int(5491)

Czy faktoring wpływa na relacje biznesowe? To zależy od oferty

Faktoring dla transportu to wciąż nowość na rynku usług finansowych. Choć zyskuje nowych klientów, to nadal często niesłusznie kojarzony jest z windykacją. Eksperci z TransFactor wyjaśniają, że tylko przejrzyste warunki oferty i szeroki dostęp do informacji o finansowaniu faktur może to zmienić.
Z danych zebranych przez TransFactor wynika, że wartość sfinansowanych faktur od stycznia do sierpnia 2018 roku wzrosła sześciokrotnie w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku. Wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby potencjalni klienci z firm transportowych nie kojarzyli faktoringu z procesem windykacji. Eksperci uważają, że problem tkwi w nieprecyzyjnym i bardzo ogólnym przedstawianiu oferty faktoringowej.

Faktoring a windykacja

Przypomnijmy. Windykację uruchamia się wtedy, gdy pieniądze za towar lub usługę nie wpłynęły na konto w określonym terminie. Faktoring działa w przeciwny sposób. Usługodawca może skorzystać z niego bezpośrednio po wykonaniu zlecenia, aby zapłatę otrzymać nawet w tym samym dniu. To jedyne dostępne na rynku rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcom uniknąć zamrożenia pieniędzy w wystawionych fakturach. Ogromne znaczenie ma też fakt, że w ten sposób korzystający z usługi faktoringu właściciele firm przewozowych nie wywierają presji wcześniejszej zapłaty na kontrahencie. Korzyści czerpią obie strony zawierające transakcję. Przewoźnik może swobodnie finansować bieżące potrzeby firmy lub zainwestować w rozwój, a zleceniodawca nie musi zmieniać swoich priorytetów inwestycyjnych, aby wcześniej zapłacić wierzycielowi.

Stabilizacja finansowa dzięki dobrym relacjom między partnerami

Na rynku mamy obecnie oferty faktoringu, które różnią się oprocentowaniem czy warunkami rozliczania. Zawierają też określone zasady windykacji, gdyby płatnik nie uregulował zobowiązania w terminie. W niektórych przypadkach windykację uruchamia się niezwłocznie po przekroczeniu terminu płatności, bez wcześniejszego przypomnienia o zaległości. Tak gwałtowna reakcja może zostać negatywnie odebrana przez kontrahenta i wpłynąć na ograniczenie zaufania pomiędzy partnerami biznesowymi. Dlatego przed wyborem oferty finansowania faktur warto zorientować się, jak wygląda proces windykacji prowadzony przez faktora i czy jest on poprzedzony monitoringiem płatności. Tutaj ogromne znaczenie ma wiedza i doświadczenie faktora, który potrafi dostosować swoje działania do specyfiki branży, w której udziela finansowania.
Specjaliści z TransFactor świadczą swoje usługi w sektorze TSL od lat. Znają zachowania płatnicze klientów w branży, dlatego też nie stosują w swojej pracy “twardej windykacji” tak długo, jak to możliwe. – Takie metody odzyskiwania należności mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek naszych klientów, a w konsekwencji spowodować ograniczenie lub utratę zaufania do nas jako faktora – zauważa Magdalena Baranowska, Prezes Zarządu Transcash.eu S.A (spółki będącej właścicielaem marki TransFactor). – Nie chcemy, aby rola TransFactor ograniczała się wyłącznie do sfinansowania faktury. Zależy nam na mądrym pośrednictwie w transakcjach, tak, by nie naruszać dobrych relacji pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą. – wyjaśnia.
Przewoźnicy często rezygnują z finansowania faktur z obawy przed zepsuciem relacji z kontrahentem. Wielu przedsiębiorców tkwi w błędnym przekonaniu, że zadaniem faktora jest dążenie do jak najszybszego odzyskania pieniędzy za finansowaną fakturę. W rzeczywistości jednak faktor nie powinien wymuszać na zleceniodawcy wcześniejszej spłaty zobowiązania, ale poczekać do terminu określonego na fakturze.

– Monitoring płatności jest jednym z podstawowych elementów dobrej oferty faktoringu. W razie opóźnienia nasi negocjatorzy przypominają dłużnikowi o uregulowaniu zobowiązania, uzgadniając maksymalny termin spłaty zobowiązania. Natomiast, kiedy rozpoczynają się działania windykacyjne, prowadzone są z zachowaniem zasad etyki windykacji B2B – zaznacza Magdalena Baranowska. – Zachowujemy najwyższe standardy, dlatego nasze działania nie mają negatywnego wpływu na relacje między współpracującymi ze sobą partnerami biznesowymi. – podkreśla.

Faktoring i windykacja są usługami komplementarnymi.

  • Faktoring zapewnia stały dostęp do pieniędzy i pozwala uniknąć czekania na wynagrodzenie tygodniami lub miesiącami. Jest to więc rodzaj usługi prewencyjnej, która ma zabezpieczyć interesy przewoźnika.
  • Windykacja to ostateczność i ma zastosowanie gdy termin płatności został zignorowany przez dłużnika.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat usługi faktoringowej świadczonej przez TransFactor? Kliknij tutaj.

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: