int(5491)

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych CPC dla spedytorów i przewoźników?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub członek zarządu spółki kapitałowej musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, aby uzyskać stosowną licencję. To samo tyczy się osób lub spółek zakładających spedycje. Sprawdź, jak zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego to dokument zaświadczający o posiadaniu wiedzy i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania transportowej działalności gospodarczej. W celu zdobycia uprawnień niezbędne jest przystąpienie do egzaminu. Wynika to z art. 4 pkt 20 ustawy o transporcie drogowym. Ponadto certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika stanowi obowiązkowy dokument do uzyskania licencji transportowej lub spedycyjnej według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 10711/2009 r.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Zastanawiasz się jak założyć firmę transportową? Jednym z pierwszych dylematów, przed którym stają początkujący przewoźnicy brzmi: jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika? W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do Instytutu Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie. Egzaminy odbywają się w wyznaczonych terminach nie tylko w stolicy, lecz także m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu. Wniosek o certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego musi zawierać dane osobowe, kopię karty pobytu w przypadku osób będących obywatelami Państwa innego niż Polska oraz dowód wniesienia opłaty za egzamin.

Zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 21 października 2009 r. Kandydat musi wykazać się znajomością zagadnień dotyczących:

✅ prawa cywilnego,

✅ prawa handlowego,

✅ prawa socjalnego,

✅ prawa podatkowego,

✅ działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

✅ dostępu do rynku,

✅ norm i technicznych aspektów działalności,

✅ bezpieczeństwa drogowego.

Jak widać, zakres sprawdzanej wiedzy jest bardzo szeroki. Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to często wybierane rozwiązanie, które pomaga przyswoić transportową wiedzę. Część osób decyduje się na samodzielne zdobywanie wiedzy np. ze specjalistycznych książek.

Planujesz rozpocząć działalność transportową i zastanawiasz się, czy giełda przewoźników to dobre miejsce na start? Przeczytaj także: Gdzie szukać zleceń transportowych?

Jak przebiega egzamin?

Przebieg certyfikacji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. Kluczowym wymogiem, aby uzyskać certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego, jest zdanie pisemnego egzaminu Państwowego, który składa się z dwóch części: testu i zadania egzaminacyjnego. Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, a za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 pkt. Należy uzyskać co najmniej 50% punktów w celu zaliczenia pierwszej części ubiegania się o certyfikat kompetencji przewoźnika. Egzamin w części opisowej składa się z 4 pytań ocenianych w 4-stopniowej skali:

👉 4 punkty za bardzo dobrą odpowiedź,

👉 3 punkty za udzielenie dobrej odpowiedzi,

👉 2 punkty za dostateczną odpowiedź,

👉 1 punkt za udzielnie niepełnej odpowiedzi,

👉 0 punktów za brak lub udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 64, co wynika z: 4. pytań x 4 maksymalna liczba punktów za bardzo dobrą odpowiedź x 4 za wagę każdego z pytań. W części opisowej podobnie jak w teście należy zdobyć co najmniej 50% punktów. Co istotne, otrzymanie jedynie połowy punktów z obu części to za mało, aby otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Testy i pytania otwarte są sumowane, a pozytywny wynik otrzymują osoby, które uzyskały co najmniej 60% z ogólnej liczby punktów do zdobycia z dwóch części egzaminu.

Kto może ubiegać się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika może ubiegać się każdy, kto złoży stosowny wniosek. Kandydat nie musi posiadać kierunkowego wykształcenia. Dyplom absolwenta studiów wyższych związanych z transportem i logistyką może być jednak pomocny. Wtedy kandydat może być zwolniony z części egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, którego zagadnienia pokrywają się z programem ukończonych studiów. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy przedstawić dyplom wraz z suplementem lub innym dokumentem, który potwierdza program ukończonych studiów wyższych lub podyplomowych.

Dowiedz się też: co to jest licencja wspólnotowa i jak ją uzyskać?

Ile kosztuje certyfikat kompetencji zawodowych?

Kandydat musi wnieść określoną przepisami opłatę za egzamin i certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Cena za pierwsze podejście do certyfikacji wynosi 800 zł i składają się na nią kwoty:

👉 500 zł za egzamin

👉 300 zł za wydanie certyfikatu przewoźnika kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

W przypadku niepowodzenia na pierwszym egzaminie każde kolejne podejście kosztuje 500 zł. Zdobycie uprawnień za pierwszym razem sprawia, że całkiem niedrogo może uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Użyczenie tego dokumentu od innej osoby na potrzeby założenia firmy transportowej to alternatywne rozwiązanie, które jest dopuszczalne według obecnie obowiązujących przepisów.

Polecamy także nasze materiały na YouTubeSpotify dotyczące tego tematu!

 

Źródła:

  • kt-legaltrans.pl/certyfikat-kompetencji-zawodowych-przewoznika-czym-jest-i-jak-go-uzyskac/  
  • its.waw.pl/doc_media/certyfikacja/DziennikUrzedowyMI_poz.3_2019-sig.pdf 
  • its.waw.pl/9856,pl,Jak-uzyskac-certyfikat.html 
  • eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1432298574262&uri=CELEX:32009R1071 
  • biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1599 

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z trendami, poradnikami i zmianami w transporcie.

Pole wymagane

Podobne artykuły: