int(5491)

Kiedy spedytor może zostać zwolniony z odpowiedzialności za działania podwykonawców?

Kto reguluje odpowiedzialność spedytora?

Odpowiedzialność spedytora regulują zapisy:

  • Kodeksu Cywilnego
  • Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych

Zgodnie z obowiązującymi normami organizując przewóz, niezależnie od tego, czy zlecenie zostanie przekazane bezpośrednio przewoźnikowi czy kolejnemu spedytorowi, musi on wypełnić zalecania zawarte w umowie spedycjiwybrać godnego zaufania kontrahenta.

Spedytor – zwolnienie z odpowiedzialności

Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za działania podwykonawców, którym powierzył zlecenie, jeśli jest w stanie wykazać, że wybierając ich, dołożył należytej staranność ich weryfikacji. Jeśli zatem udowodni on, że z przeprowadzonej analizy wynikało, że podmiot spełnia niezbędne standardy i posiada właściwe kwalifikacje, odpowiedzialność spada w na podwykonawcę.
Zwolnienie z odpowiedzialności występuje również w sytuacjach, gdy powstał ubytek w towarze mieszczący się w regulujących to normach. Dotyczy to np. transportu ładunków sypkich czy płynnych, gdy podczas przewozu nieznacznie zmieni się ich ciężar bądź objętość.
Przeczytaj: Okiem eksperta: jak uchronić się przed szkodami wywołanymi przez podwykonawców?

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: