int(5491)

Jak zapewnić stałą dostępność przewoźników w łańcuchu dostaw?

Zbliżający się okres świąteczny i związane z tym zwyczaje konsumentów sprawiają, że popyt na usługi transportowe wzrasta. To z kolei powoduje wyzwania dla firm załadowczych i spedycyjnych, ponieważ na rynku jest niewystarczająca liczba ciężarówek mimo rosnącego zapotrzebowania na transport. Jak sobie z tym poradzić? 

Spadek dostępnych pojazdów

Na tendencje spadkowe dostępnych pojazdów, na popularnej trasie Polska – Niemcy, wskazuje Indeks Podaży Transportu w narzędziu analitycznym Metrix Trans.info. Jest on zintegrowany z danymi z Platformy Trans.eu. 

Indeks Podaży Transportu, Polska-Niemcy, 1.01 – 11.11.2020. Źródło: Metrix Trans.Info

 

Od kilku miesięcy możemy zaobserwować również wyraźny wzrost popytu, czyli zapotrzebowania na transport, który nie jest wystarczający w stosunku do podaży. W konsekwencji oznacza to jednocześnie wzrost stawek frachtowych. 

Stawki frachtowe, Polska-Niemcy, 1.01 – 11.11.2020. Źródło: Metrix Trans.Info

 

 • Piotr Roczniak
 • Global Account Manager, Trans.eu
 • Nadchodzący rok będzie rokiem wyjątkowych wyzwań w branży transportowej, w której od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zapotrzebowania na wolne pojazdy. Dodatkowo dostępność tych pojazdów nie rośnie wystarczająco szybko. To powoduje, że obserwujemy lukę pomiędzy popytem a podażą. Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać się w wielu obszarach. Jednak za kluczowe wskazałbym dwie: niewystarczająca dostępność kierowców oraz brak odpowiedniej długofalowej i partnerskiej współpracy pomiędzy spedytorami i przewoźnikami. 

Jak zbudować przewagę konkurencyjną

Aktualnie nadal wiele firm korzysta z tradycyjnych rozwiązań: kontaktuje się z kontrahentami telefonicznie lub mailowo, a do wszelkich nowoczesnych narzędzi podchodzi dość sceptycznie. Takie przyzwyczajenia to bariera w rozwoju firmy. 

Automatyzacja to dziś konieczność, by rozwijać firmę i zyskać przewagę konkurencyjną. To również sposób na dynamiczne reagowanie na wszelkie zmiany na rynku i optymalizację kosztów. Jeśli przedsiębiorcy nie dostosują działalności swoich firm do nowych standardów pracy – trudno im będzie funkcjonować na co dzień. Właściciele firm muszą dostosować swoje działania do nowych standardów pracy i zmian na rynku. Nowoczesne systemy pozwalają sprawować pieczę nad wieloma zadaniami jednocześnie i ograniczają występowanie tzw. błędów ludzkich. Bez wątpienia przekłada się to na krótszy czas realizacji zamówień i korzystnie wpływa na zadowolenie, efektywniejszą pracę oraz lepsze relacje z klientami. 

Jak współpracować z przewoźnikami

Jednym z kluczowych problemów jest niewystarczająca liczba ciężarówek mimo rosnącego popytu. Firmy załadowcze i spedycyjne potrzebują więc stabilnego łańcucha dostaw i współpracy z zaufanymi przewoźnikami. 

Z jednej strony firmy spedycyjne starają się dążyć do posiadania przewoźnika niejako na własność – mówi Piotr Roczniak. Z drugiej, w wielu przypadkach odcinają się od jego sytuacji finansowej i organizacyjnej. W mojej ocenie to duży błąd. Dla spedycji, które mają na celu rozwój oraz rozumieją potrzebę digitalizacji łańcucha dostaw (w tym własnych procesów), każdy przewoźnik jest lub niedługo będzie na wagę złota. Oznacza to, że jeżeli spedycja chce zachować dostęp do dotychczasowych przewoźników oraz pozyskiwać nowych, powinna przede wszystkim dążyć do maksymalnego skrócenia terminów płatności z równoczesnym uproszczeniem rozliczeń. Konkurując o przewoźnika (bez względu na to czy współpraca jest na stałe, czy jest incydentalna), kluczem do sukcesu będzie zapewnienie przewoźnikowi dostępu do pieniędzy nie tylko na czas, lecz wręcz przed terminem płatności. Warto przy tym zaznaczyć, że stosowane dotychczas narzędzia (np. skonto) będą niewystarczające

Współpraca z przewoźnikami za pomocą Platformy Trans.eu umożliwia budowanie długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu. Spedytor ma również dostępny pakiet narzędzi, które pomagają mu osiągać przewagę konkurencyjną. Jest to m.in. funkcja szybkich płatności QuickPay, maksymalnie skracająca termin płatności, ale też bezpośredni kontakt z przewoźnikiem z funkcją automatycznego tłumaczenia języka w komunikatorze. Praca z grupą stałych przewoźników w module kontrahenci pomaga na sprawne i efektywne planowanie transportu, a także zwiększa bezpieczeństwo powierzonego ładunku. Co więcej, narzędzia automatyzujące pracę umożliwiają szybciej i łatwiej organizować transport i sprawniej dostosowywać się do zmiennych realiów rynku. 

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: