int(5491)

Jak wypełnić zlecenie spedycyjne?

Zlecenie spedycyjne poprzedza zawarcie umowy, na mocy której spedytor zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Należy pamiętać o tym, że o charakterze umowy nie świadczy jej nazwa, a treść.

Czym zlecenie spedycyjne różni się od zlecenia przewozowego?

Zlecenie spedycyjne od zlecenia przewozowego różni się tym, że w umowie przewozowej określa się tylko termin załadunkurozładunku oraz kierunek docelowy towaru. W umowie spedycyjnej powinny pojawić się szczegóły dotyczące organizacji transportu.
Charakterystyczne dla zlecenia spedycyjnego są określenia w nazwie dokumentu „Zlecenie spedycyjne” lub „Zlecenie zorganizowania przewozu”, dla zlecenia przewozowego „Zlecenie transportowe” lub Zlecenie przewozu”. Istotna różnica polega na tym, że w zleceniu spedycyjnym znajdziemy takie pozycje jak „Stawka” lub „Stawka za usługę”, rozumiane jako zapłata za wykonywaną usługę, a w przypadku zlecenia przewozowego „Fracht” lub „Zapłata za fracht”.
Dowiedz się, jak wypełnić zlecenie transportowe i co powinno ono zawierać.

Zlecenie spedycyjne a CMR

Niezbędne jest umieszczenie w treści umowy informacji o podstawie prawnej (kodeks cywilny) zlecenia spedycyjnego oraz zlecenia przewozowego (Konwencja CMR i Ustawa o Prawie Przewozowym).

Następstwa błędnego charakteru zlecenia spedycyjnego

Konsekwencją popełnienia błędu w treści umowy jest wysokość odpowiedzialności, która jest inna w przypadku spedytora i przewoźnika. Spedytor odpowiada za wybór przewoźnika, podczas gdy przewoźnik ponosi całe ryzyko związane z transportem ładunku. Istotnym skutkiem błędnego charakteru umowy może być utrata ochrony ubezpieczeniowej. Należy pamiętać nie tylko o OCS, ale także o OCPD. Aby uniknąć przykrych konsekwencji związanych z wypłatą odszkodowań z własnego majątku, w liście przewozowym musi znaleźć się informacja dotycząca danych spedytora.

Zautomatyzowane wystawianie zleceń

Jeśli nie masz dedykowanego narzędzia do zarządzania zleceniami, wypróbuj TransOrders – aplikację dostępną bezpłatnie dla abonentów Systemu Trans.eu, która w pełni automatyzuje proces tworzenia i realizowania zleceń. Dzięki edytowalnym szablonom i zautomatyzowaniu całego procesu, oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko pomyłek oraz błędów. Zainteresowany? Odwiedź stronę transorders.eu.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: