int(5491)

Ubezpieczenie CARGO a OCP – zabezpiecz ładunek w transporcie!

Jesteś spedytorem. Odpowiadasz za to, by przesyłka dotarła na miejsce przeznaczenia. W razie szkody chcesz bezproblemowo uzyskać odszkodowanie. Jeśli wystąpią problemy, Twój zleceniodawca będzie wywierać presję. Tylko ubezpieczenie Cargo pozwoli Ci na spokojny sen. Dlaczego?

Ubezpieczenie Cargo – co to jest?

Ubezpieczenie Cargo, w odróżnieniu od OC przewoźnika, chroni przesyłkę w transporcie krajowym i międzynarodowym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także załadunek, rozładunek, oraz tymczasowe składowanie, jeśli jest ono etapem transportu. W zależności od zakresu ubezpieczenia może ono obejmować także tzw. awarię wspólną w transporcie morskim. W ramach ubezpieczenia cargo ubezpieczyć można także utraconą marżę (zysk) właściciela ładunku (do 10% wartości przesyłki) oraz koszty dodatkowe – ubezpieczenia, przewozu, należności podatkowe (VAT i akcyza) oraz cło.

Fakty i mity dotyczące OCP

Na rynku funkcjonuje wiele szkodliwych mitów na temat zakresu ubezpieczenia OC przewoźnika. Powoduje to, że spedytorzy (i załadowcy) ograniczają się do ochrony przesyłki w transporcie za pomocą ubezpieczenia OC przewoźnika. To oszczędność, który może drogo kosztować.

Mity dotyczące OCP

Fakty dotyczące OCP

 • OCP i ubezpieczenie Cargo to jest to samo.
 • OCP pokrywa wszystko.
 • OCP dobrze chroni przesyłkę w transporcie

 

 

 • OCP chroni wyłącznie przewoźnika.
 • Warunkiem wypłaty odszkodowania z OCP jest odpowiedzialność przewoźnika.
 • Przewoźnik nie zawsze odpowiada za szkodę.
 • Brak odpowiedzialności przewoźnika to brak odszkodowania.
 • Jeśli przewoźnik lub kierowca nie spełni licznych obowiązków przewidzianych w polisie OC przewoźnika lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika

W sytuacji, w której przewoźnik lub kierowca nie spełni określonych obowiązków przewidzianych w polisie OCP lub ogólnych warunkach ubezpieczenia – odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

⭐ Przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli szkoda spowodowana została winą osoby uprawnionej, jej zleceniem lub wadą własną towaru.

⭐ Przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli szkoda spowodowana została okolicznościami, których nie mógł on uniknąć i zapobiec.

⭐ Przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała na skutek:

➡ użycia pojazdów bez opończy, jeśli było to uzgodnione,
➡ braku lub wadliwego opakowania,
➡ ładowania lub rozmieszczenia towaru przez nadawcę lub odbiorcę,
➡ naturalnych właściwości towarów,
➡ wadliwości cech lub numerów na sztukach przesyłki,
➡ przewozu żywych zwierząt.

Odszkodowanie z OCP jest limitowane

Odszkodowanie z polisy OCP zawsze jest limitowane i może nie wystarczyć na pokrycie szkody w przesyłce:

➡ Transport drogowy 8,33 SDR,
➡ Transport kolejowy 17 SDR,
➡ Transport lotniczy 19 SDR,
➡ Transport morski 2 SDR.

Poniżej przykładowe odszkodowania z OCPD w transporcie międzynarodowym.

➡ iPhone 12 Pro Max 512GB 5G 6.7”
wartość 7.089 zł
waga 226 g
kurs SDR 5,49 zł

Odszkodowanie wyniesie 10,35 zł, czyli zaledwie 0,15% wartości iPhone’a; oczywiście pod warunkiem, że przewoźnik będzie odpowiadać za szkodę.

W przypadku drogich i jednocześnie lekkich przesyłek odszkodowanie z OCP będzie zawsze symboliczne i nigdy nie pokryje szkody. Zleceniodawca będzie musiał to zrobić z własnej kieszeni. 

Długi czas oczekiwania na odszkodowanie

Likwidacja szkód z OCP często trwa wiele miesięcy. Trzeba ustalić, czy przewoźnik odpowiada za zdarzenie, a także zgromadzić wiele dokumentów. Zleceniodawca może się niecierpliwić i wywierać presję na spedytora. Tylko ubezpieczenie Cargo zapewnia szybką wypłatę odszkodowania.

Ochrona przesyłki w transporcie za pomocą OCP to hazard

Ubezpieczając przesyłkę w transporcie wyłącznie za pomocą ubezpieczenia OCP sporo ryzykujesz. Nie zależy od Ciebie, choć to ty ponosisz odpowiedzialność wobec swojego zleceniodawcy.

Tylko ubezpieczenie Cargo zapewnia ochronę przesyłki w transporcie

Ubezpieczenie Cargo na bazie Instytutowej Klauzuli Ładunkowej A obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyjątkiem tych, które zostały wyłączone.

Ubezpieczenie Cargo obejmuje pełną wartość przesyłki. Umożliwia także objęcie ochroną ubezpieczeniową:

➡ spodziewany zysk do 10%,
➡ koszty przewozu – jeśli Ubezpieczony jest zobowiązany do jego zapłaty,
koszt ubezpieczenia ładunku,
należności podatkowe (VAT, akcyza),
cło płatne w kraju docelowym.

Ubezpieczenie CARGO a ubezpieczenie OCP

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie OCP

Ubezpieczenie Cargo chroni przesyłkę w transporcie. Ubezpieczenie OCP chroni wyłącznie przewoźnika.
Cargo to pewność ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w polisie. Brak odpowiedzialności przewoźnika, to brak odszkodowania.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a następnie kieruje regres do polisy OC przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika jest limitowana. Odszkodowanie może być symboliczne.
Ubezpieczenie Cargo to szybka likwidacja szkody. OCP to długi czas oczekiwania na odszkodowanie.
Ty zawierasz ubezpieczenie, Ty decydujesz. O niczym nie decydujesz, choć ponosisz odpowiedzialność.

Najlepsze rozwiązanie

Dla spedytora najlepiej jest, gdy przesyłka w transporcie chroniona jest za pomocą ubezpieczenia Cargo. W razie szkody uruchamiana jest polisa Cargo, z regresem do polisy OCP. Tak się to odbywa na całym świecie.

Informacja dla zleceniodawcy

Dla własnego bezpieczeństwa spedytor powinien poinformować zleceniodawcę o ryzyku związanym z ochroną przesyłki w transporcie za pomocą ubezpieczenia OCP.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: