int(5491)

Recepta na nową rzeczywistość – cyfryzacja logistyki

Na początku 2020 roku Komisja Europejska wydała sprawozdanie krajowe, w którym zwracała uwagę na niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw i powolne wprowadzanie rozwiązań cyfrowych w naszym kraju. Wiosną tego samego roku Bank Światowy wydał raport ekonomiczny, w którym wskazał, że szczególny wpływ na popandemiczną recesję w polskiej gospodarce, mogą mieć m.in. złe nastroje wśród inwestorów i obciążenie łańcucha dostaw

Przemysł 4.0 nie taki obcy

W badaniach prowadzonych do czerwca 2020 roku przez World Economic Forum, w kategoriach określających gotowość do cyfrowej transformacji, Polska osiągała pułap 33,3%-77,8% co było przeciętnym wynikiem na tle pozostałych państw. Zderzenie z nową rzeczywistością wymusiło jednak na przedsiębiorcach konkretne działania – poszukiwanie innowacyjnych narzędzi i automatyzację firm.

Wpływ pandemii na sytuację finansową oraz wdrażanie nowych technologii

Źródło: Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii, patrz: https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-przemysl2021, Autodesk 2021, s. 5

Jak wynika z raportu Autodesk, w porównaniu do roku 2019, w dobie pandemii aż o 42% wzrosła świadomość dotycząca rozwiązań Przemysłu 4.0, a 56% firm utrzymało lub zwiększyło swoje inwestycje w cyfryzację. W odpowiedzi na pytanie o największe korzyści z transformacji cyfrowej większość ankietowanych zwróciła uwagę na poprawę ogólnej efektywności procesów (90,3%) i optymalizację fabryki, budowy i obsługi (88 %). Niemal równie wiele osób deklarowało, że wprowadzenie rozwiązań Przemysłu 4.0 przełożyło się na  poprawę: wydajności pracy (83,4%), jakości (81,7%), wydajności łańcucha dostaw (81,1%) i czasu wprowadzania produktu na rynek (81,1%). 

Korzyści z rozwiązań Przemysłu 4.0

Źródło: Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii, patrz: https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-przemysl2021, Autodesk 2021, s. 5

 

Dlaczego digitalizacja jest tak istotna

Digitalizacja jest naturalną odpowiedzią na skutki pandemii. Właściwa implementacja dostępnych na rynku narzędzi, pozwala firmom zachować odpowiednią elastyczność w turbulentnej rzeczywistości i uodparnia na potencjalne kryzysy w przyszłości. Dlatego też strategia biznesowa powinna przeplatać się ze strategią wdrożeń technologicznych

Przedsiębiorcy przekonują się, że sformułowania powiązane z cyfryzacją nie stanowią zestawu modnych frazesów, ale odnoszą się do narzędzi mających rzeczywisty i bezpośredni wpływ na ich działalność. Redefinicja wartości, imperatywów i kierunku rozwoju firmy ma obecnie znaczenie kluczowe, „egzystencjalne” dla dalszego funkcjonowania biznesu.

 

 

Wdrażanie cyfrowych rozwiązań jest też naturalną konsekwencją społecznych zachowań. Według badań ze stycznia 2021 roku 66,6 % światowej populacji korzysta z telefonów komórkowych, a 59,5% z Internetu. W Polsce z dostępu do sieci korzysta 84,5% osób, średnio spędzając tam przez 3:47 h w ciągu dnia.

W okresie tak dynamicznej transformacji wyodrębniają się główne kierunki rozwoju przemysłu 4.0. Przewiduje się, że do 2025 roku głównymi obszarami inwestycji będą rozwiązania chmurowe, szyfrowanie i cyberbezpieczeństwo, automatyka przemysłowa i sztuczna inteligencja. Si Consulting dodaje do nich machine learning, systemy zintegrowane, Internet rzeczy, rozwój sieci 5G oraz Blockchain i Inteligentną lokalizację.  

Składniki sukcesu

Firmy logistyczne, które najlepiej poradziły sobie z trudnościami w trakcie pandemii wskazują, że największy wpływ na zmianę pozycji rynkowej ma informatyzacja. Dotyczy ona różnych obszarów.  Przykładowo sieć sklepów Żabka rozpoczęła wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów, a Amazon zastosował IOT, automatyzując swoje magazyny robotami. 

Digitalizacja łańcucha dostaw nadal będzie najważniejszym wyzwaniem dla dyrektorów generalnych. To punkt wyjścia do budowania odporności firm i zrównoważonego rozwoju. Istotnym kierunkiem może okazać się inwestowanie w przejrzystość łańcucha dostaw. Szczególnie jeśli w swojej działalności organizacje poruszają tematy istotne społecznie, na przykład związane z ekologią, która będzie stanowić kolejne wielkie wyzwanie dla całego przemysłu.

Kierunek przyszłość

Gartner w swoim raporcie dot. trendów w logistyce przewiduje, że 50% organizacji zarządzających łańcuchem dostaw będzie inwestować m.in. w zaawansowaną analitykę i rozwiązania wspierające sztuczną inteligencję.

Źródło: Predicts 2021: Supply Chain Technology https://www.gartner.com/doc/reprints

66% respondentów badania określiło zaawansowaną analitykę jako najważniejszy obszar inwestycji. W związku z faktem, iż coraz więcej dostawców wprowadza do swoich rozwiązań technologię z tego zakresu użycie analityki w logistyce eksploduje w ciągu najbliższych 5 lat. 

Zaawansowana analityka umożliwia analizowanie dużych ilości danych w celu identyfikacji wzorców i trendów oraz doskonalenia strategii firmy. Rynek coraz lepiej postrzega wartości sztucznej inteligencji, predykcji i zaawansowanych możliwości analitycznych. Ten trend wzmacnia coraz bardziej wszechobecny charakter tych technologii oraz różnorodne sposoby i scenariusze użycia. Oto przykłady:

 • Narzędzia i usługi eksploracji danych
 • Wbudowane i zintegrowane algorytmy predykcji i funkcje analityczne
 • Narzędzia planowania łańcucha dostaw i prognozowania cen
 • Autonomiczny transport, drony, aplikacja do dynamicznego planowania tras w logistyce i dystrybucji

 

 • Paweł Ziaja
 • Product Manager
 • Już dziś pośród klientów Trans.eu największym zainteresowaniem cieszą się funkcjonalności z zakresu zaawansowanej analizy zleceń transportowych. Nasze narzędzia pozwalają zwizualizować wiedzę przedsiębiorstwa i wyciągać zaskakujące wnioski. Nawet drobne zmiany w strategii doboru i rozliczania przewoźników mogą generować oszczędności rzędu dziesiątek tysięcy euro. 
 • Michał Wołodkiewicz
 • Data Analyst
 • Dla naszych klientów stworzyliśmy też algorytm predykcji cen bazujący na milionach historycznych transakcji, który jednocześnie śledzi 60 rynkowych zmiennych. Dane o rynkowych cenach pozwalają uzyskać przewagę w negocjacjach, ale są także integralną częścią raportów. Dzięki tym narzędziom długoterminowe prognozowanie cen i mierzenie efektywności zespołu wreszcie może zostać oparte o Big Data z otwartego rynku. 

Pierwszy krok

Gartner rekomenduje rozpoczęcie digitalizacji i wprowadzania zmian w firmie od poznania narzędzi obecnych na rynku.  Andrew Stevens, Research Director z firmy doradczej Gartner rekomenduje, aby skonsultować się z istniejącymi dostawcami rozwiązań technologicznych i zrozumieć ich zdolność do wykorzystania sztucznej inteligencji i narzędzi analitycznych. Następnie zapoznać się z ich strategiczną wizją w tym zakresie i dostosować ją do własnych celów biznesowych.

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Digitalizacja i wprowadzanie zmian w firmie ma mieć przede wszystkim wymiar bardzo praktyczny. Dlatego punktem wyjścia powinno być wyeliminowanie podstawowych problemów producentów i firm logistycznych czyli m.in.

 • brak przewoźników,
 • czasochłonny obieg dokumentów,
 • trudności w analizie i zdobyciu danych. 

 

Platforma Trans.eu oferuje wiele gotowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie wydatków i czasu, oraz zapewniających większy komfort pracy.  Narzędzia te pozwalają zwiększyć konkurencyjność i zachować odporność na różnego rodzaju zmiany rynkowe. 

➡️ automatyzacja zleceń transportowych
➡️ monitoring ładunków
➡️ dostęp do bazy przewoźników
➡️ analiza danych kosztowych i rynkowych
➡️ zarządzanie oknami czasowymi

Największymi zwycięzcami są firmy najintensywniej działające w obszarze digitalizacji. Pandemia COVID-19 wyraźnie potwierdziła słowa P. Druckera, że najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

 

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Źródła

  •  DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Sprawozdanie krajowe – Polska 2020 towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO i EUROGRUPY. Europejski semestr 2020: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, patrz: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-poland_pl.pdf, s.42 [dostęp: 10.05.2021].
  • Fighting COVID-19. Europe and Central Asia Economic Update, patrz: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf, s. 66 [dostęp: 3.05.2021],
  • The Global Competitiveness Report,  Special edition 2020, How Countries are Performing on the Road to Recovery,  patrz: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf s. 73-76 [dostęp: 10.05.2021].
  • Digitalizacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii, patrz: https://www.autodesk.pl/campaigns/raport-przemysl2021, Autodesk 2021, s. 5 [dostęp: 3.05.2021].
  • Chief Economists Outlook 2021. January 2021, Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society, World Economic Forum, patrz: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_2021.pdf, s. 7 [dostęp: 10.05.2021].
  • Deloitte Insights: Tech Trends 2021, patrz: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/6730_TT-Landing-page/DI_2021-Tech-Trends.pdf, s. 14 [dostęp: 10.05.2021].
  • Technology Futures, Projecting the Possible, Navigating What’s Next, INSIGHT REPORT, APRIL 2021, patrz: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Technology_Futures_GTGS_2021.pdf, s. 7 [dostęp: 3.05.2021].
  • How has adversity become the springboard to growth for CEOs? CEO Imperative Series. Critical answers and actions to reframe your future, patrz: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ceo-imperative-study/ey-ceo-imperative-study-2021-v3.pdf, [dostęp: 10.05.2021].
  • Digital 2021, Global Overwiev Report. The Latest Insights Into How People Around The World Use The Internet, Social Media, Mobile Devices and E-commerse, patrz: https://wearesocial.com/digital-2021, s. 8, 28, 35 [dostęp: 10.05.2021]. 
  • The Future of Jobs Report 2020. October 2020, patrz: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf, s. 27 [dostęp: 10.05.2021].
  •  Trendy technologiczne 2021,patrz: https://www.si-consulting.pl/sites/default/files/2021-02/Trendy%20technologiczne%202021.pdf, [dostęp: 10.05.2021]. 
  •  Euro Logistics. Supply Chain Magazine, patrz: https://eurologistics.pl/wydania_pdf/eurologistics_2_2021_net.pdf, s. 49, [dostęp: 14.05.2021].
  •  Five Supply Chain We Should Watch in 2021, patrz: https://www.scmdojo.com/supply-chain-trends-we-should-watch-in-2021/, [dostęp: 14.05.2021].
  • Fast forward. Rethinking supply chain resilience for a post-COVID-19 world, patrz: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2020/11/Fast-forward_Report.pdf, [dostęp: 14.05.2021].
  •  SUPPLY CHAIN 2020 SPECIAL REPORT, patrz. https://mitsloan.mit.edu/sites/default/files/2020-02/Supply%20Chain%20-%20ROUNDUP-DESIGN-5.pdf, s. 17, [dostęp: 14.05.2021].
  • Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity. Insight Report. January 2021, patrz:  https://www3.weforum.org/docs/WEF_Net_Zero_Challenge_The_Supply_Chain_Opportunity_2021.pdf, [dostęp: 14.05.2021].
  • Predicts 2021: Supply Chain Technology https://www.gartner.com/doc/reprints
  • Cyt. za: Peter Ferdinant Drucker,  jeden z najwybitniejszych teoretyków zarządzania

  Podobne artykuły: