int(5491)

Karta kierowcy i tachograf – jak często dokonywać odczytu?

Dzięki otwartym granicom Unii Europejskiej drogowy transport towarów stanowi prężną i rozwojową dziedzinę. Na tyle znaczącą, że zdecydowano się na ujednolicenie przepisów w tym zakresie. Dla przewoźników jest to bardzo dobra wiadomość – poznając aktualne krajowe regulacje, zapoznają się z zasadami obowiązującymi na terenie całej Wspólnoty. W efekcie wiadomo, że gdziekolwiek znajdzie się kierowca, ma zawsze takie same obowiązki w kwestii rejestrowania swojego czasu pracy. Jak często powinien zatem odczytywać dane z cyfrowego tachografu i karty pracy kierowcy? Sprawdźmy.

Odczyt karty kierowców

Dane z tachografu tylko raz na trzy miesiące

Obowiązek posiadania w każdym samochodzie ciężarowym tachografu został uregulowany w europejskich przepisach o transporcie drogowym – Konwencji AETR z 1970 r. i rozporządzeniach Rady (EWG) nr 3821 z 1985 r. oraz Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z 2006 r. Wskazane regulacje stanowią bazę, na podstawie której sygnatariusze Konwencji mają obowiązek zbudować własne przepisy wewnętrzne.
Zgodnie z regulacjami, standardowy termin na odczyt danych z jednostki pojazdowej to przynajmniej raz na 90 dni.

Jednocześnie przewidziano pewne odstępstwa od tej reguły – i tak, do natychmiastowego spisania zarejestrowanych danych kierowca jest zobowiązany:

 • przed trwałym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi
 • w przypadku wadliwego funkcjonowania tachografu cyfrowego, jeśli mimo to możliwe jest pobranie danych
 • przed wycofaniem pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania

Dodatkowo odczyt danych z tachografu może być wymagany:

 • częściej niż 90 dni – jeśli istnieje ryzyko utraty zapisanych informacji lub
 • zgodnie z żądaniem uprawnionego podmiotu administracji publicznej albo innego uprawnionego organu

Karta kierowcy – pamiętaj o niej częściej

Oprócz danych na temat pojazdu każdy kierowca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji własnego czasu pracy – do tego celu służy m.in. karta kierowcy. W jej przypadku odczyt danych z karty kierowcy powinien odbywać się częściej niż dla pojazdu – przepisowy termin to przynajmniej raz na 28 dni.

W tym miejscu także nie należy zapominać o wyjątkach od reguły. O odczytaniu danych z karty kierowcy w terminie innym niż standardowy trzeba pamiętać:

 • przed ustaniem stosunku pracy konkretnego kierowcy
 • przed upływem terminu ważności umowy, na podstawie której kierowca świadczył przewozy na rzecz podmiotu zajmującego się przewozami drogowymi
 • przed utratą ważności karty kierowcy

Analogicznie do danych pojazdu, konieczność wcześniejszego pobrania informacji z karty może zajść także w przypadku:

 • zagrożenia utratą danych lub
 • żądania uprawnionego podmiotu administracji publicznej albo innego uprawnionego organu

sczytywanie karty kierowcy

Formaty danych w tachografie, czyli formalności dopięte na ostatni guzik

Kiedy nadejdzie pora na dokonanie odczytu danych z tachografu i karty kierowcy, warto pamiętać o podstawowych zasadach dokonania takiego poboru. Przede wszystkim informacje muszą zostać zapisane w oryginalnym formacie. Obecnie funkcjonują cztery takie formaty, natomiast najczęściej stosowane to DDD i – nieco rzadziej – ESM.
Zapisane dane należy przechowywać przez 12 miesięcy. Warto o nie zadbać – przepisy jasno wskazują, że informacje powinny by uporządkowane i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Giełda online

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
  Informacja o administratorze

  Podobne artykuły: