int(5491)

Nie czekaj na płatność za transport. Skorzystaj z faktoringu.

Baner1020x512
Jednym z głównych problemów nękających branżę transportową są coraz dłuższe terminy płatności. Mogą one zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa i spowodować nieterminowe regulowanie własnych zobowiązań. Skutecznym, jednorazowym jak i długofalowym rozwiązaniem jest faktoring!

Na czym polega faktoring?

Podmiot oferujący finansowanie faktor (np. TransCash.eu SA) wykupuje od zainteresowanego przedsiębiorcy faktoranta (np. przewoźnika) niewymagalną wierzytelność należną mu od kontrahenta płatnika (np. załadowca) z tytułu wykonanej usługi przewozu.

Kto korzysta z faktoringu?

Z finansowania korzystają najczęściej firmy, które nie mogą sobie pozwolić na odległe terminy płatności. Te w branży transportowej wynoszą od 30 do 90 dni. Dodatkowe zagrożenia stanowią: a) zapisy umowne, które uprawniają płatnika do przesunięcia owych terminów płatności b) nieterminowe spłaty oraz powstanie długu.

Kiedy faktoring się opłaca?

Najczęściej spotykane formy faktoringu:

  • faktoring pełny (bez regresu) – faktor wykupuje od Ciebie fakturę i przejmuje ryzyko nieterminowej zapłaty kontrahenta
  • faktoring niepełny (z regresem) – faktor wykupuje od Ciebie fakturę, jednak w przypadku powstania przeterminowania oraz po upływie dodatkowego terminu oczekiwania na zapłatę, Faktor zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki.

Opcja pierwsza jest korzystniejsza i bezpieczniejsza. Sprzedajesz faktorowi fakturę i nie martwisz się ewentualnym przeterminowaniem płatności ani opóźnieniami ze strony kontrahenta.

Skróć termin płatności do 2 dni!


Na polskim rynku instytucje finansowe uważają branżę transportową za sektor podwyższonego ryzyka. Skutkiem czego mniejsze przedsiębiorstwa mają ograniczony dostęp do finansowania faktur lub otrzymują ofertę na niekorzystnych warunkach.
TransCash.eu S.A. oferuje usługę faktoringu dla branży TSL i wypłaca pełną wartość brutto faktury nawet w ciągu 48h!
Chcesz zabezpieczyć finanse Twojej firmy? Złóż wniosek o faktoring tutaj->

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: