Zasady załadunku pojazdu. Przypominamy 8 warunków

Hanna Niełacna 2.11.2018

 

Hektolitry rozlanego piwa, drewniane belki rozrzucone na ulicy, niesprawna ciężarówka wioząca zbyt dużą ilość worków z mąką – to zaledwie kilka przykładów, kiedy ładunek nie został prawidłowo przygotowany do transportu i stworzył zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Jak uniknąć takich sytuacji?

Wystarczy przestrzegać zasad załadunku pojazdu i mocowania ładunku. Przepisy określają, że za czynności związane z załadunkiem oraz rozładunkiem towaru odpowiada nadawca lub załadowca. Kierowca powinien jednak sprawdzić, czy proces przebiegł prawidłowo. Leży to w jego interesie, ponieważ w razie kontroli lub wypadku to on jako pierwszy zmierzy się z konsekwencjami niewłaściwego zabezpieczenia ładunku. Mandat, jaki otrzyma, może się okazać najniższym wymiarem kary.

W 2018 r. patrol Inspekcji Transportu Drogowego skontrolował pojazd, który, jak podały media, ważył o 2,5 tony za dużo. Powodem przeciążenia były worki z mąką, które niemal przewróciły ciężarówkę.

Gorzej zakończyła się historia pojazdu, któremu z naczepy zsunęły się skrzynki z piwem. Rozbite butelki na kilka godzin zablokowały jezdnię, powodując duże utrudnienia w ruchu. W obu przypadkach pracodawcy i ich kierowcy ucierpieli finansowo. Zostało też wszczęte postępowanie prawne.

Goodloading - inteligentny planer załadunku

Zasady załadunku pojazdów

Najważniejsze zadanie załadowcy sprowadza się do umieszczenia ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu tak, aby obciążenie wszystkich jego osi było równomierne. Do tego celu służy plan ładowania pojazdu, który producent wystawia dla każdego typu pojazdu. Ładujący towar muszą też dostosować swoje działania, do rodzaju towaru (może być symetryczny lub nieregularny, co znacząco utrudnia zadanie).

Żeby mieć kontrolę nad załadunkiem, najlepiej skorzystać z programu, który ten proces ułatwi. Goodloading to jedna z kilku dostępnych na rynku aplikacji. Może z niej skorzystać każdy, kto ma dostęp do internetu. Planer pomaga w układanie ładunków na naczepach, paletach, ale też kontenerach i w magazynach. Program bazuje na inteligentnym algorytmie, który optymalnie rozlokowuje ładunki. Potrafi automatycznie obliczać objętości, wagi oraz LDM oraz odpowiednio dopasować typ auta do ładunku.

Goodloading - inteligentny planer załadunku

Pojazd może wyruszyć w trasę…

…kiedy spełni poniższe wymagania.

8 warunków prawidłowego załadunku:

  • nie przekracza dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,
  • nie przekracza jego dopuszczalnej masy całkowitej,
  • nie naruszona jego stabilność (wzdłużna i poprzeczna),
  • nie są przekroczone dopuszczalne gabaryty pojazdu z ładunkiem,
  • nie utrudnia kierowaniem pojazdu,
  • nie jest ograniczona widoczność drogi,
  • nie są zasłonięte ładunkiem: światła pojazdu, jego urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne oraz inne tablice i znaki, w które pojazd jest wyposażony,
  • ładunek jest prawidłowo i skutecznie zamocowany.

Goodloading - inteligentny planer załadunku

Zasady mocowania ładunków

Co to znaczy, że ładunek jest prawidłowo zamocowany? – Jeżeli pod działaniem sił bezwładności, wywołanych przez kierowcę, nie przemieści się na podłodze skrzyni ładunkowej pojazdu – tłumaczy na platformie TransEdu dr inż. Bogusław Madej z Akademii Transportu i Przedsiębiorczości w Warszawie.

5 sposobów mocowania ładunków

 • Blokowe – towar zabezpiecza się za pomocą sztywnej struktury i stałych elementów skrzyni ładunkowej (ściany przednie, boczne i kłonice) lub podpiera go (blokowanie) innymi elementami (materiałami sztauerskimi), które likwidują wolne przestrzenie między elementami ładunku.
 • Dociskowe – przy pomocy specjalnych pasów ładunek dociska się do podłogi pojazdu.
  Odciągowe – pasy, liny lub łańcuchy przeciwdziałają przemieszczaniu się ładunku w jednym z dwóch kierunków (wzdłużnym lub poprzecznym do ruchu pojazdu). Żadne z mocowań odciągowych nie dociska ładunku do skrzyni ładunkowej, a jedynie utrzymuje go na uwięzi.
 • Ryglowe – stosowane do przewozu kontenerów. Pojazd ma w podłodze zamontowane specjalne rygle zaczepowe, natomiast kontener bolce, które wsuwa się w te rygle.
 • Mieszane – stosowane w przypadku ładunków łatwo przemieszczających się (np. walców), gdzie jeden rodzaj mocowania nie byłby skuteczny.

Ważne: przed odjazdem zawsze warto sprawdzić stabilność ładunku, który może się przewrócić, jeśli pasy nie zostaną prawidłowo zamontowane.

Skorzystaj z darmowego planera załadunku – Goodloading – pomocnej aplikacji podczas organizacji przewozu towaru.