Antywirus AVG i problemy z aktualizacją. System Trans.eu – dodany do "białej listy"

Patryk Domagala 14.10.2015

Grafika AVG
We wrześniu informowaliśmy Państwa o możliwych komplikacjach aktualizowania systemu Trans.eu przy korzystaniu z antywirusa AVG, który rozpoznawał aplikację jako zagrożenie typu “unknown”.
Nasze zgłoszenie dodania Systemu Trans.eu do tzw. “białej listy” – jako bezpiecznego programu, zostało przyjęte przez administratorów AVG i od tego momentu nie powinny występować żadne trudności w aktualizowaniu giełdy.