int(5491)

Jednolity system poboru opłat drogowych w UE coraz bliżej

road-traffic-night-street1
Europejska komisarz transportu, Violeta Bulc poinformowała, że ogólnoeuropejski system opłat drogowych, European Electronic Toll Service – EETS, wkrótce wejdzie w życie. Pierwsze szczegółowe propozycje zjednoczenia krajowych systemów poboru opłat mają paść jeszcze w tym roku. Polski rząd przyspieszył prace nad wprowadzeniem usługi w naszym kraju. Wdrożenie do polskiego prawa przepisów, które uproszczą płatności kierowcom, podróżującym po drogach UE zakłada projekt noweli ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ten przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

EETS uprości opłaty drogowe w Unii Europejskiej

EETS to usługa, umożliwiająca kierowcom elektroniczne uiszczanie opłat na wszystkich drogach krajów Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Rozwiązanie ma stanowić uzupełnienie dla krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zgodnie z nowelą kierowca będzie mógł sam zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez jednego z dostawców EETS i z którym z nich zawrze umowę. Jak poinformowało Centrum Informacji Rządu, nowe przepisy oznaczają fakultatywną możliwość skorzystania z usługi EETS i będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat drogą elektroniczną. W Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – system via Toll.
W ramach świadczenia usługi EETS dostawca zapewni użytkownikowi urządzenie pokładowe, spełniające określone wymogi techniczne. Najważniejsze, by było zdolne komunikować się z systemami elektronicznego pobierania opłat, używanymi przez wszystkie podmioty, pobierające opłaty na ich obszarze EETS.
Kierowca, korzystający z usługi EETS, otrzyma jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze Unii Europejskiej w danym okresie rozliczeniowym i będzie wyposażony w jedno urządzenie, naliczające opłaty podczas przejazdów po wszystkich drogach UE. Urządzenie to używane w pojazdach poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA, będzie także współdziałać z systemem viaToll.

Wdrożenie EETS w Polsce

Unia chce, by wszystkie kraje do listopada 2017 roku opracowały prawne i technologiczne rozwiązania, umożliwiające funkcjonowanie EETS dla samochodów ciężarowych. W listopadzie 2015 roku Komisja Europejska wezwała Polskę do przyspieszenia prac w tym zakresie, grożąc nałożeniem na nas kar finansowych.
Na początku grudnia 2015 Ministerstwo Infrastruktury publicznie zadeklarowało, że wdroży zmiany w prawie do czerwca 2016 roku. Rząd miał to zrobić jeszcze do końca minionego roku, ale ostatecznie prace nad ustawą rozpoczęto 5 stycznia.
Projektowana nowelizacja nie reguluje nowego systemu pobierania opłat, ani nie wprowadza obowiązku ponoszenia nowej opłaty za poruszanie się po drogach krajowych. Nie wpłynie zatem na poziom obowiązujących cen przejazdów polskimi drogami. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja, jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Przeczytaj również:

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: