int(5491)

Kiedy przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności za szkodę?

Kwestie odpowiedzialności w branży transportowej nie zawsze są określone rzeczowo. Często to przewoźnik jest obarczony odpowiedzialnością i zmuszony do zapłaty odszkodowania, mimo tego, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności

Do zwolnienia z odpowiedzialności może dojść w kilku przypadkach.

  • Szkoda powstała z winy podmiotów do tego uprawnionych

Może być to np. zamówienie nieodpowiedniego środka transportu przez nadawcę lub uszkodzenie przesyłki w trakcie czynności ładunkowych przez załadowcę.

  • Sytuacja związana jest bezpośrednio z towarem

Przykładowo, jeśli został on wadliwie oznakowany i trafił w efekcie do innego miejsca rozładunku lub został niewłaściwie opakowany, wskutek czego uległ uszkodzeniu – odpowiedzialności można się zrzec. Dotyczy to również sytuacji, w których ubytek powstaje w wyniku naturalnych właściwości towaru lub mieści się on w granicach przewidzianej normy.
Warto wiedzieć również, iż w sytuacjach, których nie da się przewidzieć i nie ma się na nie wpływu, można powołać się na tzw. siłę wyższą.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: