Trans.eu z certyfikatem ISO 27001

Kamila Bejnar 25.05.2016

certyfikat iso dla trans.eu
W Trans.eu bezpieczeństwo danych naszych klientów traktujemy jako najwyższy priorytet. Dlatego od miesięcy wdrażaliśmy w naszej firmie procedurę certyfikacji ISO/IEC 27001. Udało nam się sfinalizować ten proces i uzyskać certyfikat. Po co to robimy i co z tego wynika?

ISO 27001 – certyfikat Bezpieczeństwa Informacji

Mówiąc najprościej certyfikat ISO 27001 obejmuje zespół norm, procedur i instrukcji dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji działającego w naszej firmie.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności wszystkich przetwarzanych informacji. Służy temu stosowanie specjalnych procesów zarządzania danymi i ryzykiem.
Nie są to jednak martwe przepisy. Istota certyfikatu polega na tym, by system zarządzania bezpieczeństwem informacji był częścią procesów działających w firmie i elementem jej struktury zarządzania. Musimy zatem uwzględniać bezpieczeństwo informacji przy planowaniu wszelkich procesów, systemów informacyjnych i zabezpieczeń.

Co to oznacza dla naszych klientów?

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w naszej firmie daje wam pewność, że wszelkie dane, które przetwarzane są przez System Trans.eu podlegają szczególnej ochronie i są poufne. Gwarantują to szczegółowe polityki, procedury i instrukcje.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmuje między innymi procedury:

  • ochrony danych osobowych w systemie informatycznym
  • zarządzania ryzykiem
  • bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  • audytów wewnętrznych, działań doskonalących i prewencyjnych
  • nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Podsumowując – wasze dane są u nas bezpieczne. Dbamy o ich bezpieczeństwo na każdym etapie i w każdym obszarze naszej działalności. Na dowód – kopia certyfikatu:
certyfikat iso27001 dla trans.eu