int(5491)

Dołącz do rewolucji e-CMR

Międzynarodowy list przewozowy (CMR program) jest podstawowym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz. Wraz z rozwojem transportu jego papierowa forma jest zastępowana przez wersję elektroniczną. Czy CMR jest obowiązkowy? Od 2026 r. e-CMR będzie obowiązkowy w Unii Europejskiej, ale już teraz coraz więcej firm decyduje się na jego wdrożenie. Dołącz do pilotażowego projektu Trans.eu i miej wpływ na finalną postać oprogramowania do generowania elektronicznych listów przewozowych.

Papierowe listy przewozowe a e-CMR

Dziś cyfryzacja i elektroniczny obieg dokumentów w procesach biznesowych to już nie odległa przyszłość, a konieczność w budowaniu konkurencyjności. Coraz więcej procesów jest digitalizowanych – niestety nie dotyczy to jeszcze dokumentów przewozowych. Badanie przeprowadzone przez Polski Instytut Transportu Drogowego pokazuje, że tradycyjnie wystawiane listy przewozowe zawierają dużą liczbę błędów, a czas ich wystawienia jest bardzo długi. Dodatkowo warto wspomnieć, że stosowany do dziś wzór CMR kończy właśnie 50 lat. 

Źródło: Raport ,,Elektroniczny list przewozowy E-CMR”

Dlatego w Trans.eu pracujemy nad rozwiązaniem, które ma sprostać wyzwaniom stojącym przed wdrożeniem w życie listów przewozowych w wersji elektronicznej – zarówno krajowych (e-KLP), jak i międzynarodowych (e-CMR). 

Zalety elektronicznych listów przewozowych

Przewozowe listy przechodzą do historii, bo poza zmianami prawnymi, e-CMR to szereg zalet, takich jak:

✅ szybsze płatności za zrealizowane zlecenia,
łatwa archiwizacja dokumentacji,
przyspieszona procedura reklamacyjna,
elektroniczne i natychmiastowe PoD – „Proof of delivery”,
informacja w czasie rzeczywistym o statusie realizacji przewozu – dla wszystkich stron (stały przepływ informacji),
możliwość generowania listów przewozowych z różnych systemów np. TMS, WMS, ERP,
eliminacja papieru w procesie przewozu towarów,
możliwość korzystania z rozwiązania w przewozach krajowych (e-KLP) i międzynarodowych (e-CMR).

Dołącz do pilotażowego projektu e-CMR program

Nasze oprogramowanie do obsługi e-CMR przechodzi już do fazy testów, podczas których chcemy sprawdzić, czy w pełni spełnia oczekiwania użytkowników pod kątem funkcjonalnym i technicznym. Dlatego szukamy partnerów, którzy zechcą wziąć udział w pilotażu. 

Zapraszamy Cię do naszego programu! Będziesz współtworzył nowoczesne rozwiązania i miał realny wpływ na ich ostateczny kształt. W tym wypadku nie ma żadnych ograniczeń – z dokumentów przewozowych korzystają wszyscy: małe i duże firmy, załadowcy, odbiorcy, spedytorzy i przewoźnicy. 

Jeśli Twoja firma jest gotowa wziąć udział w pilotażu programu e-CMR, napisz do nas na adres partnerships@trans.eu

Dlaczego e-CMR nie jest jeszcze powszechnie stosowany?

Protokół dodatkowy o e-CMR istnieje już ponad dekadę, a zdecydowana większość krajów europejskich już go ratyfikowała. Dlaczego więc e-CMR stanowi zaledwie 1% wszystkich dokumentów przewozowych używanych w Unii Europejskiej? 

Odpowiedź jest stosunkowo prosta – dotychczas nie powstało oprogramowanie, które w pełni spełnia oczekiwania użytkowników. 

Jakie są więc wymagania użytkowników względem oprogramowania do obsługi i zarządzania e-CMR? Wśród odpowiedzi znajdują się: 

✅ bezpieczeństwo danych udostępnianych przez e-CMR,
duża baza użytkowników (stanowiących masę krytyczną),
użyteczność i UX dostosowany do warunków mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem różnych ról (nadawca, odbiorca, magazyn odbioru, magazyn załadunku, kierowca, spedytor),
jednolite standardy dotyczące zawartości dokumentów e-CMR czy zasad bezpieczeństwa,
otwartość na import i eksport danych z systemów takich jak TMS, WMS, ERP,
kompatybilność pomiędzy rozwiązaniami, a także możliwościami służb kontrolnych w różnych krajach (należących do UE, ale i poza jej granicami),
współpraca międzynarodowa i zaufanie do sposobu przechowywania danych.

Co wyróżnia rozwiązanie Trans.eu?

Projektując nasze rozwiązanie mieliśmy na uwadze wspomniane wymagania. Postawiliśmy na zdecentralizowaną technologię, która pozwala na kompatybilność i szeroką wymianę danych. Technologia blockchain, to nie tylko gwarancja dostępności i transparentności, ale także poufności i bezpieczeństwa. Pozwala na przejrzyste przechowywanie i udostępnianie danych  pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesach związanych z transportem. Podmiotów, które czasem mają do siebie ograniczone zaufanie, ale jednak muszą udostępniać sobie informacje, decydując kto i kiedy może mieć wgląd w ich szczegóły.

Dzięki specjalnemu API nasze oprogramowanie można połączyć z posiadanym już systemem TMS, WMS, czy ERP. Pozwala to na swobodną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu, bez względu na wykorzystywane oprogramowanie. Użytkownicy mogą nadzorować zlecenie transportowe z poziomu różnych aplikacji – od tworzenia e-CMR, poprzez monitoring załadunku, transportu, czy rozładunku. 

Jak widzisz rozwiązanie e-CMR skierowane jest zarówno do załadowców, przewoźników, spedytorów i odbiorców. Dołącz do pilotażu i miej wpływ na finalny kształt oprogramowania! 

Zapraszamy do kontaktu pod adresem partnerships@trans.eu

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: