int(5491)

O bezpiecznym łańcuchu dostaw – spotkanie dla producentów w Łodzi


12 lipca 2018 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw skierowane do producentów i menedżerów logistyki. Prelegenci opowiedzieli o sześciu niezwykle istotnych aspektach bezpiecznego łańcucha dostaw.

Spotkania skierowane są do producentów, dla których bezpieczeństwo ich towarów jest priorytetem. Założeniem cyklu jest dzielenie się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw – zarówno przez zaproszonych ekspertów, jak i przez samych uczestników. Mimo że o bezpiecznej produkcji właściciele i kadra menedżerska przedsiębiorstw produkcyjnych wiedzą bardzo dużo, to w firmach wciąż brakuje dobrych praktyk uszczelniających łańcuch dostaw. A przecież wyprodukowanie towaru to tylko pierwszy krok w całym procesie logistycznym. Należy go jeszcze bezpiecznie dostarczyć odbiorcy, co nie zawsze jest proste.

O czym opowiadali eksperci?

Każdy z prelegentów poruszył inną kwestię związaną z bezpiecznym transportem ładunków.
Sebastian Gajda reprezentujący firmę Lumileds Poland S.A. opowiedział o metodach zabezpieczania łańcucha dostaw na przykładzie swojej firmy. To, co wyraźnie podkreślał biznesmen, to fakt, że nie należy bać się audytów, ponieważ są one możliwością do zwiększenia świadomości biznesowej i wdrożenia programów naprawczych. Jak mówił ekspert, podwykonawcy coraz chętniej poddają się audytom, dzięki czemu producenci są w stanie lepiej poznać firmy, które obsługują ich ładunki.
Grzegorz Haładus z TransAuditors.eu Sp. z o. o. rozpoczął swoją prezentację od przytoczenia historii pewnego zaginionego ładunku, który, jak się finalnie okazało, był obsługiwany przez 17 firm. Sytuacja wywołała wśród publiczności poruszenie, co nie powinno nikogo dziwić – na sali siedzieli załadowcy, których mogło spotkać dokładnie to samo. Według eksperta receptą na takie sytuacje jest oparcie współpracy z podwykonawcami na kontraktach, co chroni przed przekazywaniem ładunku w ręce nieznanych przewoźników.

Anna Widuch z kancelarii TransLawyers Widuch i Wspólnicy Sp.k. przedstawiła problem szczelności łańcucha dostaw od strony prawnej. Jak się okazuje, w umowach między załadowcami a spedytorami nierzadko błędnie opisuje się zakres odpowiedzialności każdej ze stron. Ponadto zdarza się, że umowy zawierają zapisy, które nie mają mocy prawnej. Efekt? W razie zaginięcia ładunku spedytor może nie ponosić za zaistniałą sytuację żadnej odpowiedzialności. Z publiczności padło wiele pytań, na przykład: jaka odpowiedzialność przy załadunku spoczywa na załadowcy, a jaka na przewoźniku? Czy w dokumenty przewozowe warto wpisywać uwagi dla kierowców? Wielu producentów z pewnością wyszło z konferencji z porcją nowych, praktycznych informacji.
Adam Pająk z TransBrokers Sp. z o. o. na początku swojego wystąpienia przytoczył sytuację, w której szkoda w ładunku opiewała na kwotę 1,2 mln zł, a odszkodowanie wypłacone załadowcy wynosiło jedynie 300 tys. zł. Ekspert odpowiedział na pytanie, dlaczego kwota była tak niska, wyjaśniając uczestnikom różnicę między OCPD a cargo. Jak tłumaczył broker, te dwa, na pozór podobne, ubezpieczenia chronią dwa zupełnie różne obszary. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, które z nich skutecznie zabezpieczy ich interesy.

Piotr Roczniak reprezentujący TransAuditors.eu Sp. z o.o. poruszył kwestię audytów. Jak się okazuje, aż 91% firm nigdy nie audytuje swoich podwykonawców, a tylko 1% robi to zawsze. Ekspert wspólnie z publicznością zastanawiał się, jak należy dobierać przewoźników. Wyjaśnił, iż oprócz tego, że – jak padło z sali – załadowca musi ich lubić, jest kilka czynników, na które należy zwracać uwagę: ubezpieczenie OCP, reputacja kontrahenta, jakość jego floty i telematyka. Goście otrzymali od firmy TransAuditors Białą Księgę Przewoźników z Łodzi – spis firm transportowych, które poddały się audytowi i które są bezpiecznymi partnerami do współpracy.

Ostatni ekspert, Grzegorz Patynek z Trans.eu Group S.A., omówił kwestię egzekucji i monitorowania kontraktów. Okazuje się, że narzędziem, z którego przedsiębiorcy korzystają najczęściej, są arkusze kalkulacyjne. Według prelegenta to przestarzały sposób, a w połączeniu z mailami i telefonami – może być nawet niebezpieczny. Nawiązując do wystąpienia swojego poprzednika, ekspert zgodził się, że sympatie między kontrahentami są bardzo ważne – ale w dobie logistyki 4.0 relacje biznesowe powinny zostać zautomatyzowane. Podkreślił, że nowoczesne narzędzie do zarządzania kontraktami powinno opierać się na algorytmach, umożliwiać monitorowanie zleceń i dawać załadowcom szybki dostęp do sprawdzonych przewoźników. Ekspert zdradził, że taki produkt będzie niedługo dostępny dla producentów korzystających z Platformy Trans.eu.

Dyskusje w kuluarach

Problemy, na omówienie których nie wystarczyło czasu podczas wystąpień, zostały zainteresowanym wyjaśnione przez prelegentów osobiście w trakcie przerwy kawowej i lunchu. Gdzieniegdzie dało się usłyszeć gorącą wymianę zdań na temat meczu półfinałowego Anglia-Chorwacja, który odbył się dzień wcześniej, jednak tym, co wywołało najbardziej angażujące dyskusje, były problemy poruszone przez ekspertów. Producenci dopytywali prelegentów o interesujące ich kwestie, żywo komentowali poruszone na konferencji tematy i opowiadali o własnych doświadczeniach. Wszyscy byli zgodni co do tego, że dziur w łańcuchu dostaw, które należy załatać, jest jeszcze sporo.

Gdzie odbędą się kolejne spotkania dla producentów?

Partnerem ostatniego wydarzenia była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zrzesza wiele dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Przedstawiciele niektórych z nich pojawili się na spotkaniu, by dowiedzieć się, jak udoskonalić proces dostarczania towarów swoim klientom.

Cykl Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw zakłada spotkania w kameralnym gronie, umożliwiającym swobodną dyskusję. Dlatego każde spotkanie organizowane jest w innym województwie, a gośćmi są reprezentanci firm z danego regionu i okolic. Miejsca i terminy kolejnych wydarzeń będzie można sprawdzić na http://securesupplychain.pl/.
Wszystkich producentów zapraszamy do dołączenia do grupy na Linkedin Zarządzanie transportem w produkcji. To miejsce do dzielenia się wiedzą, udostępniania ważnych informacji branżowych i nawiązywania cennych znajomości. Do zobaczenia!

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: