int(5491)

Podpowiadanie stawki za fracht. Jak sprawnie oszacować cenę?

Sugerowanie ceny podczas dodawania oferty frachtu pozwala zaoszczędzić czas i ułatwić oszacowanie wartości przewozu po stronie zleceniodawcy. Prognozowana cena jest wyliczana z pomocą algorytmów machine learning, na podstawie danych z podobnych ofert. Jak wykorzystać ją w codziennej pracy?

Szacowanie ceny ułatwia i przyspiesza pracę 

Cena prognozowana jest wykorzystywana w różnych platformach zakupowych online. Być może zetknęliście się z nią podczas umieszczania oferty sprzedaży produktu w serwisie ogłoszeniowym lub aukcyjnym. Przykładowo, na etapie ustalania ceny sprzedaży, system podpowiada wartość rynkową, czyli prawdopodobną stawkę, za którą są sprzedawane podobne produkty. Z drugiej strony, zbliżony mechanizm stosują aplikacje typu Uber, gdzie klient na starcie otrzymuje informacje o cenie za przejazd i na tej podstawie podejmuje decyzję o skorzystaniu z usługi. Jak to działa na Platformie Trans.eu?

Jak działa cena prognozowana na Platformie Trans.eu?

Zadaniem ceny prognozowanej jest ułatwienie wyliczenia stawki w sytuacji, gdy zleceniodawca nie zna dość dobrze rynku i obowiązujących cen. Funkcja ta ma służyć oszczędności czasu i zwiększać świadomość cen rynkowych – stanowić punkt odniesienia. Prognozowana cena pojawia się zleceniodawcy podczas tworzenia nowej oferty frachtu. Oczywiście może on ją uwzględnić lub nie. Może też zrezygnować z definiowania ceny za fracht i przyjąć strategię negocjacji ceny z przewoźnikiem, co jest obecnie dostępne nawet w oknie komunikatora.

 

 Cena prognozowana w oknie tworzenia frachtu


Wykorzystanie sztucznej inteligencji

W szacowaniu ceny prognozowanej wykorzystywane są algorytmy “machine learning”, które analizują jednocześnie wiele różnych parametrów. Szukają cen frachtów, które zostały zaakceptowane na podobnych wartościach: kierunek, trasa, cechy pojazdu, a także obowiązujące ceny paliw, dzień tygodnia, sezon, czy pora roku. Wszystkie te czynniki są zmienne czasowo, więc algorytmy pracują non stop, jednocześnie ucząc się i ulepszając swój model pracy. 

Punkt odniesienia dla zleceniodawcy

Cena prognozowana to przydatne narzędzie, które wspiera codzienną pracę spedytora lub załadowcy. Jest szczególnie wartościowe wtedy, gdy trudno nam samodzielnie oszacować proponowaną stawkę – nie znamy rynku, nie monitorujemy na bieżąco stawek, czy szukamy przewoźnika na zupełnie nowym kierunku. Jest to przydatna podpowiedź, która może zostać uwzględniona lub wykorzystana wyłącznie poglądowo. Platforma Trans.eu posiada szereg narzędzi, które wspierają obie strony transakcji w ustaleniu ceny, jak również w negocjacjach. To od użytkownika zależy, które z nich wykorzysta w pracy na co dzień, aby uczynić ją szybszą i skuteczniejszą.

Chcesz przetestować Platformę Trans.eu? Zarejestruj firmę i wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: