int(5491)

Nie czekaj na płatność za transport. Skorzystaj z faktoringu.


Jednym z głównych problemów nękających branżę transportową są coraz dłuższe terminy płatności. Mogą one zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa i spowodować nieterminowe regulowanie własnych zobowiązań.

Skutecznym, jednorazowym jak i długofalowym rozwiązaniem jest faktoring!
Na czym polega faktoring?
Podmiot oferujący finansowanie faktor (np. TransCash.eu SA) wykupuje od zainteresowanego przedsiębiorcy faktoranta (np. przewoźnika) niewymagalną wierzytelność należną mu od kontrahenta płatnika (np. załadowca) z tytułu wykonanej usługi przewozu.

  • faktoring pełny
  • faktoring niepełny

Sprawdź również:

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: