int(5491)

Jak uzyskać licencję na transport krajowy?

Uzyskanie licencji na transport krajowy wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów. Jakie należy obecnie spełnić warunki, aby otrzymać taki certyfikat?

Jak i gdzie można uzyskać licencję na transport krajowy?

Licencję wydaje lokalny Zarząd Dróg i Transportu. Wymagane dokumenty to:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowej
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny pojazd

W Zarządzie Dróg i Transportu należy przedstawić wykaz posiadanych pojazdów oraz dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. Należy pamiętać, że niezbędną i niezmiernie istotną formalnością jest spełnienie wymogu dobrej reputacji.

Licencja na transport krajowy

Kto może się ubiegać o licencję na transport krajowy?

  • osoby prawne
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które mają świadectwo kwalifikacji
  • osoby nie karane za przestępstwa skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu lub przeciwko wiarygodności dokumentów

Czytaj także:
Przewodnik Jak uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

Giełda trans.eu - rozwiązanie dla kierowców

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: