int(5491)

Jak uniknąć błędu w wyborze polisy OCPD? Rady dla przewoźników

2809_dowpisu_polisa
Szukasz oszczędności, dlatego wybierasz tanią polisę. To błąd. Przeczytaj, dlaczego niska suma gwarancyjna nie zapewni Ci właściwej ochrony finansowej.

Pierwszym krokiem w wyborze polisy powinna być rzetelna, dobrze przemyślana identyfikacja wszystkich ryzyk, wiążących się z działalnością, jaką prowadzisz.
Po drugie, zanim zdecydujesz się na wybór polisy, zapoznaj się z jej warunkami. Poznaj treść. Dowiedz się, czego dotyczą wyłączenia. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania np. wtedy, kiedy uzna, że szkoda to wynik rażącego niedbalstwa kierowcy (np. przekroczenie prędkości). Dodatkowa klauzula w Twoim przypadku może się więc okazać konieczna.
Co dalej?

Wybierz wysoką sumę gwarancyjną

Wiesz, że w razie szkody możesz odpowiadać za utratę lub uszkodzenie przesyłki. W wyjątkowej sytuacji może się zdarzyć, że będziesz musiał zwrócić nawet 100% jej wartości. Dlatego tylko wysoka suma gwarancyjna, określona “na każde zdarzenie”, zapewni Ci pełne bezpieczeństwo.
Pamiętaj, że suma ubezpieczenia powinna wynosić minimum tyle, ile najdroższy ładunek, który możesz transportować.

Precyzyjne określ rodzaj przewożonych towarów

W optymalnym wariancie polisy jak najszerzej opisz rodzaje ładunków. Doprecyzuj, co transportujesz. Meble, warzywa i owoce, materiały budowlane itd. Zwróć tylko uwagę, żeby nie skupiać się jedynie na tych towarach, które przewozisz najczęściej. Ponadto palety czy kontenery, którymi zabezpieczasz ładunek, również powinieneś włączyć do zakresu ubezpieczenia. Służą temu specjalne klauzule.

Nie przegap deklaracji wartości towaru przez nadawcę

Nadawca towaru ma prawo w liście przewozowym zadeklarować wartość ładunku, który przekracza 8,33 SDR. Oznacza to, że kwota ta staje się górną granicą odpowiedzialności przewoźnika. Jako strona w umowie masz oczywiście prawo ten zapis odrzucić. Problem w tym, że nie zawsze o nim pamiętasz, a przed załadunkiem nie ma już możliwości na zmianę warunków i zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu.
Co z tego wynika?
Realizowanie przewozu bez ewentualnego zwiększenia sumy gwarancyjnej będzie skutkować osobistą odpowiedzialnością materialną przewoźnika za różnicę między limitem wynikającym z art. 23 pkt 3 konwencji CMR a zadeklarowana wartością towaru. – wyjaśnia Adam Pająk, prezes TransBrokers.eu. – Dlatego, aby uzyskać pokrycie z art. 24 konwencji CMR, konieczna jest dodatkowa klauzula do polisy OCPD – dodaje.

Uważaj na dodatkowe klauzule w ubezpieczeniu

Brak odpowiednio dobranej klauzuli może nawet uniemożliwić wypłatę odszkodowania. Dlatego koniecznie zwróć uwagę na to, czy płatne limity zawarte w ramach sumy ubezpieczenia mieszczą się w jej obrębie (sublimit).
Jeśli klauzula dodatkowa posiada limit płatny ponad sumę ubezpieczenia – nie ma problemu. Wypłata odszkodowania z takiej klauzuli nie pomniejsza sumy gwarancyjnej. Inaczej jest w przypadku sublimitów.
Najczęściej dodawane klauzule dotyczą:

 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • utylizacji pozostałości po szkodzie,
 • podniesienia i wyciągnięcia środka transportu,
 • nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu,
 • utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów,
 • nierozsądnego wyboru osób trzecich (art. 16 konwencji CMR),
 • wydania towaru osobie nieuprawnionej,
 • wypadku drogowego z winy osoby trzeciej,
 • imigrantów.

ubezpieczenie2
Skalę ryzyka najlepiej pokazuje przykład.
Wyobraźmy sobie, że z położonej na dużej wysokości jezdni do rowu melioracyjnego wpada ciągnik siodłowy należący do firmy X. Pojazd przewozi obuwie zapakowane w kartony, o łącznej masie brutto 10 000 kg (13,6 LDM). Suma gwarancyjna wynosi 100 tys. euro. Z uwagi na ochronę marki producent nie dopuszcza możliwości sprzedaży awaryjnej. Szkoda jest całkowita.
Odpowiedzialność przewoźnika ogranicza się do wysokości 8,33 SDR za każdy brakujący kilogram wagi brutto, czyli do kwoty:
8,33 SDR x 5,13 zł (kurs SDR) = 42,74 zł (za każdy kg wagi)
10 000 x 42,74 zł = 427 370,65 zł
Ważne: suma gwarancyjna wynosi 100 tys. euro.
100 000 zł x 4,28 zł (kurs euro) = 428 000 zł
Z powyższych rachunków wynika, że suma gwarancyjna minimalnie wystarczyła na pokrycie szkody.
To jednak nie wszystkie koszty. Trzeba jeszcze doliczyć:
postawienie samochodu na koła – 9 200 zł,
uprzątnięcie pozostałości po szkodzie – 2 400 zł,
koszt utylizacji – 4 600 zł.
To aż 16 200 zł, których ubezpieczyciel już nie zwróci przewoźnikowi.
Suma gwarancyjna była zbyt niska i niemal w całości została skonsumowana na pokrycie szkody rzeczowej w przewożonym towarze. Paradoksalnie, choć zakres polisy był szeroki, w rzeczywistości ochrona okazała się iluzoryczna. Wszystko z powodu zbyt niskiej sumy gwarancyjnej.

Czym są “agregaty” sumy gwarancyjnej?

Przy określaniu wysokości sumy gwarancyjnej pamiętaj o tzw. agregacie. To limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na wszystkie zdarzenia.
Często sumę gwarancyjną wylicza się w następujący sposób: 100 tys.euro na jedno zdarzenie i 200 tys. euro na wszystkie zdarzenia. W takim przypadku kwota 200 tys. euro to właśnie agregat. Może się więc okazać, że dojdzie do dwóch szkód o wartości 100 tys. lub np. do dziesięciu po 20 tys. na każdą. W tej sytuacji liczba większa niż dwie szkody w ciągu roku oznacza, że OCPD nie pokryje odszkodowania.
Jeśli szukasz realnej ochrony, wybierz polisę, która:

 • zawiera odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną;
 • ma szeroki zakres (obejmuje więcej typów towaru niż te, które przewozisz);
 • zawiera informację o zakresie terytorialnym, na jakim świadczysz swoje usługi.

Więcej informacji na temat polisy, szukaj na stronie tutaj.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: