:
1. Jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie nowych przepisów (MiLoG) i jego wpływu na politykę płacową w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej?2. Czy nowe przepisy (MiLoG) są zgodne z zasadą subsydiarności Unii Europejskiej i jej traktatem?
2. Czy Komisja Europejska będzie interweniować, by nakłonić Niemcy do zmiany zakresu MiLoG, które ignoruje rzeczywistość gospodarczą wielu państw członkowskich?
3. Jaki wpływ będą miały nowe przepisy (MiLoG) na sektor lotnictwa podczas korzystania z przestrzeni powietrznej Niemiec?

Co na to polskie władze?

15 stycznia, w ramach posiedzenia Sejmu Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak przedstawiła kroki podejmowane i planowane przez jej resort w tej kwestii. Wasiak potwierdziła, że Komisja Europejska otwiera procedurę, w ramach której zażąda wyjaśnień od strony niemieckiej, jednak w jej ocenie, nie jest wystarczająca w obecnej sytuacji. Dlatego też zamierza w bezpośrednich ustaleniach z Federalnym Ministrem Transportu i Infrastruktury Cyfrowej poruszyć ten temat.
„ Według mojego najlepszego przekonania ta decyzja ma wady prawne z punktu widzenia regulacji europejskich, ale również jest bardzo wątpliwa, wchodząc w jakieś potencjalne motywacje inicjatorów tej regulacji w Niemczech, z punktu widzenia podstawowych interesów ekonomicznych, również moim zdaniem niemieckich, a dobrze rozumianego rynku UE”- stwierdziła minister Wasiak w swoim wystąpieniu.
W odpowiedzi na pytania posła PiS Andrzeja Adamczyka na temat reakcji rządu, minister zapewniała, że sprawie nadano najwyższy priorytet i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest na etapie analiz w zakresie możliwych konsekwencji w kategoriach odszkodowawczych wobec działań władz niemieckich a także wypracowaniem opinii, która pomoże zachować się w sensie prawnym poszczególnym przewoźnikom.

Niezmiennie z kolejnymi inicjatywami występują pozarządowe organizacje jak np. ZMPD.

Każda inicjatywa, która zwróci uwagę opinii publicznej i polityków na problem wydaje się słuszna i potrzebna. Biorąc pod uwagę wieści płynące z Brukseli, można mieć nadzieję na pozytywne dla polskich przewoźników wyjaśnienie kwestii płacy minimalnej w najbliższym czasie.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: