int(5491)

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OCPD z klauzulą CMR?

Ubezpiecznie OCPD klauzula CMR TransBrokersKonwencja CMR dotyczy transportu międzynarodowego i wymienia zasady określające wysokość odszkodowania, rozszerza też odpowiedzialność przewoźnika za poniesione szkody. List przewozowy jest głównym dokumentem dla przewoźnika – co dzieję się jednak, gdy brakuje w nim niezbędnych danych? Warto wybrać polisę, która zawiera odpowiednią klauzulę. Dzięki niej przewoźnik może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Na początek garść faktów: Konwencja CMR obowiązuje prawie we wszystkich krajach Europy. Jest aktem prawnym niezbędnym do wykonywania przewozów międzynarodowych. Określa: kto jest odbiorcą, nadawcą i przewoźnikiem towaru, ujednolica dokumentację i roszczenia wynikające z przewozu. Dodatkowo wskazuje odpowiedzialności oraz warunki umowy na przewóz drogowy towarów. Konwencja ma zastosowanie w przypadku transportu międzynarodowego, wykonywanego przez państwa, instytucje rządowe i organizacje. Jej podstawą jest list przewozowy CMR, czyli dowód na podjęcie zlecenia oraz przyjęcia towaru. Wpisanie do niego danych przewoźnika jest podstawą udzielenia ochrony polisą OCPD.

Wybierz OCPD z dodatkową ochroną

Wynika to przede wszystkim z ogólnych warunków ubezpieczenia: zakres polisy obejmuje przewozy realizowane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny, w oparciu o listy przewozowe. W przewozach międzynarodowych podstawą jest właśnie list CMR. Włączenie do polisy klauzuli CMR ma znaczenie, gdy w grę wchodzi wypłata odszkodowania. Chroni ona przewoźnika przed konsekwencjami braku niezbędnych informacji w tym ważnym dokumencie.

Ważne!
Ogólne warunki ubezpieczenia OCPD w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/174/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z 10 maja 2016 r.
Par. 5 ust. 4 o.w.u.
Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie przewozy dokonywane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność wykonywane na podstawie listów przewozowych* wystawionych na ubezpieczonego zgodnie z prawem przewozowym.
* – w przypadku przewozów międzynarodowych podstawą jest list CMR.

Warto wiedzieć: te dokumenty są ważne dla przewoźnika

Co się dzieje, jeśli w liście przewozowym brakuje danych? Przewoźnik musi przedstawić dowody na to, że przewiózł towar lub przekazał zlecenie innej osobie. Klauzula CMR zakłada możliwość wykonania zlecenia w oparciu o list przewozowy, w którym ubezpieczony nie jest wskazany jako główny przewoźnik. Podstawowymi dokumentami dla ubezpieczonego w tym przypadku będą:

  • zlecenie transportowe – z informacją o zleceniu przewozu ubezpieczonemu,
  • inne dokumenty potwierdzające przewóz lub przewóz wykonany przez pośrednika.

W przypadku przewozów krajowych dopuszczalne są inne dokumenty niż list przewozowy: manifest, listy doręczeń, dokument MM lub inne potwierdzenie. wykonania zlecenia transportowego.  Przy wyborze ubezpieczenia warto upewnić się, czy klauzula CMR obejmuje nie tylko zlecenia międzynarodowe, ale również przewóz na terenie Polski.

Zapytaj ekspertów TransBrokers o wyróżniki skutecznej polisy OCPD!

    Chcesz dowiedzieć się więcej?
    Nasz konsultant się z Tobą skontaktuje.
    Informacja o administratorze

    Podobne artykuły: