int(5491)

Odpowiedzialność załadowcy w transporcie

Wykonując czynności ładunkowe, należy zadbać, by przewóz towaru mógł odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami bezpieczeństwa. Co w praktyce oznacza to dla załadowcy?

Zakres odpowiedzialności załadowcy

Zakres odpowiedzialności załadowcy reguluje Ustawa Prawo Przewozowe. Zgodnie z jej treścią, jeśli umowa bądź szczególny przepis nie stanowią inaczej, podmiotem wykonującym czynności ładunkowe najczęściej jest nadawca lub odbiorca ładunku. W przypadku wystąpienia naruszeń ustawodawca w zależności od ich typu przewidział liczne sankcje dla załadowcy, głównie w postaci kar administracyjnych oraz pieniężnych.

Za co odpowiada załadowca?

  • Przewóz towarów – zgodnie z przepisami ruchu

Załadowca musi zadbać, by przewóz towaru mógł odbyć się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych. Kluczowe jest to, by w trakcie transportu nie powstało z jego winy zagrożenie, w szczególności spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnych nacisków osi.

  • Zabezpieczenie ładunku

Istotną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Załadowca musi  posiadać stosowne oznaczenia i nie może przemieszczać się na pojeździe w trakcie przewozu. Jeśli jest to ładunek sypki, powinien być on transportowany w przystosowanej do tego celu skrzyni bądź w kontenerze.

Jakie są prawa załadowcy?

Jeżeli załadowca zleca przesyłkę, która przekracza określone w prawie normy (np. DMC), ma on obowiązek sprawdzić, czy podejmujący się tego przewoźnik posiada stosowne zezwolenia. W momencie gdy dojdzie do szkody lub usługa spedycyjna zostanie niewłaściwie zrealizowana, załadowca ma prawo do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych w stosunku do spedytora i domagania się rekompensaty.

Jaką drogą załadowca może dochodzić swoich praw?

Załadowca może dochodzić swoich praw poprzez procedurę reklamacji, czyli pisemne zwrócenie się do osoby organizującej przewóz w celu uzyskania stosownego odszkodowania. Jeżeli postępowanie okaże się nieskuteczne, załadowca może wystąpić z powództwem sądowym.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: